FOTO MISE: podněty k focení - RÁJ

Někteří si představují svět s neomezenými zdroji. Jiní vidí svět, kde nepotřebují pracovat. A někdo si možná představuje sféru, kde, ať udělá, co udělá, stále se mu daří. Co je pro vás ráj? A jak myslíte, že vypadá pro druhé? Shodujete se ve svých představách s ostatními? Vidí člověk s negativním myšlením ráj stejně jako pozitivně naladěný jedinec? Je ráj na zemi stejný jako ráj v nebi? Co je to vlastně ráj? Existuje? A můžeme jej v rámci svých životů někdy navštívit?

Fotografie jakéhokoliv ráje přidávejte buď do naší foto-skupiny na flickru, nebo foto-komunity na Google+ s TAGy odclonenoFMraj pro flickr a #odclonenoFMraj pro G+ a to až do úterý 24. května 2016 do 22:00 hodin a máte-li chuť, využijte s TAGem #odclonenoFMraj i Instagram.