Rozhovory o fotografování - každé pondělí na odcloněno.com

 

Nedlouho poté, co jsem se naučil mluvit, jsem se v pokoji s kinofilmovou zrcadlovku v rukou postavil před mámu a s nadšením v hlase, jak kdybych objevil rodinný poklad, se jí tázal: “Co to je, mami?” Vše mi vysvětlila, já objevil tajůplný a kouzelný svět fotografie a zanedlouho jsem dostal svůj první fotoaparát. A vy jste se k fotografování pravděpodobně dostali podobnou cestou.

Proč jsme ale u fotografování zůstali? Proč máme pocit, že jsme schopni se tímto uměleckým médiem vyjádřit tak, jako žádným jiným? Proč toužíme tvořit a dokumentovat svět a naše fotografie sdílet s ostatními? A proč a jak se nám podařilo dosáhnout s fotoaparátem v ruce menších i větších úspěchů?

Již pátým rokem mám úžasnou příležitost povídat si s nebývale talentovanými a mnohdy velmi úspěšnými fotografy a fotografkami a téměř každé pondělí se tu s vámi dělit nejen o jejich fotografie, ale hlavně jejich odpovědi na právě otázky takové a další, které mě při pohledu na výtečnou fotografickou tvorbu napadají.

O možnosti hovořit o fotografování s lidmi, jejichž tvorba mi otevírá oči, jsem dlouho snil. Publikovat tyto rozhovory resp. je s vámi sdílet mi však dělá skutečnou radost.