INTERVIEW: fotografka Cristina Hoch - "...několik nabídek jsem již musela odmítnout, abych si dostála svého cíle nevydělávat na mých fotografiích."

© Cristina Hoch

© Cristina Hoch

Její portréty kombinují přírodu a člověka, elementy od sebe těžko odtržitelné, třebaže se o to mnozí stále dokola snaží. Moc si vážím, že jejich autorku a talentovanou fotografku ze Španělska dnes mohu přivítat na odcloněno.com a podělit se s Vámi o naši malou konverzaci...

© Cristina Hoch

© Cristina Hoch

CRISTINA HOCH je jednadvacetiletá španělská studentka s láskou pro tvorbu fotografií. Své fotografie užívá pro komunikaci svého osobního pohledu, emocí, citů a ideálů se světem kolem ní. Fotografuje od 16let a její hlavním zájmem je příroda, která samozřejmě zahrnuje i svět člověka.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začala tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Byla jsem teenagerem se spoustou volného času. Naštěstí jsem vzala do ruku fotoaparát a vše začala fotografovat.

© Cristina Hoch

© Cristina Hoch

Proč fotografuješ nyní?

Fotografování se stalo mou nejoblíbenější aktivitou. Skutečně si užívám ukazování emocí prostřednictvím mých fotografií.

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Občas také maluji, ale to mi vážně nejde. Maluji tedy jen pro sebe a svou radost z malování.

© Cristina Hoch

© Cristina Hoch

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Ani ne, ale miluji portrétní fotografii, a tak se v tomto žánru snažím zlepšovat.

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Své fotografie nahrávám na Flickr a na můj Tumblr blog. A nedávno jsem si také vytvořila účet na instagramu pro sdílení fotografií, které jsem vytvořila svým telefonem.

© Cristina Hoch

© Cristina Hoch

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musela překonat, nebo stále překonáváš?

Rozhodně jít do studené vofpdy s mým fotoaparátem!

© Cristina Hoch

© Cristina Hoch

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Nevydělávám a několik nabídek jsem již musela odmítnout, abych si dostála svého cíle nevydělávat na mých fotografiích. Fotografování je "jen" mé oblíbené hobby a alespoň prozatím se stát profesionální fotografkou nesnažím.

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažila jsi někdy tento pocit?

Vůbec ne, myslím, že fotografování jde daleko za vybavení a dobré fotoaparáty. Záleží na tvé duši a tvých schopnostech, a proto můžeš tvořit výtečné fotografie i s telefonem nebo kompaktním fotoaparátem.

© Cristina Hoch

© Cristina Hoch

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

(bude doplněno)

© Cristina Hoch

© Cristina Hoch

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Chci si užívat fotografování jako svou osobní cestu sdílení toho, co sama vidím.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešní fotografky? Více najdete na: flickr.com/photos/whiteface_greeneyes

© Copyright Cristina Hoch 2014 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

CRISTINA HOCH is a 21 year old student in love with photography. She uses her photographs to communicate her personal view, her emotions and ideals to the rest of the world. She is from Spain. She’s been shooting since she was sixteen. And her main point of interest is nature which of course includes the human world.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

I was a teenager with a lot of free time. Luckily I took a camera and just started shooting everything!

Why do you make photographs now?

Photography has become one of my favorite things to do, I truly enjoy showing emotions through my photographs.

Is photography your sole creative outlet?

I paint sometimes too but I'm so bad! I just paint for personal joy.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

Not really, but I do love portrait photography so I try to get better at this genre.

How and where do you share your photographs with the world?

I upload my photographs on Flickr and on my blog on Tumblr. Recently, I created an account on instagram to share some photographs taken with my phone.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

Definitely getting into cold water with my camera!

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

I'm not and I've refused a few offers in order to accomplish my goal of not making money of my pictures. Photography is "just" my favorite hobby and for now, I'm not becoming a professional photographer.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

Not at all! I think photography goes beyond equipment and good cameras. It's a matter of your soul and skill, and therefore you can take wonderful photographs with your phone or with a point and shoot.

What are your long term goals regarding photography?

I just want to enjoy photography as a personal way of sharing what I see through my eyes.

 

For more information about Cristina and her amazing photographs please visit: flickr.com/photos/whiteface_greeneyes

© Copyright Cristina Hoch 2014. All Rights Reserved for all photographs featured in this post.