INTERVIEW: fotograf George Marazakis - "Hlavní je být uvolněný a chovat se přirozeně."

© George Marazakis

© George Marazakis

Jeho fotografie hovoří samy za sebe. Zachycují muže a ženy ve více či méně přirozených avšak vždy reálných a nearanžovaných situacích. Kladou více otázek, než na kolik odpovídají. Není třeba je však vysvětlovat.

© George Marazakis

© George Marazakis

GEORGE MARAZAKIS je řecký fotograf, který se narodil a dodnes žije v hlavním a největším městě řeckého ostrova Kréty, Heraklionu. Fotografování nebylo vždy významnou součástí jeho života. George studoval strojní inženýrství a dnes pracuje v populárním turistickém centru Kréty Hersonisos. K fotografování se dostal teprve před pěti lety, poté, co si při basketbalu zranil koleno a potřeboval začít chodit v rámci rekonvalescence…

Jak jsi se dostal k fotografování?

Kamarád mi povídal o svých dlouhých fotografických procházkách městem. Já věděl, že bych měl více chodit. Fotografování znělo jako dobrá výmluva. K fotografování mě tedy přivedlo chození.

Proč sis vybral právě fotografování resp. proč fotografuješ?

Je to pro mě o chození, čímž mám na mysli všechna ta místa, která jsem navštívil a čas, který jsem strávil ztracený v prostoru mezi hledáčkem mého fotoaparátu a okolním světem. Dobrá fotografie je trofej, příběh, který si přivezeš domů ze svých dobrodružství. Nakonec to však zůstane jen vzdálenost, kterou jsi nachodil.

© George Marazakis

© George Marazakis

Během procházek městem se jeden může zaměřit na fotografování mnoha různých věcí, proč sis vybral právě street photography?

Velmi mě přitahují fotografie, které kladou důraz na “moment” - tu magickou chvíli, kdy se zastaví čas. Několikrát jsem zkoušel fotit portréty nebo aranžovat určité fotografie, nicméně a abych byl upřímný, nebylo pro mě jednoduché komunikovat s mými subjekty a navíc mi to moc nešlo.

© George Marazakis

© George Marazakis

Podle čeho si vybíráš místa a subjekty, které bys rád fotografoval?

Vybírám si pouze místo, nebo určitou událost, kolem kterých se potloukám, aniž bych něco nebo někoho hledal. Snažím se mít mysl prázdnou a otevřenou resp. neřešit akci, ale být připraven na reakci.

© George Marazakis

© George Marazakis

Tvá tvorba je živá, surová a nefalšovaná. Lidé na tvých fotografiích jsou přirození a vcelku bez zábran. Účastníš se aktivně svých scén, nebo se při focení spíše snažíš splynout s okolím?

Nejsem aktivním účastníkem a rozhodně nejsem schopen být neviditelný. 

Jak tedy dosahuješ tak surové přirozenosti?

Když fotografuješ a cítíš se u toho, jako že něco kradeš, každý vidí tvůj pocit viny. Když si myslíš, že svým fotografováním děláš něco špatně, lidé kolem tebe si myslí, že děláš něco špatně, a podle toho se chovají. Hlavní je být uvolněný a chovat se přirozeně. A úsměv také není na škodu.

© George Marazakis

© George Marazakis

Narazil jsi někdy na někoho, kdo měl problém s tvým fotografováním?

Měl jsem s lidmi problémy do té doby, než jsem se přestal cítit provinile a přestal se bát. A jakmile jsem se začal chovat přirozeně - jako chlap, co praktikuje své hobby, bylo dobře.

© George Marazakis

© George Marazakis

Co bys označil za svou největší překážku, kterou jsi musel překonat, abys vytvořil dobrou fotografii?

Protože se snažím pouze reagovat, když se setkám s překážkou stojící mezi mnou a potenciálně dobrou fotografií, nechám překážku vyhrát.

Vyděláváš si fotografováním života na ulici?

Ani halíř

© George Marazakis

© George Marazakis

Co bys označil za nejdůležitější aspekt dobré street fotografie?

Ten pravý moment

A co bys řekl, že ti bylo, jako fotografovi, největší odměnou?

Mé procházky

Zaujala vás tvorba a slova dnešního fotografa? Více najdete na: georgemarazakis.com a flickr.com/photos/55439732@N08

© Copyright George Marazakis 2015 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

fotograf-street-fotografovani-odcloneno-rozhovor-english-photography.png

GEORGE MARAZAKIS is a Greek photographer living in Heraklion, the largest and capital city of the island of Crete, Greece. Photography has not always been a serious part of his life. George studied mechanical engineering and nowadays works in Hersonisos - one of the most popular touristic places in Greece. Shooting came after he hurt his knee, playing basketball. He started to walk for exercise, and take photographs to stay motivated…

What inspired you to pick up a camera?

Back in 2010, a friend of mine told me about his long walks in the city during which he was photographing. I’ve always thought that I should walk more and photography seemed like a good excuse for it. So, walking is the answer.

Why did you choose photography and why do you take photographs?

Again the answer is walking, by which I mean all the places I’ve been to and all the time I’ve spend being lost in a space between the viewfinder and the world. Because yes, a good photograph is a trophy, a story to bring back from your adventures but at the end all that remains is the distance you walked.

One can photograph many things during his walks through a city, why did you choose street photography?

I am very attracted to the kind of photographs that emphasize “the moment”, the magic of frozen time. I’ve tried to shoot portraits or stage some shots a few times but, to be honest, I have difficulties communicating with my subjects and I am not good at it.

How do you choose your scenes and subjects you’d like to photograph?

I only choose the place or the event and i wander around without searching for something or someone. I try to be empty minded and open, ready not to act but to react.

Your work is raw and the people you photograph are natural and quite uninhibited. Are you an active participant, or are you trying to blend in and be as invisible as possible when taking photographs?

I am not an active participant and for sure I can’t be invisible.

OK, so how are you able to capture such raw and natural moments?

If you are taking photographs as if you are stealing something, your guilt is visible to everyone. And if you think you are doing something wrong then the people around you think that you are doing something wrong and they are going to act accordingly. The key is to be loose and act natural. And a smile is also helpful.

Have you ever had any problems while shooting people? 

Yes, until I stopped feeling guilty or scared about it. Once I started to act naturally, like a guy who just practicing his hobby, the problems stopped.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

I just try to react, so if there are any obstacles between me and the potential good photograph, I let them win.

Are you making any money with your street photography? If so, how?

Not a dime.

In your opinion, what’s the most important aspect of a good street photograph?

"The moment.” 

What was the most rewarding experience you’ve had as a photographer?

The walks.

For more information about George and his amazing photographs please visit: georgemarazakis.com and flickr.com/photos/55439732@N08

© Copyright George Marazakis 2015. All Rights Reserved for all photographs featured in this post.