INTERVIEW: fotografka Isabella Mariana - "i když si nebudeš vydělávat, bude tě to naplňovat..."

© Isabella Mariana

© Isabella Mariana

Když jsem úplnou náhodou objevil na flickru tvorbu dnešní fotografky, nečekal jsem, že by někdo tak mladý tvořil fotografie hravé a přitom jdoucí do hloubky. Moc si vážím toho, že ji mohu dnes mezi námi přivítat a podělit se s vámi o její slova i fotografie...

© Isabella Mariana

© Isabella Mariana

ISABELLA MARIANA je úžasně talentovaná 21letá brazilská fotografka z města Curitiba. Když se roku 2009 rozhodovala, jakým směrem bude rozšiřovat své vzdělání, myslela si, že půjde cestou reklamy a PR, ale jakmile si všimla, že její škola nabízí i studium fotografování, neváhala. Bylo to to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem mohla udělat, dodává Isabella. Roku 2010 si otevřela vlastní studio a začala tvořit fotografie, fotit večírky i svatby, dělat knihy etc. Své volání však našla v konceptuální tvorbě, které hodlá zasvětit svou kariéru, podobně jako prohlubování svých znalostí a umění studiem magisterského i doktorského programu fotografie na univerzitě.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začala tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Téměř všechno mě inspiruje. Neustále se dívám na filmy, navštěvuji muzea, čtu a samozřejmě se dívám i na tvorbu ostatních fotografů a fotografek. Teď se konkrétně zajímám o fotografie, jaké dělá Miss Aniela, a snažím se něco takového začít.

© Isabella Mariana

© Isabella Mariana

Proč fotografuješ nyní?

Fotografování je teď mou největší vášní a já si nedokážu představit, že bych v životě dělala cokoliv jiného. Jakmile vytvořím fotografii, chci udělat další, která bude lepší, než ta, co jsem právě vyfotila. Naštěstí nebo naneštěstí nejsem nikdy spokojená.

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Ne, ale hlavně. Maluji, kreslím, tvořím koláže, i když ty jsou méně časté. Poslední dobou jsem žačala uvažovat o zapsání se do kurzu profesionálního kreslení, což bych mohla propojit se svým fotografováním.

© Isabella Mariana

© Isabella Mariana

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Ano, ale myslím, že tu svou jsem ještě neobjevila. Z hlouby svého srdce miluji konceptuální tvorbu, nicméně jsem fascinována i fashion fotografií. Mým snem je úspěšně oba zkombinovat. Teď se tedy snažím zlepšovat v technice fotografování, včetně kreslení, znalosti objektivů, Photoshopu etc., a dělat lepší fotografie. Věřím však, že fotografka nemusí být omezena jen jedním žánrem, může spojit dva a více dohromady a vytvořit portfolio, které veřejnost může hodnotit různě a nebo lidé nemusí být schopni umělce, kterého mají před sebou, definovat vůbec.

© Isabella Mariana

© Isabella Mariana

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Jednou z mých velkých slabin je sdílení mé tvorby. Prozatím ji dávám alespoň na Flickr, nicméně do konce tohoto roku doufám, že budu mít svou stránku.

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musela překonat, nebo stále překonáváš?

Pravděpodobně nebezpečné uličky, do nichž jsem vkročila. Párkrát mi málem ukradli můj fotoaparát, ale díky Bohu, se tak nestalo. Je to však jeden z důvodů, proč nemám ráda fotožurnalistiku, jednoduše to není pro mě, neb pouliční život mi nahání hrůzu... Druhou mojí překážkou jsou lidé nevěřící v mé schopnosti fotografky jenom proto, že jsem mladá. Nicméně, i když to není vždy jednoduché, nakonec se přesvědčit nechají.

© Isabella Mariana

© Isabella Mariana

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Svým uměním si zatím nevydělávám, nicméně fotografováním ano. Je třeba být lidem k dispozici a upozornit je ma tvou existenci. Lidé by měli vědět, že mají ve svém okolí kreativního člověka. Není to snadné, ale pokud teď neděláš, co chceš dělat, začni. I když si zpočátku nebudeš vydělávat, bude tě to naplňovat a peníze časem taky přijdou.

© Isabella Mariana

© Isabella Mariana

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažila jsi někdy tento pocit?

Uvažuji o tom vcelku pravidelně. Je to jeden z důvodů, proč si pořizuji lepší vybavení, kdykoliv to je jen možné. Vždycky to ale nejde, a tak se snažím realizovat své nápady s tím, co mám. Může mě to přibrzdit, ale rozhodně mě to nezastaví. Stále platí, že přístroj není to, co dělá fotografku fotografkou.

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Jakmile mě něco napadne, hledám nejbližší poznámkový blok a kreslím a někdy přidávám i psané detaily. Své napády pak rozřazuji do kategorií - jestli budu potřebovat modelku, nebo jestli se jedná o autoportrét a nebo projekt postavený na sérii fotografií. Když toto neudělám, mé nápady mizí, někdy navždy. Když člověk dostane nápad, je čas jej realizovat.

© Isabella Mariana

© Isabella Mariana

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Mým krátkodobým životním cílem je v tuto chvíli uskutečnění mé první výstavy. Kdekoliv. Ale nejpozději do dvou let. Dlohodobě bych ráda prezentovala svou tvorbu ve velkém měřítku - z hlediska mého publika - a také bych ráda učila fotografování na univerzitě. Techniku focení, historii, konceptuální nebo fashion fotografii - na tom nezáleží.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešní fotografky? Více najdete na: flickr.com/photos/isabs

© Copyright 2014 Isabella Mariana Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

ISABELLA MARIANA is a 21 year old extremely talented Brazilian photographer based in Curitiba. In 2009 when she needed to decide which way to take her education, she wanted to work in Advertising and PR industry, but as soon as Isabella saw there was a graduate program in Photography available at her school, she didn't hesitate twice and signed up. It’s been the best choice ever, says Isabella. In 2010 she opened her own studio and started making photographs, shooting parties and weddings, making books for people etc. Conceptual work is where her love is and what she intends to specialize in and after she finished her studies with a PhD, she'd also like to teach.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

Almost everything inspires me. I'm always watching movies, going to museums, reading, and, of course, looking at work of another photographers for inspiration. At the moment especialy, I'm trying to start doing something in the spirit of Miss Aniela’s work.

Why do you make photographs now?

It's my biggest passion right now, and I can't imagine doing anything else in my life. Every time I make a picture I wanna make a better one. Fortunately or unfortunately, I'm never satisfied.

Is photography your sole creative outlet?

No, but mainly. I also paint, draw, and make collages but that’s very rare. Lately I’ve been thinking about signing up for a professional drawing course to intertwine it with my photography.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

Yes. But I think I haven’t discovered mine yet. From the bottom of my heart I love conceptual work, but I’m also fascinated by fashion. My dream is to be able to successfully combine both. So at the moment I just want to improve my technique such as drawing, knowledge of lenses, photoshop, etc. to make better images. I believe a photographer doesn't have to specialize just in one genre, she can mix two or more together and produce a portfolio of which the public can make more than one evaluation or not be able to define the artist at all.

How and where do you share your photographs with the world?

I have this giant weakness. I am hesitant in regards to sharing my work. The only place, at least for now, I share my pictures at is Flickr. I intend to create a page until the end of this year, though.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

Probably the dangerous alleys in the city I stepped into. A couple of times I almost got my camera stolen, but, thank God, I never had. It is one the reasons why I hate photojournalism. It's simply not for me as I'm very afraid of the street world (haha). The other big obstacle is dealing with people not believing in the capacity of a photographer just because he or she is young. Sometimes it's hard, though it’s totally possible to convince them.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

Through my art, not yet. But through my photography, yes. You have to be available to people, and make them aware your existence. People should know they have a creative person around. It's not easy, however if you’re not doing what you want, start. Even if you earn no money from it, you'll be fulfilled and eventually the money will come too.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

This is something I think about on a regular basis. It is one of the reasons I try to acquire better equipment whenever I can. But there are times when it's not possible, so I try to do my best and achieve my goal with what I have. And even if I have to take a break, I never stop. The main thing still remains: The machine is not what makes the photographer.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

Every time I get an idea I try to pickup the nearest notebook so I can draw it and add some written details if necessary. I also divide my ideas into categories; if it’s a photo for which I will be needing a model or if it’s gonna be a self portrait or a series project. If I don't do that they simply disappear, sometimes forever. If you get an idea, it’s time to make it real.

What are your long term goals regarding photography?

My short term objective in life right now is having my first exhibition. Anywhere. But I want to make it happen in the next 2 years. In long term my goal is to show my work on a larger scale - in regards to the audience, and teach photography at a university - technique, history, conceptual or fashion photography, it doesn’t matter.

 

For more information about Isabella and her amazing photographs please visit: flickr.com/photos/isabs

© Copyright Isabella Mariana 2014. All Rights Reserved for all photographs featured in this post.