Paul Hansen - THE BEST FOTO "THING"

jak-byt-lepsim-fotografem-the-best-foto-thing-odcloneno.jpg

V projektu THE BEST FOTO "THING” je otázka vždy stejná; Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa? Každá nová odpověď je však unikátní, podobně jako každý fotograf a každá fotografka. Minule se s námi o svou rad, jak se stát lepším fotografem, podělil výtečný fotograf JONATHAN ALCORN a dnes mám nemalou čest přivítat u nás dalšího skvělého fotografa. Jeho jméno je Paul Hansen:

PAUL HANSEN je fotožurnalista a redaktor, který prostřednictvím svých článků a fotografií vypráví příběhy těch, kteří nemohou a svou tvorbou otevírá oči lidem ve Švédsku i v zahraničí. Zaměstnán je jako novinový fotograf stockholmského deníku Dagens Nyheter. Cestuje kolem světa, avšak tvoří i doma ve Stockholmu, a jeho tvorba je skutečně výjimečná.

Paul však svět kolem sebe pouze nevidí, on s ním i soucítí. Paul se dokáže vžít do situace svých subjektů i do míst, která navštěvuje a co cítí, zachytit a následně se o svou zkušenost i podělit s námi ostatními. Právě díky jeho empatii se v podstatě kdokoliv dokáže postavit do míst na jeho fotografiích a obou si boty jeho subjektů.

A za svou tvorbu byl také mnohokrát doma i v zahraničí oceněn. Roku 2013 vyhrál World Press Photo v kategorii Fotografie roku 2012, Pictures of the Year International (POYi) jej v letech 2010 a 2013 jmenovali Fotografem roku, dvakrát vyhrál první místo u NPPA a Fotografem roku se v rámci Švédska stal již sedmkrát.

Jeho odpověď na naši otázku: ”Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?” zní:

Musím říct, že na osobní úrovni to je narození mé dcery resp. když jsem se stal otcem. Každý den mi to připomíná, o čem to všechno je. O lidskosti. Fotoaparát je pouze nástroj, který používám na svých výpravách vně i dovnitř sebe sama a k objevování světa, což se z profesionálního hlediska rozvíjí ve věci jako je empatie a hlubší porozumnění.

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: paulhansen.se a dn.se.


how-to-be-better-photographer-odcloneno-best-foto-thing.png

THE BEST FOTO "THING” project is based on the sameness of the question and the uniqueness of each and every answer I receive and get to share with you. ”What is the best “thing” you have ever done that made you a better photographer?” and the answers are as unique as all the great photographers I’ve had the opportunity to welcome among us. Last time it was JONATHAN ALCORN and today it is another great photographer Paul Hansen:

PAUL HANSEN is a photojournalist who with his photographs and articles tells the stories of those who can’t, and opens the eyes and minds of people in Sweden as well as abroad. He is a staff photographer and journalist for the Dagens Nyheter daily newspaper. He is based in Stockholm, but he travels the world his work is truly exceptional.

Paul not only sees the world, but he feels with it. He feels with his subjects, he feels with the places, and furthermore he is able to capture and share his experience with all of us. Because of his empathy, almost anyone can relate to his work.

His work has won numerous domestic and international awards. Paul Hansen is the 2013 World Press Photo winner in the Photo of The Year 2012 category, he has been named Photographer of the Year by Pictures of the Year International (POYi) in 2010 and 2013. In Sweden he has been named Photographer of the Year seven times, and twice won first place award from NPPA.

His answer to our one question: ”What is the best “thing” you have ever done that made you a better photographer?” is:

I must say that on a personal level it is having my daughter and becoming a father. That reminds me every day what it is all about. Humanity. The camera is just a tool I use on my excursions as well as inside myself and discovering the world - which of course in a professional manner develops into things as empathy and a deeper understanding.

To learn more about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit paulhansen.se or dn.se.