INTERVIEW: fotografka Ashley Kauschinger - "Mým dlouhodobým cílem je, abych to nevzdala."

© Ashley Kauschinger

© Ashley Kauschinger

Její fotografie mě hned na první pohled upoutaly. Jejich technická kvalita je obdivuhodná a její obsah spletitý, lehce záhadný a v každém případě poutavý. Sám jsem se nemohl dočkat, až si přečtu toto interview...

ashley-kauschinger-fotografka-fotografovani-rozhovor-interview-odcloneno-fotografie-p.jpg

ASHLEY KAUSCHINGER je studovaná fotografka z Texasu, jejíž specializací je vyprávění resp. epická fotografie a použití svého fotoaparátu ke zkoumání tématu jako je identita a rodina. Na Savannah College of Art and Design získala titul BFA, na Texas Woman's University v Dentonu svůj MFA a dnes tvoří a vystavuje své fotografie v místech jako je Griffin Museum of Photography a Mpls Photo Center. Její fotografie se objevily i v PDN Photo Annual. Kromě toho také založila online fotografický časopis Light Leaked, zaměřený na vytváření dialogu mezi fotografy.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začala tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Řekla bych, že jsem se k fotografování dostala tak nějak přirozeně. Mám aktivní mysl i ruce a jsem lehce neposedná. A právě ve fotografování můžu dělat pokaždé něco nového, přemýšlet nad novými věcmi a pohrávat si s nápady. Navíc tvorba obrazů se světlem v sobě skýtá napětí i kouzlo. Nicméně pocit, jenž člověk zažívá, když vytvoří dobrou fotku, mě nakonec přilákalo k tvorbě stále více fotografií.

© Ashley Kauschinger

© Ashley Kauschinger

Proč fotografuješ nyní?

Nyní fotografuji, protože musím a je to mou součástí. Být fotografkou není jen něco, co děláš, ale ono to tak nějak prosakuje do toho, kdo jsi a jakým způsobem vidíš a prožíváš svět kolem sebe. Každý den žiji a dívám se na svět fotografickýma očima a to je to, co mě pohání kupředu.

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Fotografování bych popsala jako hlavní vyústění své kreativity. Nicméné využívám i jiných kreativních cest, na nichž nacházím svou inspiraci a jimiž pak poháním svou fotografickou tvorbu. Píšu básně a zabývám se volným psaním (free write). Tvořím také knihy a baví mě překládat mé koncepty do řeči symbolických materiálů a vázacích stylů.

© Ashley Kauschinger

© Ashley Kauschinger

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Nemyslím si, že cítím potřebu vázat se ke konkrétnímu žánru. Nevyhnutelně do jednoho ale spadám a ten bych nazvala "epickou fotografií". Jsem však otevřená možnosti, že se má tvorba bude napříč mým životem vyvíjet.

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Propagace je něco, co se, alespoň u mě, děje postupně a prostřednictvím mnoha různých cest. Účastním se výstav s porotou, grantů a uměleckých pobytů. Chodím na recenze portfolií a fotografické konference. A v neposlední řadě posílám svou tvorbu do různých publikací. Navíc provozuji online časopis o fotografování, Light Leaked, který mi umožňuje být v hlubším kontaktu s fotografickou komunitou a mluvit s fotografy a fotografkami, které obdivuji. Vidím svou kariéru jako maraton, kdy se musím konstantně pohybovat kupředu.

© Ashley Kauschinger

© Ashley Kauschinger

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musela překonat, nebo stále překonáváš?

Nejtěžší překážkou, kterou musím stále překonávat, jsem já; ten hlas v mé hlavě, který není úplně mnou a který říká, že má tvorba nemá smysl, je derivativní, nebo jednoduše není dostatečně dobrá, aby byla vytvořena. Je to něco, s čím neustále bojuji a nad čím většinou vyhrávám.

© Ashley Kauschinger

© Ashley Kauschinger

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Vydělávám si mnoha různými způsoby a jsem zastánkyní "umělcova úsilí". Má tvorba se čas od času prodává, ale to jsou peníze, které přicházejí pomalu. Posílám "Thank you" lístky svým sběratelům a snažím se s nimi zůstat v kontaktu. Na žádost prodávám své fotografie v tištěné formě a fotím i portréty na zakázku. Žádám i o granty a účastním se soutěží s price money. Z hlediska času a snahy, aby mi to vydrželo... i jiná zaměstnání mimo fotografii a spořící účty jsou velmi důležité. Snažím se také zbytečně neinvestovat do velkých zásob filmu a nakupuji použité vybavení.

© Ashley Kauschinger

© Ashley Kauschinger

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažila jsi někdy tento pocit?

To je komplikovaná otázka, protože spíše souvisí se sebedůvěrou fotografa a fotografky, než jejich vybavením. Myslím, že má volba fotografovat s velkoformátovým aparátem na diapozitivní film úzce souvisí s mou potřebou dokazovat, že na to mám. Nakonec je ale pravdou, že dobré vybavení ze špatného fotografa rázem skvělého neudělá.

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Neustále mám s sebou poznámkový blok, do kterého si zapisuji pocity, myšlenky, klíčová slova a kreslím miniaturní náčrtky, abych si pamatovala své nápady. Pak z těchto fragmentů vytvořím konkrétní hmotu a sestavím seznam fotek, k němuž se pak při focení obracím.

© Ashley Kauschinger

© Ashley Kauschinger

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Mým dlouhodobým cílem je, abych to nevzdala. Být umělkyní a fotografkou není snadnou životní volbou, kterou člověk udělá každý den. Ráda bych pokračovala ve snaze definovat, co pro mě znamená, a také bych ráda pracovala na tom, abych se s druhými nesrovnávala.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešní fotografky? Více najdete na: ashleykauschinger.com

© Copyright Ashley Kauschinger 2014 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

ASHLEY KAUSCHINGER is a formally educated photographer specializing in narrative photography, using her camera to explore identity and family. She received her BFA from Savannah College of Art and Design and her MFA from Texas Woman's University in Denton, Texas. Ashley have already exhibited her photographs within the United States in spaces such as the the Griffin Museum of Photography and Mpls Photo Center. She has been published in the PDN Photo Annual and was a 2012 Critical Mass Finalist. And further more she's also the Founding Editor of an online photography magazine, Light Leaked.

Her photographs immediately caught my attention. Their fine technical quality as well as their complex, intriguing, and by all means engaging content. Personally I couldn't wait to read this amazing interview...

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

I think photography is something that just happened naturally for me. I get restless easily, and have an active mind and hands. In photography, there is always something new to do, think about, and engage with. There is a thrill and magic in creating images with light. Then the feeling of making a good photograph drew me to keep making more images.

Why do you make photographs now?

I make photographs now because I have to, and it’s part of who I am. I feel that being a photographer isn’t just something that you do, it leaks into who you are and how you experience the world. I live each day with photographic eyes, and that is what drives me.

Is photography your sole creative outlet?

I would describe photography as my main creative outlet. I use other avenues of creativity to stay inspired and fuel my photographic work. I write poetry and free write. I am also a book artist, and enjoy translating my concepts through symbolic materials and binding styles.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

I don’t think I feel a need to be tied to a specific genre. Inevitably I fall into one, which I would call “narrative photography”. But I feel open to that my work might evolve as I change throughout my life.

How and where do you share your photographs with the world?

For me, promotion is something that happens gradually and through many different avenues. I enter juried exhibitions, grants and residencies, attend portfolio reviews and photography conferences, and send my work to various publications. I run an online photography magazine called Light Leaked, which allows me to engage with the photography community on a deep level and talk to photographers that I admire. I view my career as a marathon that I have to constantly keep pushing forward at a steady pace.

What is the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

The most difficult obstacle I always have to overcome is myself; that voice in my head that isn’t quite me, saying that my work is pointless, derivative, or just plain not good enough to be creating. It is something I’m always fighting against, and mostly winning.

Are you making any money through your art? If so, what do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

I make money in many different ways, and am an advocate of the artist hustle. My work sells eventually, but that money comes in slowly. I send thank you notes and keep in touch with collectors. I sell prints on request, and shoot commissioned portraits. I also apply for grants, and juried shows that have cash prizes. As far as making it last, day jobs and savings accounts are important. I try not to over stock on materials, and buy used equipment.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

This is a complicated question that has to do more with the confidence of the photographer, rather than the actual equipment. I think my choice to shoot large format with slide film does has a lot to do with validating myself. In the end, good equipment doesn’t make a bad photographer suddenly great.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

I always carry a notebook with me. I write down feelings, thoughts, keywords, and thumbnail sketches to remember my ideas. Then I flesh out those fragments and create shot lists that I refer to when I’m shooting.

What are your long term goals regarding photography?

My long-term goal is to not give up. Being an artist and photographer is not an easy life choice to make everyday. I would like to continue to define what success means for me specifically and work on not comparing myself to others.

 

For more information about Ashley and her amazing photographs please visit: ashleykauschinger.com

© Copyright Ashley Kauschinger 2014. All Rights Reserved for all photographs featured in this post.