FOTO MISE: Tipy a inspirace k fotografování - JINÁ PERSPEKTIVA

Najít vhodnou perspektivu a dobře fotografií zachytit scénu, kterou máme před sebou, ať už se jedná o člověka, zvíře, věc, rostlinu, nebo emoci, je mnohdy nejen otázkou fotografových zkušeností, ale také ochoty experimentovat a hledat nové a vhodné úhly pohledu. Fotografové a fotografky se od svých kolegů a kolegyň většinou neodlišují stylem úpravy svých fotografií ve foto-editorech na počítači, ale spíše svým unikátním pohledem na svět neboli svou vlastní perspektivou. A i když je postprodukce důležitým krokem v tvorbě fotografické, vize je dle mého názoru mnohem podstatnější. To samozřejmě mnozí z nás ví a užíváme tohoto principu při tvorbě jakékoliv fotografie. O čem je tedy současná foto mise?

O experimentování, hře s perspektivou, dívání se na svět jinak, než jsme zvyklí, a nacházení stále nových úhlů pohledu na scény, které jsme už tisíckrát viděli a stokrát fotili. Osobně si někdy libuji, když na někoho někde čekám, a on nebo ona jdou pozdě. Fotoaparát mám téměř vždy s sebou, a tak místo, kde stojím, začnu fotit, a protože mě nic nehoní a pouze čekám, hraji si. Jak malý kluk se dívám na své okolí. Pozoruji detaily, uvědomuji si celky, často se usmívám, když vidím vtipné kontrasty a hlavně sleduji, jak například ulici, kterou jsem chodil každý den do školy, jsem vlastně vůbec neviděl.

Samozřejmě tato technika nevyžaduje nedochvilné přátele, nědky stačí přijít na určité místo, nastavit si na telefonu, aby za dvacet minut zazvonil a začít očima i objektivem svého aparátu objevovat. Neváhejte se však od tohoto kreativního cvičení odpoutat a pojmout téma Jiná perspektiva úplně po svém - ze svého pohledu, vlastní perspektivy. ;)

Na vaše fotografie se již teď těším v naší foto-skupině na flickru, nebo foto-komunitě na Google+ s TAGy odclonenoFMjinaperspektiva pro flickr a #odclonenoFMjinaperspektiva pro G+ až do úterý 31. března 2015 do 22:00. Pojďte si také hrát!