Claudia Goetzelmann - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

THE BEST FOTO "THING" projekt; jediná otázka a téměř 140 odpovědí. Nejlepších fotografové a fotografky současného světa s námi laskavě sdílí, co právě jim pomohlo, aby se stali lepšími ve svém umění. Minulý týden výtečná fotografka jménem STEPHANIE RAUSSER se s námi podělila o svou radu, jak se stát lepší fotografkou a dnes mám potěšení přivítat mezi námi další skvělou fotografku, její jméno je Claudia Goetzelmann:

CLAUDIA GOETZELMANN je oceněná, v Německu narozená profesionální fotografka, která se svým fotoaparátem procestovala svět a nakonec se usadila v San Franciscu, odkud opět vyráží do exotických míst tvořit fotografie. Úzce spolupracuje s firmami jako je Sandisk a Hasselblad a její fotografie jsou vždy založeny na silné dějové linii.

Její barevné komplexní a přitom vizuálně jednoduché a elegantní fotografie mě pokaždé zaujmou, pokaždé mě přivedou k zamyšlení a můj závěr vždy zní, že je prostě geniální.

© Claudia Goetzelmann

© Claudia Goetzelmann

Když jí byly čtyři roky, Claudia dostala svůj první fotoaparát a od té doby chtěla být fotografkou. Nakonec se však rozhodla studovat sociální právo a fotografování si nechat pouze jako vedlejší specializaci. Po pár letech studia však zjistila, že ji právo tolik nebaví a že by raději svůj život zasvětila fotografii. Jakmile dokončila školu, vzala svůj fotoaparát, svého přítele a odjela do Afriky.

Tam fotografovala jak domorodce, tak lidi, co jenom potkala na své cestě, a protože byla tehdy jen v začátcích své dnes velmi úspěšné kariéry, kromě cestování a prodávání svých fotografií do magazínů, Claudia také začala učit němčinu.

Ze svých fotografií pořízených v Nigérii uspořádala výstavu na Burze cenných papírů v Mnichově a pak opět odjela, tentokrát do Indonésie. V Kambodži fotografovala letušky a stewardy na odlehlých místech pro Cambodia Airlines. V Singapuru však zjistila, jak soutěživý a tvrdý fotografický trh může být. Protože je ale schopna přežít téměř kdekoliv, rychle se adaptovala a koncentrovala pouze na fotografování.

“Bez pozorování, vidět nejde.”

-Claudia Goetzelmann

Časem přešla od fotožurnalistických a cestovatelských fotografií k focení módy a dnes tvoří fotografie a filmy pro záviděníhodné klienty, jako jsou Gillette, Citibank, Intel, RayBan, Y&R SE Asia, Microsoft, Hewlett Packard, Sony, Blue Elephant, Ministry of Health Singapore, ATT, Target, Dell, SEE SF, Ogilvy Asia a mnoho dalších./p>

© Claudia Goetzelmann

© Claudia Goetzelmann

Její odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělala a která z vás udělala lepší fotografku?" zní:

Udržuji svoji kreativitu v pohybu, neustále se pouštním do nových věcí. Jakmile mě něco inspiruje, jdu do toho a tvořím nové fotografie. Dále spolupracuji s novými lidmi a nespokojuji se s rutinou nebo životem v pohodlí. Myslím, že jako umělec musíš stále růst a růst se odehrává, jen když se vystavuješ novým a neznámým věcem i okolí... Nna čem nebo v rámci jakého uměleckého žánru pracuješ, není důležité.

Pro více informací o dnešní fotografce a více jejích fotografií navštivte: claudiagoetzelmann.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Just 1 question and almost 140 kind, wise and eye-opening answers, that's THE BEST FOTO "THING" project within which some of the world's best photographers are sharing what what was the best "thing" they have ever done that made them better photographers. Last week a wonderful artist STEPHANIE RAUSSER shared her amazing piece of advice and today I'd like to welcome another great photographer, her name is Claudia Goetzelmann:

CLAUDIA GOETZELMANN in an award-winning San Francisco based German born integrated-media photographer specializing in fashion, beauty and lifestyle work. She’s a visual story-teller, a world-traveler, and she has a partnership with SanDisk and Hasselblad.

Her photographs are eye-catching, colorful, graphic, visually clean, elegant, and always engaging my mind. It’s ingenious.

© Claudia Goetzelmann

© Claudia Goetzelmann

When she was four years old, Claudia got her first camera an even though she always wanted to be a photographer she decided to major in Social Law and minor in Photography. A couple years later however she realized she didn't like Law as much and after she graduated, Claudia took her camera, her boyfriend, and left for Africa.

There she photographed indigenous tribes as well as people she just met on her way. And because she was just in the beginnings of her nowadays successful photographic career, while traveling and selling her work to magazines, Claudia also started to teach German.

From the photographs she made in Nigeria she put together an exhibit at the Munich Stock Exchange and then she left Germany again. This time she moved to Indonesia. In Cambodia she shot for Cambodia Airlines, took photographs of flight attendants in remote places. In Singapore Claudia learnt of the cutthroat competitive photo-market over there. Being a survivor she naturally had to concentrate on her work exclusively.

“Without observation seeing is impossible.”

-Claudia Goetzelmann

In time Claudia switched from journalistic and travel work to fashion photography and nowadays she makes photographs and creates films for amazing clients such as Gillette, Citibank, Intel, RayBan, Y&R SE Asia, Microsoft, Hewlett Packard, Sony, Blue Elephant, Ministry of Health Singapore, ATT, Target, Dell, SEE SF, Ogilvy Asia, and many more.

© Claudia Goetzelmann

© Claudia Goetzelmann

Her answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

To keep my creative juices going, to constantly put myself out there and go with my inspirations and create new images. To collaborate with new people. And not settle into a routine or comfort zone. I think as an artist you have to keep growing and growing can only happen if you put yourself out there... the type of the art you work on/in does not matter.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of her photographs please visit claudiagoetzelmann.com.