INTERVIEW: fotografka Shirley Yu - od klamání ochranky k fashion fotografii

© Shirley Yu

© Shirley Yu

Po krátké odstávce, nefunkčním webu a několika bezesných nocí vás opět moc rád vítám u pondělního interview. Tentokrát s inspirativní a na svůj věk velmi úspěšnou fotografkou ze Severní Ameriky. Jak se dostala k fashion fotografii?

© Shirley Yu

© Shirley Yu

SHIRLEY YU je devatenáctiletá a na svůj věk velmi úspěšná fotografka narozená v Pekingu, dnes žijící v New Jersey a pracující převážně New York City. Její láska se nalézá v portrétní a fashion fotografii, ráda si hraje s kombinací umělého a přirozeného světla a tvoří pro klienty jako Cosmopolitan Australia, Refinery29, Ximon Lee, Yunan Wang, Peter Do, Bebe Panthere, Stylehaul, Statement.Qa, Bullett, Fiasco, Odda, Trim, Accent, Out of Order, Boys by Girls, TheOnes2Watch, Base, Style Minutes, Genewiz, and U+...

Co tě inspirovalo k tomu, abys začala tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Když jsem byla malá, rodiče mi vybrali pečlivého učitele, s kterým jsem čtyři roky studovala krásná umění. Právě díky tomuto studiu jsem poprvé zjistila, jaké je být kreativní, a také jsem získala oko pro barvu, tvary, prostor a techniku. Počátek svého teenagerského období jsem strávila převážně v místním knihkupectví Barnes & Nobles, protože u nás na předměstí nebylo moc jiných míst, kde by člověk mohl trávit čas. Každý víkend jsme tedy společně s mými přáteli seděli, úplnou náhodou, v sekci s knihami o fotografování. A čas od času jsem musela předstírat, že si prohlížím některé z těch velkých knih, aby nás Barnes & Nobles ochranka z obchodu nevyhodila. Většinou se jednalo o monografie fotografů a fotografek jako Richard Avedon, Annie Leibovitz, Bruce Weber, David Lachapelle, Francesco Scavullo a mnoho klasických mistrů módní fotografie. Postupem času jsem však už nemusela předstírat a začala je doopravdy číst. A protože jsem chtěla vidět stále více módních fotografií, žačala jsem číst Vogue, Vanity Fair, ELLE a Marie Claire, které měla moje mamka předplacené. Zanedlouho jsem četla i nezávislé a zahranićní módní časopisy a než jsem se nadála, byl ze mě časopisový závislák. Právě to mi pomohlo uniknout z běžného života teenagera na předměstí do světa kreativity, představivosti, luxusu a globální kultury. Fotoaparát jsem vzala do ruky, protože jsem do tohoto světa chtěla sama vstoupit a postavit si v něm kariéru.

© Shirley Yu

© Shirley Yu

Proč fotografuješ nyní?

Mé fotografování je rozdíl mezi tím, co musím dělat, a tím, co chci dělat. Jsem první generací imigrantů z Číny do Spojených Států, a tak jsem vyrostla se zodpovědností jít raději cestou stability, než osobního naplnění. V současnosti tedy studuji Informační technologie s vedlejší specializací na Počítačovou vědu na Rutgers University. Mé studium je však můj plán B, a proto víkendech a dnech, kdy nejsem ve škole, pracuji na svém portfóliu. Tvorba fotografií mi dává něco, na co se každý týden mohu těšit a doufat, že jednoho dne budu natolik dobrá, že se fotografováním budu moct živit.

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Ne, někdy také ráda maluji!

© Shirley Yu

© Shirley Yu

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Ano. Mám pocit, že mě baví a nejlépe se mi daří v žánrech fashion, portrétní a reklamní fotografie. Kdybych jenom v rámci těchto žánrů nemohla pracovat, pravděpodobně bych si fotografování jako kariéru nezvolila.

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Na mých webových stránkách, facebooku, tumblru a instagramu.

© Shirley Yu

© Shirley Yu

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musela překonat, nebo stále překonáváš?

Myslím, že to bylo naučení se míchat přirozené a umělé světlo, z čehož se stala má nejoblíbenější technika. Bylo však náročné naučit se její základy.

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

V průběhu minulého roku jsem hodně investovala do vlastnictví studia a vybavení nejlépe sloužícího mým potřebám. Vydělávám si tedy, avšak nemám žádný zisk - zatím tak akorát pokrývám své náklady. Fotím hodně lookbooků, placených testů, asistuji za peníze a čas od času i licencuji jednu ze svých fotek prostřednictvím mého agenta. Aby člověku business vydržel, musí mít dobrou reputaci, udržovat vztahy se svými klienty, být aktivní na společenských sítích a neustále se zlepšovat a sdílet s lidmi skvělou tvorbu.

© Shirley Yu

© Shirley Yu

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažila jsi někdy tento pocit?

Ne, mám skvělé vybavení! Díky díky za studentské slevy. Když jsem nastupovala na univerzitu, neustále měla pocit, že narážím na omezení vybavení, s nímž jsem začínala - 5D mk1 a Alienbee blesky. Tvrdě jsem pracovala a šetřila, jak jsem mohla, a nakonec investovala do všeho, co jsem potřebovala, včetně Adobe softwaru. A krátce po nástupu do školy jsem si byla schopna pořídit 5D mk3 a 24-70 - od té doby jsem jiný fotoaparát nebo objektiv nepoužila - a pak jsem ještě rok na plný úvazek pracovala ve školních novinách, abych si koupila 2 Broncolor světla. Nikdy si už nebudu muset cokoliv pronajímat!

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Jakmile mě napadne dobrý nápad na sérii fotek, okamžitě vytvořím mood board a uložím si jej. Když pak posílám návrhy magazínům, mohu se ke svým nápadům vrátit a vytáhnout svou inspiraci pro každého.

© Shirley Yu

© Shirley Yu

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

V současnosti jsem třetinou fotografka na volné noze, třetinou studentka a třetinou foto-asistentka žijící v New Jersey dojíždějící do New York City. Dlouhodobě bych se ráda přestěhovala do NYC, živila se jako potrétní/fashion fotografka a byla reprezentována high-end kreativní agenturou.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešní fotografky? Více najdete na: www.photobyshirley.com

© Copyright Shirley Yu 2014 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

SHIRLEY YU is a nineteen year old and for her age very accomplished photographer born in Beijing nowadays living in New Jersey and primarily working in New York City. Her love is in portrait and fashion photography, she loves to get creative with various combinations of natural and artificial light, and we’ll find work for clients such as Cosmopolitan Australia, Refinery29, Ximon Lee, Yunan Wang, Peter Do, Bebe Panthere, Stylehaul, Statement.Qa, Bullett, Fiasco, Odda, Trim, Accent, Out of Order, Boys by Girls, TheOnes2Watch, Base, Style Minutes, Genewiz, and U+... in her always growing portfolio.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

When I was a child, I studied the fine arts with a rigorous instructor selected by my parents for four years. This training is where I got my taste for being creative and my eye for color, shape, space and technique. In my early teenage years, I spent a lot of time at my local Barnes and Nobles because there wasn't a lot of places to hang out in my suburban town. My group of friends would sit around every weekend, by coincidence, in the bookstore's photography section. Sometimes I had to pick up big books to pretend like I was reading something so the security guards at Barnes and Nobles wouldn't kick us out of the store for loitering. These books were typically monographs from Richard Avedon, Annie Leibovitz, Bruce Weber, David Lachapelle, Francesco Scavullo, and a lot of the classic masters of fashion photography. Eventually, I didn't have to pretend like I was reading them because I started to actually read them. Then I wanted to see more fashion photographs, so I started to read Vogue, Vanity Fair, Elle and Marie Claire, magazines that my mother subscribed to. Then I would pick up independent and foreign fashion publications and before I knew it, I was a magazine junkie. It helped me escape the mundane experience of teenage suburbia into a world of creativity, imagination, luxury and global culture. I picked up a camera because I wanted to enter that world and make a career in it.

Why do you make photographs now?

My photography is the difference between what I need to do and what I want to do. I'm a first-generation immigrant to the United States from China and I grew up with the responsibility to pursue stability over individual fulfillment. So currently, I'm at Rutgers University with a major in Information Technology and a minor in Computer Science. My degree is my fall back plan. I build my photography portfolio on the weekends and on days that I'm not in class. Making photographs gives me something to look forward to each week...with the hope that one day, I'll be good enough to go full-time doing this as a career.

Is photography your sole creative outlet?

No, sometimes I like to paint!

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

Yes. I feel that I enjoy and work best in the genres of fashion, portraiture and advertising. If I couldn't work full time in these specializations, I would probably not prefer to do photography as a career.

How and where do you share your photographs with the world?

My website, facebooku, tumblr, and instagram!

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

I think figuring out how to mix natural and artificial light, which has become one of my favorite techniques, but it was pretty hard to learn the basics.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

In the past year, I've invested a lot into having studio space and the best equipment for my needs, so I'm making money but not profit, fairly breaking even on my expenses thusfar. I'm doing a lot of lookbooks, paid testing, photography assisting, and I have the occasional syndicated image through my licensing agent. To make business last, you have to have a good reputation with everyone, maintain relationships with all of your clients, be an active user of social media and always be improving/putting out great work.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

Nope, I have great equipment! Thank goodness for student discounts. At the beginning of college, I always felt that I was exceeding the limitations of the beginner's equipment that I had (5Dmk1 and Alienbee lights). So I worked hard and saved up to invest in everything that I needed (including Adobe software, because I don't torrent any of it). At the beginning of college, I was able to buy a 5D mk3 and 24-70 (haven't used any other lens or camera since), and then I worked full-time at my college newspaper for a year to save enough for my Broncolor 2-head lighting kit. I never have to rent anything anymore!

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

When I think of a good idea for a photo series, I immediately make a moodboard and save it. So when i'm making proposals to magazines later on, I can revisit all of my ideas and pull up inspiration images for all of them.

What are your long term goals regarding photography?

Right now I'm a part time freelance photographer, part-time student, and part-time photo assistant living in New Jersey and commuting to New York City. My long term goals are to ideally move to New York City, become a full-time fashion/portrait photographer, and get represented by a high-end creative agency.

 

For more information about Shirley and her amazing photographs please visit: www.photobyshirley.com

© Copyright Shirley Yu 2014. All Rights Reserved for all photographs featured in this post.