INTERVIEW: fotograf George Gavrilakis - “…street fotografie tě vyzývá, aby ses znovu zamyslel, co znamená být člověkem, a viděl společnost z jiného úhlu pohledu.”

© George Gavrilakis

© George Gavrilakis

Jakmile mě jeho fotografie zaujaly, neváhal jsem jej kontaktovat. Netušil jsem však, jak zajímavý příběh se dozvím a původně jsem mu nevěřil, že fotí jen pár let…

© George Gavrilakis

© George Gavrilakis

GEORGE GAVRILAKIS je amatérský street fotograf. Narodil se v Iraklionu, odkud přesídlil do Herakliónu, hlavního města řeckého ostrova Kréta, kde dodnes žije. Je mu 57 let, a třebaže se do fotografování pustil teprve před čtyřmi lety, jeho fotografie se objevily na předních příčkách světových soutěží i jiných významných místech. Ke street fotografii jej přivedl workshop talentovaného řeckého street fotografa jménem Lucas Vasilikos a to bylo teprve před dvěma lety…

Jak jsi se vlastně dostal k fotografování?

Z fotografování jsem byl nadšený snad odjakživa, avšak vlastní fotoaparát jsem neměl až do nedávné doby, kdy mi bylo přes padesát. Až před čtyřmi lety, když jsem se společně s mým kamarádem vydal na jeho fotovýlet nedaleko mého rodného města, byla jiskra mého nového hobby zažehnuta. Téměř okamžitě jsem se tam rozhodl koupit foťák a začít fotit.

Jakou cestu jsi zvolil, aby ses naučil základům fotografické tvorby?

Přihlásil jsem se ke studiu na místní fotoškole tady v Herakliónu, kde mi pomohli porozumět základům fotografování a vytvořit si svou vlastní vizuální estetiku.

© George Gavrilakis

© George Gavrilakis

To zní dobře. Proč ale zrovna fotografie?

Zprvu jsem fotil, protože mě bavilo zachycovat krásné krajiny a portréty. Dnes je to proto, že se snažím zachytit něco výjimečného, něco, co evokuje emoce.

Proč sis vybral právě street fotografii?

Z mého pohledu je street fotka nejúžasnějším žánrem umělecké fotografie, protože interpretuje události dějící se na veřejnosti a zachycuje skutečné každodenní emoce lidí. Jak se říká ve street photography komunitě; street fotografie tě vyzývá, aby ses znovu zamyslel, co znamená být člověkem, a viděl společnost z jiného úhlu pohledu.

© George Gavrilakis

© George Gavrilakis

Podle čeho si vybíráš scény a subjekty, které fotografuješ?

Na tuto otázku v podstatě nemám odpověď. Je to pro mě spíš o obsahu, který mám před očima a kontextu, který je jeho součástí. A když něco nebo někdo je součástí scény, která mi přijde zajímavá, dělám, co mohu, abych to co nejlépe zachytil.

Účastníš se aktivně svých scén, nebo se spíše snažíš splynout s okolím a být co možná nejvíce neviditelný?

Snažím se být úplně schovaný nebo co možná nejvíce neviditelný, protože jinak bych nebyl schopen zachytit “realitu”. Jako street fotograf se snažím izolovat momenty, kterých si lidé většinou nevšímají, a reaktivovat emoce, které tyto momenty doprovázejí.

Měl jsi někdy problém s lidmi, kterým se nelíbilo, že jsi je fotografoval?

Spíše jsem se s problémy doposud nesetkal, neboť lidé většinou ani neví, že je fotografuji. Fotit někoho a přitom se mu dívat objektivem do obličeje, aniž by si mě všiml je docela umění. Využívám tedy různé triky jako focení od boku a podobné.

© George Gavrilakis

© George Gavrilakis

Musel jsi někdy smazat svou fotografii na vyžádání?

Samozřejmě, několik situací, kdy jsem musel mazat fotku, jsem zažil. A v podstatě rozumím lidem, kteří nechtějí být fotografovaní bez jejich svolení, nicméně má vášeň pro street fotografování je mnohem větší, než aby mě něco podobného odradilo.

Jakou největší překážku jsi musel překonat, abys vytvořil dobrou fotografii?

Přenést se přes má omezení spojené s fotografováním lidí, co neznám. Byl jsem při focení lidí rychlý, aby si mě nevšimli, ale byl jsem moc rychlý a mé výsledky byly plné zklamání. Časem si mě však začalo všímat čím dál méně očí a já začal fotit ve větším pohodlí.

© George Gavrilakis

© George Gavrilakis

Dnes tedy fotografuješ bez omezení?

Ne ne. I po tisících a tisících snímků, pokaždé, když jdu ven fotit, se snažím svá omezení překonávat.

Vyděláváš si street fotografováním nějaké peníze?

Z mého hlediska je Street Photography způsob, jak si odpočinout, než cesta k penězům.

Co je podle tebe nejdůležitějším aspektem dobré street fotografie?

Street fotka se zdá z hlediska estetiky být velmi flexibilní a také v sobě skrývá mnoho různých podžánrů a přístupů k tvorbě. Z mého pohledu je však nejdůležitější zachycovat momenty, které vyvolávají nějaké emoce a které mají potenciál, aby si je lidé zapamatovali. Tyto dva aspekty dávají lidem možnost vžít se do dané situace a neustále se k ní vracet.

© George Gavrilakis

© George Gavrilakis

Co bys ve svém životě jako fotografa označil za doposud největší úspěch?

Během mého relativně krátkého fotografického života a zkušenosti se street focením se mi podařilo mít jednu z mých fotek zařazenou do kategorie “Street Photo of the Year 2014” soutěže Fotoura.com. Byla to fotka o křesťanském náboženství resp. jeho oslavě v mém rodném městě, kterou Fotoura.com zvolili jako fotografii reprezentující Řecko roku 2014 (viz první fotografie - pozn.red.). A pak jsem ji ještě viděl ve Flickr skupině HCSP (Hardcore Street Photography). To už nebylo oficiální ocenění v tradičním slova smyslu, ale úžasná osobní satisfakce.

Zaujala vás tvorba a slova dnešního fotografa? Více najdete na: flickr.com/59198619@N08

© Copyright George Gavrilakis 2015 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

george-gavrilakis-street-photography-rozhovor-interview-fotografie-english.jpg

GEORGE GAVRILAKIS is an amateur street photographer born in Iraklion and nowadays based in Heraklion, the capital of the island of Crete in Greece. He’s 57 years old and even though he’s been actively engaged in photography for the last four years, his photographs have appeared in a few high profile places. George decided to specialize in street photography after he attended a workshop led by a talented Greek street photographer Lukas Vasilikos and that was only two years ago.

How did you get into photography?

Since I can remember, I was fan of photography, but I didn’t have my own camera until my 50’s. Four years ago, I followed a friend of mine to his photo trip close to my hometown, which was the spark for my new hobby. Almost immediately, I decided to buy a camera and start shooting.

Which way did you choose for learning the basics of photography?

I joined a local photo school here in Heraklion, which helped me to understand the basic steps of photography and establish my own visual aesthetic.

That sounds like a good way to start. Why do you take photographs?

Firstly it was because I liked to capture beautiful landscapes and portraits. Nowadays, it’s because I am trying to shoot something extraordinary, something that evokes emotions.

Why did you choose street photography and is that your only specialization within photography?

In my mind, “street” is the most astonishing genre of the art of photography, because it interprets events happening in the public space and captures real everyday emotions of people. As it is said in the street photography community, “street” challenges you to re-think what it means to be human and see the society differently.

How do you choose your scenes a subjects you’d like to photograph?

I don’t really have an answer for this question. It’s more about the content that I have in front of my eyes and the context which is part of it. And if something or someone is there and their presence is part of a scene I find interesting, I will do my best to capture it.

Are you an active participant, or are you trying to blend in and be as invisible as possible when taking photographs?

I am trying to hide myself, or at least to become as invisible as possible. Otherwise, I could not capture the “reality”. As a street photographer, I try to isolate moments that can slip by unnoticed, and to reactivate emotions that accompany those moments.

Have you ever had any problems while shooting people?

Mostly, I have not faced such problems, since people usually are not aware of my lens. Capturing someone in front of his face, without getting noticed, is a kind of an art. I use many different tricks, such as shooting without even watching my subject and more.

Did you ever have to delete a photograph of someone?

Of course, I had some awkward moments, when I got forced to delete some photos. I can understand those people who do not want to have their private moments captured without their permission, but my passion regarding street photography is much bigger amd it won’t let me to “retire”.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

To overcome my inhibitions related to capturing strangers. I was so fast while shooting people, in order to get unnoticed, and the results were underwhelming. Over time, I understood that few people were able to notice me and I started to be more comfortable.

Do you have any inhibitions today?

Of course. Still, after thousands of captures, I struggle to overcome my inhibitions whenever I go out to photograph.

Are you making any money with your street photography?

As far as I am concerned, Street photography is a way to relief, rather than a source of income.

In your opinion, what's the most important aspect of a good street photograph?

Street photography seems so flexible in terms of aesthetics, and there are lots of different approaches and subgenres. In my view, the most important is to try to capture moments that evoke some emotions and could be memorable for others. These two, are able to make people feel the moment and look at it again and again.

What was the most rewarding experience you've had as a photographer?

During my “short experience” on street photography, I saw a photo of mine on Fotoura.com for the “Street photo of the year 2014” contest. This picture was about a religious - Christian - celebration in my hometown, which was selected by Fotoura.com to represent Greece for the past year. In addition, it was my pleasure to see the same photo on the HCSP (Hardcore Street Photography) group on Flickr. This was not a regular reward, but accommodating a picture of you, in this marvelous photo group, was a “personal satisfaction”.

For more information about George and his amazing photographs please visit: flickr.com/59198619@N08

© Copyright George Gavrilakis 2015. All Rights Reserved for all photographs featured in this post.