FOTO MISE: O fotografování - DOKUMENT

Autor filmu: Petra Krejčová - petifilm.com

Dokumentární fotografie i fotografie dokumentů, pojednání nad byrokracií a razítky, vizuální záznam zážitků příjemných i nepříjemných, které je však nutné si pamatovat... V podstatě jakýkoliv fotografický snímek, je možné považovat za dokument. Od lékařských rentgenů po tvorbu Štreita či Kratochvíla. Některé záběry mají vyšší dokumentární hodnotu než jiné. K některým se vracíme, zatímco jiné mizí z povědomí nejen jedinců, ale celé společnosti. Osobně bych však foto misi na téma Dokument nerad zbytečně omezoval. Potěšilo by mě, kdybychom se příští týden mohli podívat na práce zabývající se dokumentem, jak jej sám autor viděl, pochopil. Měl-li bych specifikovat cíl, bylo by jím osobní prozkoumání a fotografické ztvárnění, alespoň jednoho z mnoha významů slova dokument.

Fotografie přidávejte buď do naší foto-skupiny na flickru, nebo foto-komunity na Google+ s TAGy odclonenoFMdokument pro flickr a #odclonenoFMdokument pro G+ a to až do úterý 15. března 2016 do 22:00 hodin.