Sami Siva - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing-fotografovani-sami-siva.jpg

Byl mi představen jako kamarád Antonína Kratochvíla. Dali jsme se do řeči a když se zeptal, co dělám, neváhal jsem, řekl jsem mu o THE BEST FOTO "THING” projektu a požádal jej o odpověď na moji jednu otázku; ”Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?” K mému milému překvapení se krátce zamyslel a během několika vteřin se se mnou podělil o svou odpověď. Minule se s námi o svou radu, jak se stát lepším fotografem, podělil ALVA BERNADINE a dnes mám tu čest představit vám člověka jménem Sami Siva:

SAMI SIVA, lidumil a filantrop s fotoaparátem, je profesionální dokumentární a reportážní fotograf na volné noze. Reprezentuje jej agentura Redux Pictures. A jeho zaměřením jsou sociální problémy a lidské utrpení v místech, v nichž došlo k válečnému nebo jinému konfliktu. Třikrát získal Pulitzer Grant a často spolupracuje s Doktory bez hranice (MSF) a organizací Human Rights Watch.

© Sami Siva

© Sami Siva

Narodil se roku 1976 v malé vesničce na jihu Indie do rodiny učitelů, nicméně, a protože žil ve venkovském prostředí, denně se setkával s chudobou. A tato zkušenost jej pravděpodobně ovlivnila na celý život. Roku 1994 se vydal studovat na Bharatiyar University a o čtyři léta později obdržel bakalářský diplom v oboru Elektrotechniky. Roku 2000 však emigroval do Kanady, kde si začal hledat práci v oboru softwarového inženýrství. Fotce se věnoval jako koníčku ve svém volném čase, avšak o tři roky se z něj stal fotograf na plný úvazek a fotografování jej začalo živit. Roku 2007 pracoval v New York City jako asistent výuky Antonína Kratochvíla a roku 2009 a 2011 asistoval fotografům se jmény Gary Knight a Philip Blenkinsop při jejich výuce v Indii, kde mezi léty 2010 a 2012 pracoval i jako fotoeditor/fotograf pro tamější The Caravan Magazine.

Dnes Sami dělí svůj čas mezi svůj domov v Torontu i New Delhi, odkud vyjíždí na své cesty kolem světa do míst jako Afghanistan, Azerbaijan, Canada, Georgia, India, Sri Lanka, Turkey, Ukraine, and USA nejčastěji a kde tvoří často srdcervoucí fotografie pro klienty jako The New York Times, TIME, The Guardian, Al Jazeera, CNN, The Globe and Mail, Report on Business magazine and The National a mnoho dalších.

Jeho odpověď na naši otázku: ”Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?” zní:

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: samisiva.com a v září jej prý možná potkáte na Fotosféře.

 

fotografovani-fotograf-the-best-foto-thing-odcloneno-english.png

He was introduced to me as one of Antonín Kratochvíl’s friends. We started talking and when he asked what I was doing without any hesitation I told him about THE BEST FOTO "THING” project and asked if he wanted to be part of it and answer my one question; What is the best “thing” you have ever done that made you a better photographer? I have to admit, it was a very nice surprise when he took a few seconds to think and then gave me a wonderful answer. Last time we had ALVA BERNADINE sharing his piece of advice on becoming a better photographer and today it's my honor to introduce a man named Sami Siva to you:

SAMI SIVA, a humanitarian with a camera, is a professional documentary and reportage freelance photographer. He’s represented by Redux Pictures, and focuses on social issues and human suffering in post-conflict areas. Three times he received the Pulitzer Grant, and has an ongoing working relationship with Doctors Without Borders (MSF) and Human Rights Watch.

© Sami Siva

© Sami Siva

In 1976 he was born into a family of schoolteachers living in a South Indian village. Growing up a rural environment seeing people living in poverty wasn’t unusual experience for him, which probably influenced his point of view on people and life forever. In 1998 he graduated with a Bachelors degree in Electronics Engineering from Bharatiyar University and two years later he immigrated to Canada to find work as a software engineer. In his spare time he picked up a camera and started getting more and more into photography and by 2005 Sami has established himself as a full-time photographer. In 2007 Sami worked as a teaching assistant to Antonín Kratochvíl in New York City and in 2009 and 2011 to Gary Knight and Philip Blenkinsop in India. And from 2010 till 2012 he worked as a picture editor for The Caravan Magazine in India from 2010 till 2012.

© Sami Siva

© Sami Siva

Nowadays Sami splits his time between Toronto and New Delhi, from where he usually travels to various locations around the world (Afghanistan, Azerbaijan, Canada, Georgia, India, Sri Lanka, Turkey, Ukraine, and USA) where he usually makes sometimes heart-braking and mind-changing photographs for clients such as The New York Times, TIME, The Guardian, Al Jazeera, CNN, The Globe and Mail, Report on Business magazine and The National, and many others. 

And his answer to my one question: ”What is the best “thing” you have ever done that made you a better photographer?” is:

To learn more about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit samisiva.com, and in September you might get to meet him in Prague at Fotosféra.