Technická stránka fotografie; Ostrost

Právě pro svou snadnou kvantifikovatelnost je technická kvalita fotografie velmi často a vášnivě diskutována a mnozí podle ní posuzujeme hodnotu skoro každého snímku, který pořídíme. Snad věčným techno-fotografickým tématem je ostrost. Téměř všichni bychom chtěli mít své fotky ostřejší a technicky kvalitnější. Naše nákupy vysoce kvalitních objektivů jsou toho jasným odrazem. A třebaže neříkám, že technická stránka fotografie není důležitá, osobně si myslím, že nemá ani zdaleka tak velký význam, jaký jí máme tendenci přisuzovat. 
Ostrost považuji za jednu z nejvíce přeceňovaných "kvalit" dobré fotografie.