INTERVIEW: fotograf Matěj Slezák a jeho nový projekt Localgrapher

Ricardo - Sao Paulo, Brazil

Ricardo - Sao Paulo, Brazil

Před několika měsíci se mi ozval jeden z vás - čtenářů a přátel odcloněno, že se mu podařilo spustit nový projekt zaměřený na fotografy po celém světě, kteří by si rádi vydělávali fotografováním. Zaujal mě, a tak jsem se jej zeptal na několik základních i doplňujících otázek…

MATĚJ SLEZÁK fotí svatby, promo fotky kapelám a koncerty. Je zakladatelem projektu localgrapher.com - služby propojující turisty a fotografy nejen v Praze, ale téměř ve všech místech našeho světa.

Jak jsi se dostal k fotografování?

Asi tě zklamu, ale není za tím žádný extra zajímavý příběh nebo motivace. Focení se mi vždycky líbilo, takže jsem si po maturitě koupil první zrcadlovku se seťákem a prostě jsem začal.

To je také dobré. Proč fotografuješ?

Neoznačil bych se přímo za fotografa fanatika, který bez focení nemůže být, ale focení mě prostě a jednoduše baví. Občas mám období, kdy fotím hodně, někdy zase méně, ale dá se říct, že mě málo co potěší jako podařená fotka.

Austin - London, United Kingdom

Austin - London, United Kingdom

Považuješ se za všeobecného fotografa, nebo se raději specializuješ na určité žánry?

Mojí největší fotografickou “úchylkou” je zcela určitě focení koncertů. Od těch malých v obskurních hospodách, až po velké stadionové koncerty a festivaly. Všeobecně se pak dá říct, že rád fotím lidi. A je celkem jedno, jestli jde o kamarády, lidi na ulici, nebo ženicha s něvěstou.

Živíš se pouze fotografováním nebo se věnuješ i jiným projektům?

Mám povolání na plný úvazek v oboru mimo fotografii a ve zbylém čase se teď plně věnuji rozvoji Localgrapher. Na samotné focení mi teď bohužel tolik času nezbývá, ale o to víc si každou příležitost, kdy fotím, užívám.

Co tě k projetku inspirovalo?

Za dobu, co bydlím v Praze, se mi ozvalo několik turistů z různých koutů světa, jestli bych byl ochoten udělat si s nimi procházku po Praze a nafotit jim několik kvalitních fotografií z jejich dovolené. Když se mi takto ozval asi třetí turista za krátkou dobu, tak jsem si řekl, že to nemůžu nechat jen tak a v hlavě mi začal vznikat první zárodek mého projektu. Původně jsem plánoval službu rozjet pouze pro Prahu, poté pro Evropu, ale nakonec jsem došel k tomu, že není důvod se držet při zemi, a nyní to buduji jako celosvětovou síť fotografů.

Martina - Palermo, Italy

Martina - Palermo, Italy

­

Jak to vlastně funguje?

Turisté, kteří mají zájem o focení si na webu zvolí destinaci, vyberou si z nabídky fotografů toho, jehož práce je nejvíce osloví, a poté už nezbývá, než odeslat objednávku fotografování na určitý den a hodinu. My vše domluvíme s fotografem, potvrdíme a poté se už turista může těšit na svou session, který kromě focení také rád poradí i co se týče samotného města a zajímavých míst, které v něm nevynechat. Do pěti dnů od focení turista dostane odkaz na osobní online galerii fotek, které může dále sdílet s přáteli na facebooku a podobně.

­

Přijde mi to jako docela dobrá cesta jak si lidé mohou začít vydělávat, sbírat zkušenosti i se ve fotografování neustále zdokonalovat. Podle čeho jsi vybíral fotografy pro svůj projekt?

V první fázi jsem kontaktoval některé lidi, které jsem znal z dřívějších projektů. Velkou část jsem pak našel přes další reference. A mnozí se už nyní hlásí sami. Na výběr fotografů je kladen velký důraz. Samozřejmá je kvalita fotografií, přičemž je snaha mít v každém městě více fotografů. Styl každého by měl být odlišný tak, aby měli cestovatelé větší možnost selekce. Fotografové a fotografky také musí být “sympaťáci” a spolehliví lidé, aby bylo celé focení pro klienta nezapomenutelným zážitkem.

Přijímáte každého, kdo se k projektu jako fotograf přihlásí?

Procento zájemců které nepřijmeme je poměrně vysoké, což samozřejmě ztěžuje práci a zpomaluje proces “obsazování” dalších měst. Jak jsem ale řekl,­ kvalitní fotografové jsou naprosto klíčoví, a tak v této oblasti nehodláme dělat kompromisy.

Dani - San Jose, Costa Rica

Dani - San Jose, Costa Rica

To je asi nutné. Je možné se k tvé síti stále připojit?

Kdyby měli lidé zájem se k nám jako lokální fotografové připojit, můžou nás kontaktovat na emailu info@localgrapher.com. Když připojí odkaz na své portfolio, případně napíší proč je projekt zaujal a jaké mají zkušenosti s focením turistů, tak jejich žádost rádi posoudíme a případně je budeme dále již sami kontaktovat. Samozřejmě také záleží, ve kterém městě by chtěli působit, protože některá města máme již plně pokryta. Obecně se však dá říct, že dlouhodobě hledáme především zájemce ze Severní Ameriky, Asie a Austrálie.

­

Jaké potřebuje člověk kvalifikace aby se mohl stát Localgrapherem?

Je třeba mít zkušenosti s focením lidí, nejlépe turistů, dále musí být otevřený novým kulturám, jelikož bude fotit turisty ze všech koutů světa. Je potřeba také dobře znát město, ve kterém bude působit. A perfektní znalost technické stránky fotografování a kvalitní vybavení je pak naprostá samozřejmost.

Jak to s tím vybavením myslíš?

Je jasné, že drahý fotoaparát nedělá dobrého fotografa. Klademe však vysoké nároky nejen na uměleckou, ale i technickou kvalitu fotografií, kterou naši turisté oprávněně očekávají.

Michelle - San Bernardino, California, USA

Michelle - San Bernardino, California, USA

Jaký podíl z ceny focení získává fotograf?

Mohu říci, že je to více než polovina z ceny, kterou turista zaplatí.

­

Existují lidé, kteří fotí výhradně přes vás?

Pokud je mi známo tak ne a v podstatě toto ani není cílem. Naši fotografové jsou profesionálové, kteří často působí ve více fotografických oborech. Nemyslím si, že pokud by někdo dělal výhradně jednu věc (např. cení jen pro Localgrapher), tak by se mohl ve své tvorbě dostatečně rozvíjet a dodávat stále lepší fotky nejen naším turistům.

­

Někteří z nás jsou často v pohybu a např. každý týden fotí na jiném místě. Je možné si přes vás domluvit focení s lidmi v různých městech, cestovat a přitom si vydělávat?

Je to určitě zajímavý nápad, ale tak trochu jde proti celé naší filozofii tj. session s místním fotografem, který nejen dodá skvělé fotky, ale je i na slovo vzatým znalcem daného města ­resp. že je prostě místním každým coulem. O “cestujících” fotografech tedy zatím neuvažujeme.

Dmitry - Riga, Latvia

Dmitry - Riga, Latvia

To asi dává smysl. Kde se lidé mohou dozvědět více o tvém novém projektu?

Na localgrapher.com.

Díky za zajímavý náhled a přeji hodně štěstí.

Děkuju za rozhovor, Michale, a přeju odcloneno.com hodně fanoušků a dalších zajímavých článků a fotografií od jeho čtenářů.


localgrapher-odcloneno-interview.png

A few months ago I was contacted by one of you - readers and friends of odcloněno. He told me about his new project centered around helping photographers across the globe to make money with their photography. I was intrigued and decided to ask Matěj a few questions…

MATĚJ SLEZÁK is a Prague-based wedding and concert photographer and founder of a new project called localgrapher.com - a service connecting tourists with local photographers around the world.

What led you to pick up a camera and get into photography?

I will probably disappoint you as I don’t have an interesting story or motivation behind it. I’ve just always liked photography, so after graduation I bought my first DSLR camera with a kit lens and I just started.

Why do you take photographs?

I wouldn’t label myself a fanatic photographer who can not breathe without a photoshoot. Photography simply brings me joy. Sometimes I have moments when I shoot a lot, other times far less. However nothing pleases me more than a great picture.

Do you see yourself as a general photographer or do you like to specialize in certain genres?

My greatest photographic “obsession” is definitely shooting at concerts. From small gigs in obscure pubs to big stadiums and festivals. Generally, I can say that I like photographing people no matter if they are friends, people in the street or a bride and her groom.

Are you making your living “only” with your photography or do you also have other projects?

I have a full-­time job outside the field of photography and the rest of my time currently goes to the development of my new project. Therefore I don’t have much time for shooting these days. But once in a blue moon, when I get a chance, I try to enjoy every moment of it.

What inspired you to start your new project?

Since I moved to Prague, every now and then I received calls from tourists coming here from different parts of the world asking me if I could walk around the city with them and take a few good photos of them. When the calls started being more frequent, I told myself that I would not let the opportunity go and began to think. Then I finally landed on Localgrapher. Originally I planned to launch it just in Prague and then in Europe however I eventually came to the point that there was reason to restrict it and nowadays we are a worldwide network.

How does it work exactly?

If a tourist is interested in having good photographs of their holiday, they visit our website, select their destination, choose from a variety of available photographers and send a request with a time and day when they will be available. Then we work out the details, confirm their order, arrange everything with the photographer who will not only take good pictures of them, but is also able to give them advice and tips in regards to the city itself. Within five days after the session, the tourists get a link to a personal online gallery of photos all of which they can share with friends on Facebook and other social networks.

It seems to be a nice way to start making money with a camera, gain experience, and also keep getting better at photography. How did you choose initial photographers for your new project?

In the beginning I contacted people that I knew from previous projects. Later on I found a large number of people through references. And right now many of them contact us themselves. We put a great emphasis on the selection. Most obvious is the quality of the photos and we try to have more than one person in every city and they need to have different styles for so our customers have wider choice. Our photographers also must be nice and reliable people to make the whole experience unforgettable.

Are you accepting everyone?

Unfortunately there is a relatively high percentage of people we cannot accept which makes our work difficult and slows the process of “occupying” other cities down. We accept mostly only professionals with good work and that is something we do not intend to compromise on.

Is it still possible to join the project and become one of the local photographers?

All interested photographers can contact us via info@localgrapher.com. They need to send us a link to their portfolio and tell us a little bit about their reasons for wanting to join our network + mentioning what their experience with taking pictures tourists is. Then we will happily assess their request and contact them if we are interested. The selection also depends on which city the they would like to work in because there are cities we have already fully covered. Generally speaking, in the long term we are looking for people mostly in North America, Asia, and Australia.

What kind of qualifications do people need to be accepted?

It is necessary to have experience with photographing people and tourists especially. Then they need to be open to new cultures because they will be shooting with tourists from all over the world. It is also necessary to be familiar with the city they want to work in. And of course perfect knowledge of the technical aspects of the photography and high quality of their equipment is absolutely essential.

Could you please expand on the last part?

It's clear that an expensive camera doesn't make a good photographer. However we emphasize not only the artistic, but also the technical side of the photographs our clients tend to expect.

What percentage of the revenue from local shoots your photographers receive?

I can say that it’s more than half of the price that the tourist pays.

Are there any exclusive localgrapher photographers?

As far as I know there are not and it is not really our aim. Our photographers are professionals active in more than one photographic disciplines. And I don’t believe that someone who does only one thing (e.g. photo shoots just for Localgrapher) would have sufficient space to improve and keep on delivering increasingly better pictures after some time.

Some of us tend to travel a lot. Is there a way to travel the world and shoot photographs for tourists in different cities and locations around the world?

It is certainly an interesting idea but goes a little against our whole philosophy as a session with a localgrapher is not just about delivering quality pictures but also about being an expert on the city. So for this reason, we do not consider “travelling” photographers for now.

That probably makes sense. Where can people find more information about your new project?

At localgrapher.com.

Thank you Matěj for an in-depth look into your new project. And good luck!

Thank you for the interview Michal! I wish odcloneno.com many fans and other interesting articles and photographs from its readers.