Léo Caillard - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Díky jedné otázkce; "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?"a laskavosti druhých jsem opět každý týden schopen podělit se s vámi o novou radu na téma Jak se stát lepším fotografem. Když si čtu, jaké fotografy a fotografky vám mohu představovat a dělit se s vámi o jejich odpověď, mnohdy nemohu věřit svým vlastním očím. To je THE BEST FOTO "THING" projekt. Minulý týden se mezi námi objevil fotograf jménem MORGAN MAASSEN a dnes mám to potěšení představit vám dalšího skvělého fotografa, jehož jméno je Léo Caillard:

LÉO CAILLARD je umělecký fotograf na volné noze a umělec specializující se na foto-manipulaci z Paříže, kterého známe hlavně díky jeho obzory rozšiřujícím a realitu zpochybňujícím projektům jako Art Games, War Game a z nedavné doby Hipsters in Stone.

Léo fotografuje již od svých 16let. Jeho zájem o fotografování jej dovedl ke studiu na Gobelins School of Visual Communication, kterou úspěšně dokončil roku 2008. Bylo my tehdy 23 let, a protože zkušeností neměl nazbyt, rozhodl se strávit rok v New York City, asistovat tamějším fotografům a ve volném čase tvořit své fotografie a také pozorovat každý detail jednoho z největšího měst na světě.

© Léo Caillard | War Game

© Léo Caillard | War Game

Po svém návratu do Paříže, jej jeho vždy přítomná fascinace vědou a uměním nasměrovala k práci na nové sérii fotografii zvané Art Games, která po jejím uveřejnění vyvolala nemalou odezvu ze světá médií i umění a která se soustředila na pozorování role umění, jeho instituce a způsobu lidské interakce s kreativitou.

Poté se Léo Caillard rozhodl strávit čas v La Défense a postavit vedle sebe a do jedné fotografie svět businessu s nástoji války, což vedlo k sérii nazvané War Game, která, třebaže vznikla fotografickou manipulací, na první pohled působí velmi věrohodně a její bližší průzkum divákovi odhaluje něco provokativního.

© Léo Caillard | In Museum | Hipsters in Stone

© Léo Caillard | In Museum | Hipsters in Stone

A konečně se dostáváme k projektu, který vznikl na základě kreativní kooperace s Alexis Persani, kdy společně převlékli renesanční a antické sochy v Le Louvre jako současné hipstery, čímž ve veřejnosti vznesli řadu otázek a nemalou emocionální odezvu.

V současnosti, pokud nepracuje na jednom z jeho osobních projektů a nepořádá exhibice na akcích jako Art Basel, Miami Scope, Paris Photo, ArtParis, Armory Show NYC, etc., Léo spolupracuje se světem proslulými reklamními agenturami a úžasnými klienty jako jsou Wieden & Kennedy, DDB, Mother London, Hakuhodo, Euro Rscg, Amnesty International, Nike, Sony, Volkswagen, Diesel, Canon, Tokyo Star Bank a mnoho mnoho dalších.

Jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?" zní:

Nejlepší věc, jakou jsem udělal je naučení se nefotografovat v případech, kdy by fotografie nevyjádřila to, co chci o světě říct. Jinými slovy nesahej na spoušť, když přesně nevíš, proč to děláš. Pokud je něco jednoduše krásné, nech to pro své oči, ale v případě, že to má význam, o který se chceš podělit s ostatními, tehdy tiskni spoušť.

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: leocaillard.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Thanks to one question; "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" and kindness of others I'm able to share some of the best peices of advice on how to become a better photographer. Every week I almost have to pinch myself as I feel truly lucky to be able to introduce some of the world's best photographers to you and also share their answers and sometimes can't believe it's not a dream. For example last week MORGAN MAASSEN talking about his daily routine and today I'm honored to welcome another great photographer among us, his name is Léo Caillard:

LÉO CAILLARD is a freelance fine art photographer and image manipulation artist based in Paris, France, know for his mind-widening and reality questioning projects such as Art Games, War Game, and more recently Hispters in Stone.

Léo's has been making photographs since he was 16 years old and his interest in photography lead him the Gobelins School of Visual Communication which he graduated from on 2008. He was 23 at the time and decided to enrich his education by a year long stay in New York City where he worked as a photography assistant, while making photographs in his free time and carefully observing every detail of the city.

After he returned back to Paris, his always present fascination with science and also art lead him to a series called Art Games within which he focused on observing the role of art, its institutions and the manner of human interaction with creativity. The project generated a wide ranging interest from the media industry as well as the art world.

Then Léo decided to work in La Défense juxtaposing the business world with instruments of war and producing the War Game project. His photographs are with no doubt manipulated, however at the first sight one isn't always sure as his art of photo-manipulation is very convincing and closer examination always reveals something much more provocative to the viewer.

© Léo Caillard | In Museum

© Léo Caillard | In Museum

His most recent project Hipsters in Stone still circles the art and photography blogs. In a creative cooperation with Alexis Persani Léo dressed the Renaissance and Ancient statues of Le Louvre as contemporary hipsters raising all kinds of questions and emotional responses.

Nowadays besides working on his personal projects and showing his work at Art Basel, Miami Scope, Paris Photo, ArtParis, Armory Show NYC, etc. Leo Caillard also works with international Ad agencies and other amazing clients such as Wieden & Kennedy, DDB, Mother London, Hakuhodo, Euro Rscg, Amnesty International, Nike, Sony, Volkswagen, Diesel, Canon, Tokyo Star Bank, and many, many more.

And his answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best thing I have done is to not take any picture when it doesn't mean anything that I want to express about the world. In another way, don't press the button if you don't know exactly why you do it. If it's just beautiful, keep it for your eyes, but if it means something that you want to share with others, then you can press the shutter.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit leocaillard.com.