Back to All Events

Výstava fotografií: Jan Ságl - Deset stran jedné mince


  • Leica Gallery Prague Školská 28 Praha, Hlavní město Praha, 110 00 Česká republika (map)

V souvislosti s 25. výročím listopadové revoluce Leica Gallery v Praze uspořádala fotografickou výstavu Jana Ságla zaměřenou na 10 cyklů, které tento český fotograf realizoval v době svého života v komunistickém Československu. Ságl svými často velmi osobními fotografiemi dává divákovi možnost pozorovat a zkoumat různé aspekty hledání svobody, kdy strach z jejího ohrožení i možné ztráty zažíval téměř každý svobodně smýšlející člověk.

U srovnání Ságlových fotografií ze „svobodných“ šedesátých let v Československu s fotografiemi z newyorské Factory Andyho Warhola, překvapí jejich zarážející podobnost, snad až zaměnitelnost. Domovní prohlídka či cyklus Polachromů z Křížova nám na druhou stranu dávají zakusit záchvěv strachu vyvolaný bezprostředním setkáním se silou státní moci i pocity izolace v exilu venkova. Fotografie ruských umělců z konce šedesátých let nám však dávají naději, že umění a svobodný duch přežijí i v nejnepravděpodobnějším místě a době. Fotografie z Paříže vyprávějí zážitky ze setkání se svobodomyslnou a uměnímilovnou Mekkou umělců a i současnou moderní metropolí. Z diapozitivů, které Jan Ságl pořídil ve stálé expozici pařížského Centre Georges Pompidou a jejichž prostřednictvím chtěl vyprávět příběh vývoje moderního umění lidem doma v Československu, je na první pohled patrná žízeň po tom, co nejvíce vidět, zachytit a předat dál. Jak dlouhou cestu musel Jan Ságl (a s ním my všichni) ujít, dokládá cyklus fotografií pořízených při jedné z jeho dnes už četných cest po Evropě. S naprostou svobodou a lehkostí zachycoval okolí své cesty z Maillolova muzea v Banyuls-sur-Mer jako sebevědomý občan svobodného státu a jako člověk, který už nepotřebuje sobě ani ostatním nic dokazovat. Člověk, který dosáhl svého osobního vrcholu svobody.
- Lenka Bučilová, kurátorka výstavy

Pro více informací o výstavě i doprovodném programu navštivte lgp.cz.