Hledání fotografie... otázka, cesta a cíl.

smysl-fotografie-hledani-fotografovani-tvorit-fotograf-odcloneno.png

Dobrá fotografie klade více otázek, než na kolik odpovídá. Není tedy náhodou, že tvorba, kterou obdivujeme, v sobě téměř bez výjimek obsahuje něco, co naši mysl upoutá a vede k předem neznámému cíli. Nezapomeňme však divákovi ukázat alespoň začátek jeho cesty. Protože jinak pravděpodobně nenajde svůj cíl a raději si najde jinou fotografii.