Jamel Shabazz - THE BEST FOTO "THING"

jamel-shabazz-street-photography-documentary-fotografie-foto-thing.jpg

S nemalou radostí vás zase vítám u dalšího článku THE BEST FOTO “THING” projektu, v jehož jádru se nachází jedna otázka ”Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?” a desítky a dnes možná už stovky úžasných odpovědí. Minule jsem měl milou příležitost přivítat v tomto foto-projektu fotografa jménem JAY BARTLETT, jehož rada prý nejen mě otevřela oči. A dnes mám další úžasnou příležitost podělit se s vámi o radu, jak se stát lepším fotografem, dalšího skvělého fotografa, jehož jméno je Jamel Shabazz:

JAMEL SHABAZZ se narodil a vyrostl v newyorkském Brooklynu. Už jako malý kluk se zajímal o fotografie a jako syn profesionálního fotografa měl přístup jedněm z nejlepších foto-knih, které byly kdy publikovány. Kniha Black and White America fotografa jménem Leonard Freed jej zvláště zaujala, nicméně on sám tehdy ještě nefotografoval. Dnes se živí jako profesionální fotograf.

 
© Jamel Shabazz - No Standing

© Jamel Shabazz - No Standing

 

Tvořit fotografie začal v patnácti letech - poté, co si prohlédl elegantně uspořádané album fotografií bratrance jeho kamaráda, který byl členem místního gangu. Jakmile Jamel Shabazz uviděl fotografie, které dokumentovaly jeho komunitu, něco v něm kliklo, běžel domů, vzal do ruky fotoaparát své matky a začal fotografovat.

Od počátku 70. let dvacátého století dokumentuje život v New York City, fotografuje vzpomínky a podařilo se mu zachytit i vznik a rozvoj Hip Hopové kultury. Proč fotografuje si však uvědomil poté, co se přidal k americké armádě a sloužil v Německu. Tam začal vidět své fotografie v jiném a mnohem hlubším světle. Stýskalo se mu po domově a několik fotografií, které měl s sebou, byly jeho jediné vzpomínky na domov. Tehdy se rozhodl, že v životě už nebude bez svých vzpomínek. A časem začal tvořit vzpomínky i pro druhé a pomáhat svému okolí dozvědět se více o pozitivních stránkách lidského života i nástrahách násilí a drog.

© Jamel Shabazz - Hope and Promise, 2014

© Jamel Shabazz - Hope and Promise, 2014

Dnes Jamel Shabazz, newyorkský filantrop s fotoaparátem, tvoří výtečné fotografie, vystavuje svou tvorbu v galeriích a na uměleckých akcích po celém světě. Za svou kariéru publikoval již pět knih a pracuje na šesté. Objevil se ve výtečném dokumentárním filmu Cheryl Dunn, Everybody Street. Učí fotografii na Fashion Institute of Technology, The International Center for Photography, The New School of Design, etc. A také jako dobrovolník spolupracuje s organizacemi jako je Rush Philanthropic Arts Foundation; the Bronx Museum’s Teen Council youth program, The International Center of Photography, Friends of the Island Academy atd., v jejichž rámci pomáhá zlepšovat život dětí v jeho komunitě.

A jeho odpověď na otázku: ”Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?” zní:

Jednou z nejlepších věcí, kterou jsem udělal a která mi pomohla být lepším fotografem, bylo naslouchání radám mého otce - také profesionálního fotografa. Ještě jsem byl mladým učněm a on už do mě vštěpoval nemalé množství znalostí o našem řemesle. A jedním z klenotů, jimiž mě obdařil, byl přístup k jeho rozsáhlé knihovně fotografických knih a jiných publikací. Dále mě instruoval, abych si přečetl celou sérii “TIME LIFE” fotoknih - přibližně deset tištěných publikací - které měl hrdě vystavené na své stěně. S úžasným potěšením jsem si to všechno pročítal a zároveň nabýval bohaté znalosti o světle a svícení, kompozici, vyvolávání fotografií, fotožurnalistice, významných námětech a mnohém dalším. Tyto knihy mi samy o sobě posloužily jako důležité stavební kameny pro vybudování základů, na kterých stojím dnes jako fotograf.

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: jamelshabazz.com.


jamel-shabazz-the-best-foto-thing-english-odcloneno.png

After a little bit of time I am truly happy to share with you a new piece of THE BEST FOTO “THING” puzzle. ”What is the best “thing” you have ever done that made you a better photographer?” is the one question in the middle of this project, but the foundation stands on the wisdom and kindness of amazing photographers such as JAY BARTLETT, whom I had the opportunity to welcome at odcloněno.com last time, or other great photographers such as Jamel Shabazz:

JAMEL SHABAZZ is a professional photographer born and raised in Brooklyn, New York City. Since he was a little boy he loved the power and language of images. And as a son of a professional photographer he had access to some of the best photography books ever published. Even before he picked up a camera Jamel Shabazz was captivated by Black and White America by Leonard Freed.

He got into photography at the age of fifteen, after looking through a neatly organized photo album of a cousin of a friend of his, who was gang member. After Jamel Shabazz saw the photographs that documented his local community, something clicked within him, he ran home, picked up his mother’s camera and started taking photographs.

Since the early 1970s Jamel Shabazz has been photographing life in New York City, capturing memories and also documenting the birth and growth of the culture of Hip Hop. But he truly understood why he was taking photographs after joining the Army and being deployed to Germany. There he started to see his printed memories in a new, much deeper, light. As he was homesick, his images were all he had, so he decided to never be without memories. Later on Jamel also decided to educate members of his community about the beauty of human life but also about the dangers of violence and drugs, and consequences of bad life choices.

© Jamel Shabazz - Homeless in America, 1980

© Jamel Shabazz - Homeless in America, 1980

Nowadays Jamel Shabazz, the humanitarian with a camera, creates new amazing photographs, exhibits his work in galleries and art shows around the world. He has already published five book and is currently working on a sixth one. He has been profiled in Cheryl Dunn’s wonderful photography documentary film Everybody Street. And Jamel is also volunteering his time to work with youth through the Rush Philanthropic Arts Foundation; the Bronx Museum’s Teen Council youth program, The International Center of Photography, Friends of the Island Academy; and the Studio Museum in Harlem’s Expanding the Walls Project, and lecturing at the Fashion Institute of Technology, The International Center for Photography, The New School of Design, etc.

And his answer to our one question: ”What is the best “thing” you have ever done that made you a better photographer?” is:

One of the best things I did that made me a better photographer was to listen the the advice of my father who was a professional photographer, as well. He imparted a lot of great knowledge about the craft while I was just a young apprentice and one of the many jewels he gave me was access to his vast library of photography books and publications. In addition, he instructed me to read the whole series of “TIME LIFE” photography books that number about ten, that he proudly displayed in his wall unit. I would go on to read all of them with great delight gaining a wealth of knowledge about lighting, composition, developing, photojournalism, great themes and so much more. Those particular books alone served as important cornerstones for the foundation from which I stand today, as a photographer.

To learn more about today’s wonderful photographer and to see more of his photographs please visit jamelshabazz.com.