INTERVIEW: fotografka Bianka Schumann - "Umění ti dává svobodu, svolení pouštět se do nových věcí a experimentovat."

© Bianka Schumann | Arkhai

© Bianka Schumann | Arkhai

Její fotografie jste mohli vidět na všech významných webech zaměřených na fotografování a umění obecně. Projekt Arkhai jí vskutky proslavil, nicméně i její další fotografie jistě stojí za naši pozornost a já věřím, že o ní ještě hodně uslyšíme...

© Bianka Schumann

© Bianka Schumann

BIANKA SCHUMANN je třiadvacetiletá a mimořádně talentovaná fotografka. Narodila se v maďarském městě Mohacs, od roku 2009 studovala fotografování a nedávno svá studia dokončila bakalářským titulem v oboru fotografování na Univerzitě v Kaposváru. Je členkou FFS (Studio mladých fotografů) a když netvoří své fotografie, žije v Budapešti a pracuje jako fotografická asistentka pro maďarského fashion a portrétního fotografa jménem Tamás Dobos.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začala tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Mé okolí, lidé kolem mě a různé situace. Myslím, že mým věčným a nevyčerpatelným zdrojem je má rodina a domov a místo, kde jsem se narodila, kde jsem vyrostla. Často se stali herci v mých fotografiích, třebaže vždy nejsou založeny na jejich osobnosti.

© Bianka Schumann | Arkhai

© Bianka Schumann | Arkhai

Proč fotografuješ nyní?

Protože touto cestou jsem nejzřetelněji schopna zpracovávat věci, které se mi dějí. Má tvorba je zároveň i mým vlastním sebe-vyšetřováním a někdy ji používám k tomu, abych lépe rozuměla své minulosti.

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Již dlouhou dobu si skutečně píši deník, v němž jsem popsala každé malé zachvění i všechny zásadní a zlomové okamžiky mého života. Časem jsem však od dlouhosáhlých spisů přešla k haiku-básním, které často doplňuji i o obrázky. A když si tyto básně čtu, vzpomínám na příběhy a situace, k němž se vztahují. Je to však všechno jenom pro mé oči a super tajné. :)

© Bianka Schumann | Arkhai

© Bianka Schumann | Arkhai

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

V tuto chvíli myslím jenom na to, že chci vyzkoušet mnoho různých věcí. Je pro mě důležité, abych jako tvůrčí osoba našla svůj vlastní styl, i z dálky zřetelný, zatímco má tvorba bude stále čerstvá a napínavá. Umění ti dává svobodu, svolení pouštět se do nových věcí a experimentovat.

© Bianka Schumann | Tabula Rasa

© Bianka Schumann | Tabula Rasa

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Na mých webových stránkách, na mé behance stránce a také prostřednictvím různých fotografických soutěží. Když mě nějaká zaujme, pošlu tam své fotky.

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musela překonat, nebo stále překonáváš?

Bojovného a mlsného poníka, který si usmyslel, že mé barevné kameny jsou bonbóny. Hnal mě přes křoví a přes jámy.

© Bianka Schumann | Maszathegy

© Bianka Schumann | Maszathegy

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

V tuto chvíli ne, nicméně se plánuji fotografováním živit.

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažila jsi někdy tento pocit?

Nikdy. Mnoho mých fotografií byla vytvořena pomocí půjčeného starého Weltaflex fotoaparátu. V hledáčku jsem viděla pouze mlhavé detaily a celkově bylo časově náročné vše jasně nastavit. Výsledkem bylo několik specifických fotografií s nízkým kontrastem, jemnými barvami a bílým závojem, který, třebaže nebyl před fotoaparátem, byl na fotografiích. To byly nebývale atmosférické fotografie! Musím říct, že filmová fotografie mi říká více, než digitální. Při tvorbě tradiční fotografickou technikou jsem více pečlivá, narozdíl od digitální, kdy tisknu spoušť jak pošetilá. Časem se to však zlepšuje.

© Bianka Schumann | Arkhai

© Bianka Schumann | Arkhai

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Když mi něco uvízne v mysli a skutečně mě to zajímá, těžko se přes to přenáším a je vysoce pravděpodobné, že nedovolím, aby to zůstalo jen "jedním z mých nápadů". Na počátku si to obvykle několikrát promyslím, pak většinou udělám několik náčrtů a nakonec začínám jednat.

© Bianka Schumann | Arkhai

© Bianka Schumann | Arkhai

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Mám pouze dlouhodobé plány, které obsahují mnoho výstav a fotografických knih. :)

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešní fotografky? Více najdete na: behance.net/schumannbia a biankaschumann.wix.com/biankaschumann

© Copyright Bianka Schumann 2014 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

BIANKA SCHUMANN is a twenty three year old and very talented photographer born in Mohacs, Hungury. She studied photography since 2009 and recently she got her BA in Photography at the University of Kaposvár. She's a member of FFS (Studio of Young Photographers) and when she's not making photographs Bianka she lives in Budapest and works as a photography assistant to Tamás Dobos, a hungarian fashion & portrait photographer.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

My own environment, people around me, situations. I think my eternal and unexhaustable source is my family and my home, the places where I was born, where I grew up. They often have become my series’s actors, even when it is not really about their personality.

Why do you make photographs now?

Because this is the clearest way I can process the things that happen to me. My work is a kind of self-examination too as I sometimes use it to understand my past.

Is photography your sole creative outlet?

I have kept a genuine diary for a long time. Step by step I used to write down every tiny flicker as well as all the big turning-points of my life. However in time it has changed and instead of loads of long writings I started using a shorter form of expression. Now I make haiku-based poems to which I usually a picture too. Reading back these poems is making me remember the related story. But these writings are only for me; they are super secret. :)

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

At this moment I only feel like I'd like to try a lot of things. It’s important for me that as a creator I shall find my own unique style, recognizable from far away, while my work will remain fresh and exciting. Art gives you freedom and permission to embark on something new to experiment.

How and where do you share your photographs with the world?

I have a website and I also update my behance site. Furthermore I follow different photographic competitions and if I see a likable call for application I send in my photos.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

A militant and sweet-toothed pony who thought my colored stones were candy. He chased me over hedges and ditches.

Are you making any money through your art? If so, what do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

For the time being I’m not. But the plan is to make my living with photography.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

Never. Most of my photos were taken with a borrowed and old Weltaflex camera. I could only see foggy details in the viewfinder and the set-up required a long-long time for everything to be clear. The result was a few particular photographs which contained little contrast, soft colors, and they looked like there was a white veil in the front of the camera even though there was none. What a special and beautiful atmosphere! Now would probably be a good time to say I prefer the shooting on film over digital. I am more thoughtful with the traditional techniques in contrast to using my digital camera and clicking like mad. But of course after some time it gets better.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

When there is something stuck in my mind and I’m seriously interested in it I can’t get over it and will not leave it remain only an idea. At the beginning I usually think it over, then I sometimes make some sketches and at the end I start actually to execute it.

What are your long term goals regarding photography?

I have only long term goals. Lots of exhibitions and photography books. :)

 

For more information about Bianka and her amazing photographs please visit: behance.net/schumannbia and biankaschumann.wix.com/biankaschumann

© Copyright Bianka Schumann 2014. All Rights Reserved for all photographs featured in this post.