Kamil Tamiola - THE BEST FOTO "THING"

kamil-tamiola-the-best-foto-thing-odcloneno-fotografovani.png

Téměř každý fotograf chce být lepší fotograf. ”Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?” je otázka, která nám v rámci THE BEST FOTO "THING” projektu pomáhá dosáhnout našeho cíle. Inspiruje, ale práci nechává na nás, nechceme být kopie, chceme být lepšími fotografy a fotografkami. Minulý týden se s námi o svou radu na téma jak být lepším fotografem podělil PAUL HANSEN a dnes bych vám rád představil dalšího skvělého fotografa, jehož jméno je Kamil Tamiola:

KAMIL TAMIOLA je mezinárodně oceněný profesionální fotograf, TEDx přednášející a vědec v oboru biofyziky. Miluje širé pláně, vysoké hory pokryté sněhem, světlo i život. V současné době žije a pracuje v srdci evropských Alp - v italském městě Aosta, kde uprostřed divoké přírody ve spolupráci skvělých horolezců dokumentuje přírody i lidského ducha.

Narodil se v Polsku, studoval Počítačovou biofyziku na University of Wrocław, Biofyziku na University of Cambridge ve Velké Británii a nakonec na University of Groningen v Nizozemí získal PhD v oboru Vědecké zobrazování. Před dvěma lety se však rozhodl přesunout od spektroskopie k fotografii a dnes tvoří fotografie pro prestižní klienty jako je Apple, Facebook, Nikon, Phase One, Rab, Vaude a mnoho dalších, jeho fotografie se objevují v magazínech jako Climbing Magazine (USA), Climber (UK), Daily Mail (UK), De Stern (DE), Everest Magazine (CZ), Hoogteljn (NL), Le Figaro (FR), Le Monde (FR), National Geographic Society publications (USA), New York Times (USA), and Zivot (SK) etc. a Kamil spolupracuje i s neziskovými organizacemi jako je British Mountaineering Council, Dutch Alpine Society, Polish Alpine Society a Respect the Mountains.

© Kamil Tamiola

© Kamil Tamiola

Kromě vyprávění příběhů prostřednictvím svých úžasných fotografií se však fotograf Kamil Tamiola rozhodl pomoct i ostatním fotografům se zájmem o fotografování hvězdné oblohy a podělil se s námi o Star Exposure Calculator - nástroj pro určení nejdelší možné expozice hvězd při minimalizaci jejich rozmazání.

Třebaže fotografuje jenom chvíli, máme se od něj co učit. Pojďme začít jeho odpovědí na otázku: ”Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?” zní:

Co ze mě skutečně udělalo lepšího fotografa, bylo zbavení se “nálepky” fotografa a sáhnutí do mých zkušeností a pracovního postupu, které jsem získal jako výzkumný pracovník. A tak se zrodilo mnoho mých fotografický projektů jako například “Cascades of Light”, “Long Exposure photography in Mont Blanc”, “Get Your Stars Right Tool and Algorithm”, neboli projekty, díky kterým si mě všimli prestižní klienti, média i veřejnost, ale hlavně přispěly ke vzniku úžasných fotografií. V krátkosti bych svou odpověď mohl shrnout velmi jednoduchou větou; Lepším fotografem jsem se stal díky pouštění se do svých vlastních experimentů.

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: alpine-photography.com.


photographer-kamil-tamiola-the-best-foto-thing-odcloneno-fotografovani.png

Almost every photographer wants to be a better photographer. ”What is the best “thing” you have ever done that made you a better photographer?” is a question, which helps us in our quest. THE BEST FOTO "THING” project has become a wonderful tool for any photographer, it inspires us, but the work is up to each of us alone, so we are better, but not the same. Last time PAUL HANSEN shared his piece of advice on how to become a better photographer, and today I am honored to introduce another great photographer to you, his name is Kamil Tamiola:

KAMIL TAMIOLA is an award-winning professional photographer, TEDx speaker, and a biophysicist. He loves the great outdoors, the light, and life. Currently he is based in the heart of the European Alps in Aosta, Italy, where in the middle of wilderness in cooperation with wonderful mountaineers documents nature as well as the spirit of mankind.

Born in Poland, Kamil studied Computational Biophysics at the Wrocław University, Biophysics at University of Cambridge in the UK, and then at University of Groningen in the Netherlands where he got his PhD in Scientific Imaging. About two years ago however Kamil decided to transition from spectrography into photography, and nowadays he’s making photographs for prestigious clients such as Apple, Facebook, Nikon, Phase One, Rab, Vaude, and many more. His work has appeared in magazines such as Climbing Magazine (USA), Climber (UK), Daily Mail (UK), De Stern (DE), Everest Magazine (CZ), Hoogteljn (NL), Le Figaro (FR), Le Monde (FR), National Geographic Society publications (USA), New York Times (USA), and Zivot (SK), etc. And he has worked with non-profits such as the British Mountaineering Council, Dutch Alpine Society, Polish Alpine Society, and Respect the Mountains.

Besides telling stories through his amazing photographs, Kamil is also giving back to the photography community. Besides teaching and his public speaking activities, he has also developed the Star Exposure Calculator - a tool which helps photographers to determine the the longest exposure time, which should yield minimal-star trail in their photographs.

Even though he has been a photographer for only a little while, we all can learn a lot from Kamil. Let’s start with his answer to my one question: ”What is the best “thing” you have ever done that made you a better photographer?” is:

What truly made me a better photographer, was getting rid of a ‘label’ of being a photographer, and reaching out to my experience and the way of doing things as a researcher. That way, very many photo projects were born, e.g. the “Cascades of Light”, “Long exposure photography in Mont Blanc”, the “Get Your Stars Right Tool and Algorithm”. Projects, which won me recognition, prestigious clients, media attention, but more importantly yielded amazing photographs. So, I believe I could sum it up with very simple sentence: “What made me a better photographer, was starting my own experiments “.

To learn more about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit alpine-photography.com.