Výstava fotografií: Co by bylo, kdyby nebylo Sarajevo?


  • Galerie Café 87 Denisova 47 Olomouc, 779 00 Česká republika
sarajevo-ferdinand-d-este-vystava-fotografii.jpg

Muzeum umění Olomouc a Galerie Café 87 představují unikátní soubor fotografií ze života Františka Ferdinanda d´Este resp. z jeho posledních let před sarajevským atentátem. Výstava Co by bylo, kdyby nebylo Sarajevo? byla uspořádána u příležitosti 100. výročí zahájení první války ve spolupráci s historikem Jiřím Ošancem a lékařem Břetislavem Šmídem, který zapůjčil fotografie ze svého rodinného archivu.

Kolekce fotografií Rudolfa Brunera-Dvořáka (1864–1921) zachycuje okamžiky z rodinného života Františka Ferdinanda d´Este, následníka rakousko-uherského císařského trůnu. Momentky vznikaly převážně během jeho pobytů na zámku Konopiště. Snímky pocházejí z odkazu ThDr. Jana Leopolda Koláře (1869–1936), který na Konopišti působil od roku 1902 jako zámecký kaplan a býval i zpovědníkem arcivévody Františka Ferdinanda a jeho manželky právě při jejich pobytech v Čechách. Snímky z pozůstalosti ThDr. Koláře jsou po léta uchovávány v rodině Mudr. Břetislava Šmída, který je laskavě zapůjčil pro výstavní účely spojené se stoletým výročím zahájení první světové války.
- Muzeum umění Olomouc

Pro více informací navštivte olmuart.cz.