Shannon Sewell - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Jen jediná fotografická otázka "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělala a která z vás udělala lepší fotografku?" a k dnešnímu dni 141 unikátních a oči-otevírajících odpovědí, o které se jedni z nejlepších fotografů a fotografek současného světa rozhodli s námi podělit a pomoct nám stát se lepšími fotografy a fotografkami. To je THE BEST FOTO "THING" projekt! Minule tu byl výtečný fashion fotograf ALEXANDER NEUMANN a dnes je mi ctí vám představit další skvělou fotografku, jejíž jméno je Shannon Sewell:

SHANNON SEWELL je profesionální komerční a editoriální fotografka z Portlandu ve americkém státě Oregon, která se specializuje na práci s dětmi, s jejichž pomocí tvoří atmosférické fotografie plné zábavy, legrace, představivosti a hravosti symbolické pro život téměř každého malého človíčka.

Třebaže se účastnila několika kurzů o fotografických základech na počátku své kariéry, Shannon je fotografka-samouk s přirozeným talentem pro vyprávění obrazem, který jí jen tak někdo neodepře.

Shannon měla vždycky ráda děti. Na Warner Pacific College vystudovala vývoj člověka a dále plánovala kariéru učitelky. Poté, co měla děti, se však její život změnil. V průběhu mateřské dovolené začala své malé ratolesti fotografovat, dokumentovat každý jejich krok a časem je začala také strojit do různých oblečků a později i stavět vysoce kreativní fotografické sety. Slovo se rychle rozšířilo mezi její přátelé a pak i přátele jejích přátel a než se Shannon nadála, fotografovala rodiny a děti několikrát do týdne.

© Shannon Sewell with ZozoBugBaby & Kim Adams Designs

© Shannon Sewell with ZozoBugBaby & Kim Adams Designs

Pro vyfotografování dětské duše, člověk nepotřebuje to nejlepší sklo, nejkvalitnější kov a ani ten nejčernější a nejdražší plast, ale milou, kreativní, laskavou a zábavnou osobnost. Třeba takovou, jakou má Shannon Sewell.

Představy jejích klientů o rodinných portrétech, často formovaných fotografickými studii v nákupních centrech, se však bohužel stále častěji rozcházely s vizí kreativní fotografky, a tak se Shannon postupem času ocitla v situaci, kdy se začala blížit vyhoření a dokonce i přestávala milovat jednu z jejích nejoblíbenějších aktivit, fotografování. Naštěstí nepovolila. Rozhodla se pro změnu. Přestala fotografovat, co po ní chtěli ostatní. A ukázala svým klientům, jak fotografie dětí mohou vypadat.

Dnes po více než deseti letech úspěšné kariéry profesionální fotografky Shannon miluje, co dělá, má úžasné portfolio plné výtečných fotografií a také seznám záviděníhodných editoriální a komerčních klientů jako je nStyle Magazine, Baby Couture Magazine, Urban Outfitters, Tot Trends Weekly, La Petite Magazine, Warner Bros. Records, Knuckleheads Clothing, Hula Mula, ZozoBugBaby, The Measure, The Trendy Tot, Tutu Du Monde, Chandamamakids, The Good Ones, Fleur & Dot, Petitbo, Georgia Blue, Gnu Brand, Lollipop Twirl, Nowali, Océane Manon, Twirls and Twigs, Sons + Daughters, Bohobo Collective, Chewbeads a mnoho dalších. Kromě toho také učí. Nedávno na creativeLIVE a v únoru 2015 také v Evropě.

A její odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělala a která z vás udělala lepší fotografku?" zní:

Tou nejlepší věcí, kterou jsem udělala, abych byla lepší fotografkou, je řízení se svými instinkty. Existuje mnoho 'pravidel' a očekávání, jak by měl vypadat fotografický business, ale zasazením se o to, aby nápady, plány a politiky šly ruku v ruce s mými hodnotami a osobními cíly pro můj business, se vždycky ukázalo být tou nejlepší cestou. V průběhu mé dosavadní fotografické kariéry jsem mnohokrát dostala radu, jak zlepšit můj business (od mentorů, přátel, z naučných knih i od ostatních fotografů se snahou pomoct), pokaždé jsem však došla k závěru, že pokud mi nějaká rada neseděla, také nefungovala. Co funguje pro jednoho, negarantuje úspěch pro druhého. Objevuj, poslouchej a nacházej novou inspiraci a nové nápady, pak se jimi prober a najdi ty, jež jsou TOBĚ šité na míru. Nakonec je to tvoje oko, tvé srdce a tvá vize, které tvoří tvé fotografie.

Pro více informací o dnešní fotografce a více jejích fotografií navštivte: shannonsewell.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Just one question "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" and to date 141 unique answers some of the world's best photographs kindly shared with me to help make the photography community even better and to help you to become a better photographer. That is THE BEST FOTO "THING" project! Last time a wonderful fashion photographer ALEXANDER NEUMANN shared his piece of advice with us and today I have the honor to introduce another great photographer to you, her name is Shannon Sewell:

SHANNON SEWELL is a professional commercial and editorial photographer based in Portland, OR, specializing in working with children, portraying their whimsical, imaginative, fun-filled and playful lives.

Even though she took a few photography classes to learn the basics of photography, Shannon is a self-taught photographer with undeniable and natural talent for visual storytelling.

Shannon has always loved children. After she got her degree in human development at Warner Pacific College, she was planning on becoming a grade school teacher. After she had her kids, she picked up a camera and started to document their lives. And to make it more fun she started to dress them up and making beautiful sets. Having children truly changed her personal and also her professional life, and because of the quality of her work the word spread among her friends and then their friends and soon she found herself doing several shoots per week.

© Shannon Sewell with Michelle Elliott & Vol. 25 for Matilda Jane Clothing

© Shannon Sewell with Michelle Elliott & Vol. 25 for Matilda Jane Clothing

To photograph a soul of a child you don't need the best glass, finest metal, and the blackest plastic most expensive plastic you can find, you need to be kind, loving, creative and fun, you need a personality like Shannon Sewell's got.

Unfortunately the ideas of what a family photographs should look like, mostly formed by mall photography studios, didn't always go with Shannon's personal style so one day she had to stop what she was doing and make necessary changes as she was quickly starting to burning out and falling out of love with photography. Thankfully she managed to stand her ground and to show people what a great photographs can look like.

© Shannon Sewell with Michelle Elliott & Kim Adams for Matilda Jane Clothing

© Shannon Sewell with Michelle Elliott & Kim Adams for Matilda Jane Clothing

Nowadays, after ten years of working as a professional photographer Shannon loves what she does, she has a beautiful portfolio, and a list of wonderful editorial and commercial clients such as InStyle Magazine, Baby Couture Magazine, Urban Outfitters, Tot Trends Weekly, La Petite Magazine, Warner Bros. Records, Knuckleheads Clothing, Hula Mula, ZozoBugBaby, The Measure, The Trendy Tot, Tutu Du Monde, Chandamamakids, The Good Ones, Fleur & Dot, Petitbo, Georgia Blue, Gnu Brand, Lollipop Twirl, Nowali, Océane Manon, Twirls and Twigs, Sons + Daughters, Bohobo Collective, Chewbeads, and many more. And besides all that she's also mentoring other photographers in person as well as online on creativeLIVE and in February 2015 in Europe.

And her answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best thing I have done to be a better photographer is follow my instincts. There are lots of 'rules' and expectations of how a photography business should be out there but making sure that ideas, plans and policies were in line with my values and personal goals for my business always made for the best route to go. There have been many occasions in my time as a photographer that I have been given advice on how I should move forward with my business (through mentors, friends, how-to books and other photographers trying to help) and what I have always found is that if the advice didn't sit well, it didn't work. What works for one person doesn't guarantee success for another. Explore, listen and seek out new inspirations and ideas and then sort through to find the ones that work for YOU. In the end it is your eye, your heart and your vision that makes it your photography.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of her photographs please visit shannonsewell.com.