FOTO MISE: Tipy a inspirace k fotografování - TŘI

Ať už hovoříme o jízdě na kole s pomocnými kolečky v podobě pravidla třetin, kompozičních trojúhelnících hojně užívaných v antice i renesanci nebo například o římské práci Antonia Canovy vzniklé ve 3. až 2. století před naším letopočtem zvané Tři grácie, tři je kouzelné číslo. Sochaři, malíři, architekti i fotografové a další vizuálně orientovaní umělci jej po staletí začleňují do svých nejlepších uměleckých děl. I člověk v oblasti umění neznalý, třebaže není schopen vždy popsat proč, obrazy, sochy i fotografie založené na trojce obdivuje. A 3 má své místo i v mluveném jazyce a literatuře.

Běžte za hranice fotografování trojek na cedulích, fotografujte 3 tak, aby to nebylo na první pohled vidět.

A své fotografie přidávejte do naší foto-skupiny na flickru, nebo foto-komunity na Google+ s TAGy odclonenoFMtri pro flickr a #odclonenoFMtri pro G+ až do úterý 1. září 2015 do 22:00 hodin.