INTERVIEW: fotografka Rachele Maggi - "Někdy mám pocit, že já sama jsem svým nápadem."

© Rachele Maggi

© Rachele Maggi

Minulý týden pro mě byl poněkud náročnější, a tak jsem se s vámi nemohl podělit o nové interview ze současné série rozhovorů s fotografy a fotografkami mladších 27let. Moc se vám za to omlouvám a jako formu kompenzace mám pro vás rozhovor s mladou ženou a fotografkou z Říma, která má velmi blízko k minulosti...

© Rachele Maggi

© Rachele Maggi

RACHELE MAGGI je mladá, talentovaná a za deset dní 27letá fotografka na volné noze z italského Říma. Už od svého dětství, Rachele se vždycky zajímala o umění a jakmile objevila fotografování, její svět se změnil k lepšímu a ona byla konečně schopna efektivně vyjádřit, co ve svém nitru vždycky cítila. Bylo jí tehdy 16. A za několik let, když nastoupila na univerzitu, rozhodla se celý svůj život zasvětil tomuto krásnému médiu. V současnosti žije v Římě, je fotografkou na volné noze a plánuje své další nové dobrodružství.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začala tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Inspirovala mě Belles Époque, dvacátá léta a klasické umění. Povím ti tajemství, které už dále nemohu schovávat. Třebaže to může znít bláznivě, jsem z jiné doby, jiné éry, z minulosti.

© Rachele Maggi

© Rachele Maggi

Proč fotografuješ nyní?

Fotografuji, abych se mohla vyjádřit beze slov. Na slova jsem krátká, a přesto se chci s každým podělit o svůj úhel pohledu. Fotografování je pro mě tedy perfektní, je dostatečně mystické a dostatečně rychlé.

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Ano, i když někdy píšu. Ale jak jsem říkala, se slovy mi to moc nejde, naneštěstí.

© Rachele Maggi

© Rachele Maggi

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Jistě. Je to přirozená věc a já nevěřím ve fotografy, kteří fotografují všechno. Mezi mé nejoblíbenější žánry patří fine art a umělecká stránka fashion fotografie. Tu komerční dělá dobře jen málo lidí, jako je například T. Walker, P. Roversi a má oblíbená S. Moon.

© Rachele Maggi

© Rachele Maggi

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Jak všichni víme, internet je tou nejlepší a nejjednodušší zkratkouk sdílení čehokoliv, mé fotografie nevyjímaje. Svou tvorbu však sdílím i prostřednictvím výstav, kurzů a kolaborací s ostatními profesionály.

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musela překonat, nebo stále překonáváš?

Největší překážkou mého fotografování byl negativní názor některých lidí, které jsem měla ráda. Bylo mi tehdy asi jenom devatenáct a já se nebyla schopna otočit zády k lidem, kteří ve mě nevěřili. Stefano je člověk, kterému budu vždycky vděčná, jako první ve mě věřil, pomohl mi, když jsem to před více šesti lety potřebovala nejvíce.

© Rachele Maggi

© Rachele Maggi

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Ano, ale není to zatím tolik, abych z toho mohla žít. Aby to člověku vydrželo, je třeba investovat, ne pouze utrácet. Zatím mi to ale moc nejde.

© Rachele Maggi

© Rachele Maggi

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažila jsi někdy tento pocit?

Samozřejmě, často se tak cítím. Mé vybavení není úplně nejlepší a často mi i brání v přijetí zakázek na focení. Jak jsem říkala, jeden by měl investovat, pak se stát profesionálem.

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Mé nápady pochází z mých snů i z mého nitra. Někdy mám pocit, že já sama jsem svým nápadem. Stále si však nejsem jistá, jestli je dobře, nebo špatně, že mé nápady jsou jako jeden nekonečný pocit. Ať tak, nebo onak, je pro ně velmi složité, aby se mi vytratily.

© Rachele Maggi

© Rachele Maggi

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Mým dlouhodobým projektem je akumulace kapitálu, cestování po evropských hlavních městech, bohatých na umění a kulturu, a studium na škole pro profesionální fotografy.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešní fotografky? Více najdete na: flickr.com/photos/rachelemaggi

© Copyright Rachele Maggi 2014 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

RACHELE MAGGI is a young, talented and in ten days 27 year old freelance photographer based in Rome, Italy. Since childhood, Rachele has always been interested in art, and once she found photography her world has changed for better, and she was finally able to effectively express her inner world. She was 16 when she discovered her new passion and a few years later while in university decided to dedicate her love to this beautiful medium. Nowadays she's a freelancer in Rome and is planning her next adventure.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

I've been inspired by the Belle Epoque, the twenties, and classical art. I'll tell you a secret, I can not hide anymore, although it might seem crazy, I come from a different time, another era, the past.

Why do you make photographs now?

I make pictures to express myself without words. As I am not able to do it words. I want to share my point of view with everybody. Photography is perfect for it, it is mystic and also the fastest way.

Is photography your sole creative outlet?

Yes. Sometimes I write, but as I’ve already mentioned, I'm not good with words, unfortunately.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

Sure. It is a natural thing, and I don't believe in photographers who do everything. My favorite fields are fine art, and the artistic side of fashion photography. There are photographers however who do even the commercial side the way I prefer, for example T. Walker, P. Roversi, and my favorite S. Moon.

How and where do you share your photographs with the world?

Obviously, the internet is the best and easiest shortcut to share anything including my photographs. I also share my work through exhibitions, courses, and collaborations with other professionals.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

The biggest obstacle for my photography was the negative opinion of some of the people that I loved. At the time I was just a girl, nineteen or so, and I wasn’t able to turn my back to the people who didn't believe in me. I'll be always grateful to Stefano, the first person who believed in me. He helped me and my photos with all his heart when I was at the beginning more than six years ago.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

Yes, but not enough to live on. To make it last one should invest the money before spending it, however I can't.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

Of course, I feel it so very often. My equipment is not the best. It also precludes me from taking some jobs. As I said, one should invest before being a professional.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

My ideas come from dreams and from within myself. Sometimes I feel like I'm the idea. I am still not sure whether it’s fortunate or unfortunate my ideas are like a perpetual feeling. Either way it is very hard for them to disappear.

What are your long term goals regarding photography?

My long term project is to accumulate capital to go abroad, visit European capitals rich in art, and attend a school for professional photographers.

 

For more information about Rachele and her amazing photographs please visit: flickr.com/photos/rachelemaggi

© Copyright Rachele Maggi 2014. All Rights Reserved for all photographs featured in this post.