Back to All Events

Výstava fotografií: Anna Orlowská - Případová studie: NEVIDITELNOST


  • Ateliér Josef Sudek Újezd 30 Praha, Hlavní město Praha, 118 00 Česká republika (map)
© Anna Orlowská

© Anna Orlowská

V Ateliéru Josefa Sudka se od 15. října objevila případová studie polské fotografky Anny Orlowské na téma Neviditelnost...

V nejnovějším projektu se zájem Anny Orlowské přesunul k odtajnění, uspořádání, vysvětlení. Pro naplnění této vize si vypomáhá citacemi vědeckých postupů a archeologicky bádá v oblastech vizuality, techniky a vědy. Inspirovala se poznatky z oblasti vojenské techniky, přírodních věd, iluzionistů, stejně jako hollywoodskou produkcí, aby rekonstruovala postupy kamufláže nebo předstírání. Fotografuje často zobrazované motivy bez očekávané přítomnosti hlavního předmětu, inscenuje shluky energií i černé díry, snaží se zachytit nervně intenzívní motiv prázdna. Tím vědomě ustoupila ze své obvyklé role, kdy je známa vizuálně atraktivními inscenacemi inspirovanými zábavným průmyslem, módní fotografií i filmem. Nynější fotografie nepředkládají spektákl čitelný na první pohled. Pro množství přítomných vizuálních odkazů musíme postupně rozklíčovávat řadu souvislostí, její fotografie se tu k nerozlišitelnosti prolínají a autorka se tak stává spíše umným dýdžejem, usměrňovatelem nejrůznějších informačních toků.
- Tomáš Prospěch

Pro více informací navštivte sudek-atelier.cz.