INTERVIEW: fotograf BROCK WHITTAKER - "Po letech mi konečně došlo, jak je světlo pro scénu důležité."

© Brock Whittaker

© Brock Whittaker

Fotografování krajin je obvykle záležitostí vyzrálejších fotografů a fotografek. O to větší jsem měl radost, když jsem zjistil, že fotografie, jež můžete vidět v dnešním interview tvoří 18letý kluk...

© Brock Whittaker

© Brock Whittaker

BROCK WHITTAKER je osmnáctiletý fotograf krajin z jihozápadu Spojených Států, fotografování se věnuje již více než šest let, nicméně na podzim nastupuje na univerzitu v Texasu, kde bude studovat finance. Brock miluje turistiku a možná ještě raději objevuje nová místa, která fotografuje, aby si uchoval své vzpomínky, ale také znovu prožil, co viděl a zažil. "Věřím, že právě proto budu fotografovat až do konce svého života," dodává Brock.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začal tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Když jsem byl malý, protože jsem vyrůstal ve vojenské rodině, měl jsem cennou příležitost hodně cestovat. Viděl a navštívil jsem místa jako Algarve, Dolomity, Českou republiku, Turecko a Severní Afriku, a konstantně se snažil uchovat si své vzpomínky. Rozhodl jsem se tedy investovat do kvalitního fotoaparátu, a protože jsem od malička miloval umění, nakonec se mé dva zájmy střetly v jeden a já se začal zabývat více uměleckou fotografií.

© Brock Whittaker

© Brock Whittaker

Proč fotografuješ nyní?

Fotografování je pro mě o zachycení atmosféry. Miluji deštivé dny, dodávající krajině melancholii, nebo barvité scénérie jara vyzařující mladistvost. Když fotografuji, snažím se zachytit scénu tak, abych ji mohl znovu prožít - ne však pouze pro uchování mé vzpomínky, ale také mých pocitů.

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Fotografování je jediným produktem mé kreativity, protože mám pocit, že uspokojuje vše, co vyžaduji od své umělecké tvorby.

© Brock Whittaker

© Brock Whittaker

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Když jsem začal fotografovat, neomezoval jsem se na žádný fotografický žánr nebo styl. Postupem času jsem však své fotografování třibil a stále více zaměřoval na krajinu. Samozřejmě, když vidím zajímavou městskou scenérii nebo zvíře, pokusím se je také zachytit, nejlépe se mi však daří s krajinami. Z krajiny jsem schopen emocionálně získat nejvíce.

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Od počátku mého fotografování jsem začal s Flickrem, nicméně poslední dobou pasivně přidával několik mých oblíbených fotek i na reddit a 500px. Zbytek mého sdílení probíhá s mými přáteli a mojí rodinou.

© Brock Whittaker

© Brock Whittaker

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musel překonat, nebo stále překonáváš?

Nekvětší překážkou, jíž jsem musel překonat, bylo naučení se používat světlo. Dlouhé roky jsem fotografoval za poledního světla a nemohl přijít na to, proč jsem nebyl schopen zachytit barvité scény, které fotili mí oblíbení fotografové. Po letech mi konečně došlo, jak je světlo pro scénu důležité. Ne každý západ slunce, ani každý den pod mrakem, dodává krajině skvělé barvy. Dobré světlo je kombinací bytí ve správný čas na správném místě a využití toho, co jsi získal, při post-processingu.

© Brock Whittaker

© Brock Whittaker

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

V tuto chvíli si vydělávám, jenom když za mnou někdo přijde a chce použít moji fotografii. Těžko bych mohl někomu radit, jak si fotografováním udržitelně vydělávat, protože to sám nevím. Je to pro mě jen hobby.

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažil jsi někdy tento pocit?

Toto je otázka, na kterou abych skutečně odpověděl, musím říct ano a ne. Ve většině případů ani foťák a ani objektiv nebude limitující. Když fotíš budovy za bílého dne, Canon 1000D a kitový objektiv nastavený na f/8 je vše, co potřebuješ. Fotografování však může být i precizním uměním. Hloubka ostrosti může být obrovsky důležitá pro vytvoření, nebo zničení tvé scény a já s čistým svědomím nemůžu říct, že bych byl schopen tvořit tak dobré fotografie, jako jsem schopen s mým 85mm f/1.4 objektivem. Kde mě můj fotoaparát omezoval bylo při focení Mléčné dráhy, která je vlastně jediným důvodem, proč jsem nakonec nechal zahučet své peníze do Canonu 6D. Na většině APS-c modelech, kdyź přijde řeč na astro-fotografii, je šum za hranicí mé tolerance a v tom případě může fotoaparát fotografa limitovat. Jak jsem ale řekl, pro většinu fotografií, jež nevyžadují vysoké ISO, obyčejný fotoaparát úplně stačí.

© Brock Whittaker

© Brock Whittaker

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Vetšinou odjíždí s fotografiemi, které jsem čekal, že vyfotím ještě před mým příjezdem. Dlouhé hodiny se připravuji, zjišťuji si vše o dané lokaci, místním počasí a pozici hvězdné oblohy. Díky tomu se mohu po příjezdu rovnou věnovat fotografování toho, co mě zajímá, a nemusím se zdržovat tam, kde bych plody dané krajiny nenasbíral. Myslím, že tou nejdůležitější věcí pro realizování mých nápadů ke načasování. Když jsem v létě cestoval po Evropě, bylo velmi důležité, abych fotil místa, která jsem chtěl fotit, ve správný den a za správného počasí. Příkladem toho je tato fotografie chaty v německém KarwendeluMěli jsme nejkrásnější slunečné počasí v Garmoschi, ale já věděl, že to nebude vypadat tak, jak jsem si představoval a jak jsem doufal, pokud nebude zataženo. Jeden večer se však obloha zatáhla. Tehdy jsem vyrazil do kopců a pořídil tuto fotografii.

© Brock Whittaker

© Brock Whittaker

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Fotografování je pro mě, a vždy bude, jen hobby. Na podzim jdu na univerzitu studovat Finance a doufám, že se dostanu i na Bankovnictví. Mou vášní jsou finance a fotografování, nicméně finance považuji za udržitelnější zaměstnání, díky kterému si ve srovnání s fotografováním budu moct žít pohodlněji. Kdyby se mi však někdy podařilo být finančně nezávislý, fotografování se pravděpodobně stane mým profesionálním koníčkem - dokud nebude záležet na tom, jestli prodán dvě stě fotografií, nebo žádnou.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešního fotografa? Více najdete na: flickr.com/photos/brockwhittaker

© Copyright Brock Whittaker 2014 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

BROCK WHITTAKER is an eighteen year old landscape photographer from the southwest of the USA and soon to be a college student studying Finance at a university in Texas. He's been making photographs for about 6 years now. Brock loves to hike and capture the essence of the places he discovers or the ones he just visits. His help him preserve his memories and let him relive his feelings. "That is why I believe I will continue to photograph for the rest of my life," adds Brock.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

As a child I was raised in a military family and was privileged with the opportunity to travel a lot. I got to see incredible landscapes and places like the Algarve, the Dolomites, Czech Republic, Turkey, and Northern Africa. I always was in the business of preserving my memories, and decided to invest in a nice camera to do so. I had also loved art as a child and I guess the two interests just collided and I started to pursue a more artistic photography.

Why do you make photographs now?

To me, photography is all about capturing a mood. I love those rainy days that provide a melancholy scene, or those colorful spring scenes that just exude youthfulness. When I take photographs, I try to capture the scene so that I can relive it again; to not only preserve the memory but how I felt at that moment.

Is photography your sole creative outlet?

Photography is my only outlet, because I feel it satisfies everything I desire to feel and create with the arts.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

When I started with photography I did not limit myself to a certain genre or style. As I have progressed, I have refined my photography to focus more and more on landscapes. Of course if I see an interesting cityscape or animal I will try to capture that scene as well, but I generally find myself best at landscapes, and I get the most out of them emotionally.

How and where do you share your photographs with the world?

I started out on Flickr from the start. Lately I have been passively posting a few of my favourite photographs on reddit and 500px. Otherwise, the rest of the sharing is with friends and family.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

The biggest obstacle I had to overcome was learning to use light. For years and years I would take photos in mid-day light and wonder why I could not capture the vibrant scenes that some of my favourite photographers were capturing. After years it finally dawned on me how important light is to a scene. Not every sunset provides great colors, nor does every cloudy day. Good lighting is a mix of being in the right place at the right time, and working with what you have got in post processing.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

At this point, I really only make money when someone comes to me and asks to use a photograph. I could not tell anyone how to make a sustainable profit from their photography because I do not know myself. It is really only a hobby.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

This is a question that can really be answered as yes and no. In most cases, the camera nor lens will be the limiting factor. If you are taking photos of buildings in daylight, a Canon 1000D with a kit lens at f/8 is all you need. However, photography can be a precise art. Depth of field can be hugely important in making or breaking a scene and I cannot with good conscious say that I would have gotten as good of photographs at times if I did not use my 85mm f/1.4 lens. A case where the camera has been a limiting factor is when shooting the milky way. The milky way is actually the sole reason why I finally plopped down the money for a Canon 6D. On most APS-c models, the noise is just simply beyond my tolerance level when doing astrophotography, so I would say that camera model can be a limiting factor. Like I said before though, for most photographs that do not require high ISO, the camera is just fine.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

Generally I end up with the photographs I expected to take before even arriving at the scene. I do hours of research regarding location, weather, and sky position. Doing all this research helps me dive right into what I am interested in shooting on location, instead of spending too much time in the areas that turn out to be fruitless. I think the most important thing in actualizing my ideas is the timing. While touring Europe over the summer it was very important for me to be taking photographs of the place I had in mind on the right days with the right weather. An example is this photo of a hut in Karwendel, Germany.

www.flickr.com/photos/brockwhittaker/14520301032/

We had the most beautiful sunny weather in Garmisch, but I knew that the scene would not be as I had envisioned and hoped for unless it was cloudy. One evening it was cloudy and that was the evening that I headed for the hills and got this shot.

What are your long term goals regarding photography?

Photography to me is and will always be a hobby. This fall I am going to University to study Finance and hopefully break into Banking. I am passionate about finance and photography, but I find that finance is a bit more sustainable and provides a better living than photography. That said, if I am ever financially independent one day, I will probably pursue landscape photography as a "professional hobby", as long as at the end of the day it does not matter whether I sell two hundred prints or not a single one.

 

For more information about Brock and his amazing photographs please visit: flickr.com/photos/brockwhittaker

© Copyright Brock Whittaker 2014. All Rights Reserved for all photographs featured in this post.