O pramenech vzdělání fotografa...

Přečetl jsem desítky knih a možná tisíce článků a shlédl jsem stovky hodin instruktážního videa na téma “Jak fotografovat…”. Ani zdaleka jsem se z nich o fotografii nenaučil tolik, jako když jsem začal studovat fotografie dobrých fotografů a poslouchat a číst rozhovory s nimi. Tehdy se můj cit pro vyjadřování se obrazem začal tříbit a má představivost nabírat na síle.