Morgan Maassen - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Jednoho dne se mi v hlavě objevila otázka: Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa? a stále dokola se v mé mysli opakovala. Protože jsem však sám neměl dobrou odpověď, rozhodl jsem se zeptat jedněch z nejlepších fotografů a fotografek současného světa na tu jejich. O několik let později a více než 140 unikátních a oči-otevírajících odpovědí se THE BEST FOTO "THING" projekt rozrostl do míry, kterou jsem si ani v nejmenším nepředstavoval. Minulý týden se s námi o svou radu na téma jak se stát lepším fotografem podělila fotografka SHANNON SEWELL a dnes bych vám rád představil dalšího skvělého fotografa jehož jméno je Morgan Maassen:

MORGAN MAASSEN je komerční lifestyle fotograf a filmař z Los Angeles, jehož hlavním zaměřením je život a kultura kolem oceánu a samozřejmě také surfing. V současnosti jej reprezentuje agentura Nouvelle Vague, většinu svého času tráví cestováním po světě, na svých cestách tvoří úžasné fotografie a krátké filmy pro klienty, o kterých si většina nechává pouze zdát, a k tomu všemu je mu pouze 23 let.

Protože se narodil v kalifornském městě Santa Barbara jako syn rybáře, k surfingu a oceánu měl vždy blíž než velká většina obyvatel naší planety. Po dokončení střední školy se však vydal do světa grafického designu a začal pracovat jako designér pro výrobce oblečení, zatímco fotografoval a surfoval ve svém volném čase.

Tehdy, když mu bylo 17, by prý dal cokoliv proto, aby mohl studovat na Brooks Institute v Santa Barbaře, z nedostatku finančních prostředků ale musel jít pracovat. Co se tehdy zdálo jako smůla se nakonec obrátilo ve štěstí. Morgan se rozhodl naučit se fotografování svými vlastními silami a své fotografie sdílet s přáteli a kamarády online. Postupně však začal oslovovat stále více fanoušků a časem díky rostoucí poptávce po jeho fotografiích jej lidé z časopisů začali najímat i na focení.

Dnes spolupracuje se špičkovými atlety, skvělými klienty jako je Apple, Audi, Lexus, Corona, Mini Cooper, Nike, Red Bull, Roxy, Quicksilver etc., jeho tvorba se objevuje v tištěných i online médiích jako je Harper's Bazaar, Wired, National Geographic, Instyle, Esquire, Marie Claire, Juxtapoz, ESPN, Surfer, La Republicca a mnoho dalších a jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?" zní:

Nejlepší věc, kterou jsem jako fotograf udělal, bylo fotit každý den. Ať pršelo, nebo svítilo, každý den jsem fotil cokoliv, na co jsem mohl namířit svůj fotoaparát. Psy, letadla, vlaky, lidi, silnice, hory, oceán... na nic konkrétního jsem se neomezoval. Právě focení každý den, bez ohledu na počasí, moji náladu nebo v jaké části světa jsem se zrovna ocitl, mi tolik pomohlo růst a expandovat.

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: morganmaassen.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

One day, a question appeared in my mind: What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer? I heard over and over. And because I didn't have a good answer myself at the time, I started asking some of the world's best photographers for their point of view. Today, a few years later, I can't believe I've already been able to share over 140 unique and eye-opening answers forming THE BEST FOTO "THING". Last week SHANNON SEWELL shared her piece of advice on how to become a bettter photographer with us and today I'm honored to introduce another great photographer to you, his name is Morgan Maassen:

MORGAN MAASSEN is a commercial lifestyle photographer and filmmaker based out of Los Angeles, California whose main subject is life and culture surrounding the ocean and of course the world of surfing. He’s represented by Nouvelle Vague, most of his time travels the world while making amazing photographs and short films for some of the best clients one can imagine and to top all that, he’s only 23.

As a Santa Barbara native and son of a fisherman, Morgan has always been close to the ocean. After graduating from high school he was working as a graphic designer for clothing company, making photographs and surfing in his free time.

At the age of 17 he would have done anything to attend Brooks Institute to study photography, but unfortunately at the time and fortunately today he couldn't. Instead, because he had to work, Morgan decided to teach himself and share his photographs online. Gradually more and more people started to like his work and the print sales and also first photography jobs started coming.

© Morgan Maassen

© Morgan Maassen

Nowadays he’s working with extraordinary athletes, clients such as Apple, Audi, Lexus, Corona, Mini Cooper, Nike, Red Bull, Roxy, Quicksilver, etc., and his work has appeared in major printed and online media including Harper's Bazaar, Wired, National Geographic, Instyle, Esquire, Marie Claire, Juxtapoz, ESPN, Surfer, La Republicca, and many more.

His answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best thing i've ever done as a photographer, was to shoot every day. I shot photos everyday, rain or shine, of anything that I could possibly point my camera at. dogs, planes, trains, people, roads, mountains, the ocean... I didn't myself to any subject. And by shooting every day, no matter the weather or my mood or where I was in the world, it helped me grow and expand so much.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit morganmaassen.com.