Larry Fink - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing-odcloneno-larry-fink.png

”Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?” Pokaždé stejná otázka, pokaždé jiná odpověď - to je THE BEST FOTO "THING” projekt, který inspiruje a radí, jak se stát lepším fotografem. Minulý týden se s námi podělil o svou radu JAMEL SHABAZZ a dnes mám úžasnou příležitost podělit se s vámi o radu dalšího skvělého fotografa, jímž je legendární Larry Fink:

LARRY FINK je vážený fotograf a univerzitní profesor fotografie s více než 50letou praxí v oboru profesionální fotografie. Ve významných světových muzeích jako MoMA, Whitney Museum of Modern Art, San Francisco Museum of Art, Musee de l’Elysee, Musee de la Photographie a mnoha dalších sólově prezentoval svou tvorbu a galerie v Paříži, New Yorku a Los Angeles jej pravidelně vystavují.

V průběhu své úžasné kariéry publikoval řadu knih, spolupracoval s komerčními klienty jako je Bacardi, Smirnoff nebo Cunard Lines, jeho fotografie byly publikovány v periodikách jako GQ, Vanity Fair, W, The New Yorker, and The NY Times Magazine a dalších, za posledních 46 let přednášel o fotografování na mnohých vysokých školách a univerzitách a jeho fotografie nalezneme i v prestižních uměleckých sbírkách galerií, muzeí i jiných institucí po celém světě.

Existuje jen několik mistrů fotografie, jako je Larry Fink. Mnozí se jen snaží o takové načasování a komplexnost, jakou obsahuje Larryho tvorba. Ne každý je schopen zachytit tolik detailu a emocí v jednu fotografii a přitom zůstat čitelný a ještě diváka obohatit. Jeho tvorba je výjimečná.

A jeho odpověď na naši otázku: ”Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?” zní:

Jsem vyděšený… Na otázku, na níž se ptáš, nejsem schopen v rámci svého uvažování odpovědět… Nemám žádnou nejlepší věc a býti fotografem je dlouhý celoživotní proces, který jde po cestě své vlastní pravdy. A to jak říct “skutečnou pravdu”, tak zahrnout “pravdu uvnitř”. Tvou osobní pravdu. Nevím o významných symbolických momentech, všechny momenty jsou důležité - fotografování je součást života.
Tak to je asi má odpověď.

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: larryfinkphotography.com.

 

larry-fink-photographer-english-version-the-best-foto-thing-odcloneno.png

”What is the best “thing” you have ever done that made you a better photographer?” Always the same question, always a unique answer - that’s THE BEST FOTO “THING” project which inspires and helps us to become better photographers. Last week I had the honor to introduce a wonderful photographer JAMEL SHABAZZ to you and to share his answer, experience and amazing piece of advice with you and today I have the legendary Larry Fink for you:

LARRY FINK is an award-winning photographer with more than 50 years of experience in the professional photography industry. He has had one man shows in major museums across the world (MoMA, the Whitney Museum of Modern Art, the San Francisco Museum of Art, Musee de l’Elysee, Musee de la Photographie, and many more), and his photographs are regularly exhibited in galleries in Paris, New York City, and Los Angeles.

Over the course of his amazing career Larry has also published several photography books, worked with commercial clients such as Bacardi, Smirnoff, and Cunard Lines, his work has been featured in periodicals such as GQ, Vanity Fair, W, The New Yorker, and The NY Times Magazine among others. He has taught photography at numerous colleges and universities over the last 46 years. And his photographs have been included in prestigious collections of galleries and museums around the globe.

There are very few masters of photography such as Larry Fink. The timing and complexity of his work is what many of us aspire to. Not everyone can capture so many details and emotions in a single photograph, remain comprehensible and enrich the viewer of so many of his own views and emotions. His work is truly exceptional.

His answer to our one question: ”What is the best “thing” you have ever done that made you a better photographer?” is:

I am dismayed… The question that you ask is not within my range of thinking… There is no best thing and being a photographer is a long life process which has a path of its own truth; both to tell the “real truth” and to include the truth within. Your own personal truth. There are no significant symbolic moments, all moments are important - photographing is part of life.
Perhaps that is the answer to the question.

To learn more about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit larryfinkphotography.com.