INTERVIEW: fotografka Margaret Durow - "Chci si pamatovat, jak se cítím, a sdílet své pocity s ostatními."

© Margaret Durow

© Margaret Durow

Fotografie nemusí být dokonale ostrá i absence šumu se mnohdy přeceňuje. Skvělá fotografie prostě bere své diváky za srdce. A právě taková je tvorba dnešní americké a mimořádně talentované fotografky, která se "nedokonalostem" svého fotografického vybavení nesnaží vyhýbat, ale je schopna je využít...

margaret-durow-fotografka-fotografovani-interview-odcloneno-p.jpg

MARGARET DUROW je čtyřadvacetiletá fotografka specializující se na autobiografickou tvorbu, jejíž fotografie se již objevily nejen na stránkách elektronických, ale i tištěných publikací jako je čínský Plugzine, německý Lodown Magazine, britský If You Leave, americký Vice a australský Yen Magazine. A do galerií zatím v rámci Spojených Států, Německa, Chorvatska, Číny a Velké Británie.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začala tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Začala jsem hodně fotit, když jsem dostala svůj první digitální fotoaparát a měla jsem jej všude s sebou. Bylo mi tehdy asi čtrnáct a fotografovala jsem hlavně své kamarády. Pak jsem své fotografie začala dávat na flickr. Po několika letech se pod mými fotografiemi začaly objevovat podpůrné komentáře a já začala o fotografování uvažovat jako o umění.

Proč fotografuješ nyní?

Chci si pamatovat, jak se cítím, a sdílet své pocity s ostatními.

© Margaret Durow

© Margaret Durow

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Zabývám se i tvorbou jiných šikovných věcí.

© Margaret Durow

© Margaret Durow

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Ne.

© Margaret Durow

© Margaret Durow

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Obvykle je sdílím se svým přítelem a poté i online na flickru, facebooku, instagramu a tumblru.

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musela překonat, nebo stále překonáváš?

Balancování mého fotoaparátu s aktivovanou samospouští na okraji kamenného útesu na pobřeží jezera Michigan.

© Margaret Durow

© Margaret Durow

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Prodávám tištěné fotografie na etsy a občas svou tvorbu i licencuji k různému užití, ale většina lidí mi peníze za užití nenabízí. Je náročné si s tím dlouhodobě vystačit, protože nedostávám zaplaceno pravidelně. Fotografování mám tedy, alespoň zatím, jen jako přivýdělek, nicméně neustále doufám, že najdu zajímavou cestu, jak sdílet a prodávat mé fotografie. Studovala jsem Enviromentální studia na University of Wisconsin-Madison a pracovala jsem v botanické výzkumné laboratoři a herbáriu. A na podzim na UW Madison začínám magisterské studium Knihovnictví se specializací na digitální archivy.

© Margaret Durow

© Margaret Durow

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažila jsi někdy tento pocit?

Ne.

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Hodně fotografuji.

© Margaret Durow

© Margaret Durow

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Pokračovat ve fotografování a sdílet tvorbu nejen online, ale i v galeriích a prostřednictvím knih.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešní fotografky? Více najdete na: margaretdurow.com

© Copyright Margaret Durow 2014 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

MARGARET DUROW is a 24-year-old autobiographical photographer based in Madison, Wisconsin. Her work has been shown in galleries in the United States, Croatia, Germany, China, and the UK, numerous times appeared online and has been featured in printed publications such as Plugzine, Lodown Magazine, If You Leave, Yen Magazine, Vice, just to name a few.

She is not afraid of the technical "imperfections" of her gear, she's able to use it to her advantage and make amazing work which catches the viewers by their hearts.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

I started taking a lot of pictures when I got my first digital camera and would take it with me everywhere. I was about 14 and would take photos of my friends and things like that. Then I started posting on flickr a few years later and started getting support and thinking more about taking photos as art.

Why do you make photographs now?

I want to remember how I feel and share this with others.

Is photography your sole creative outlet?

I make some other little crafty things.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

No.

How and where do you share your photographs with the world?

I usually share them with my boyfriend and then I share them online - flickr, facebook, instagram, tumblr.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

Balancing my camera with the self timer on, at the edge of a rock cliff along the shore of Lake Michigan.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

I sell prints on etsy and sometimes license my photos for use, but most people don't offer money to use my photos. It's hard to make it last because I don't get paid consistently. My photography is on the side for now, but I hope to keep finding interesting ways to share and sell my work. I went to UW Madison for Environmental Studies and worked in a botany research lab and at the herbarium. I'm starting a Masters in Library Studies (with a specialization in digital archives) at UW Madison in fall.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

No.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

Take a lot of photos.

What are your long term goals regarding photography?

Keep taking photos and sharing my work online, in galleries, and in books.

 

For more information about Margaret and her amazing photographs please visit: margaretdurow.com

© Copyright Margaret Durow 2014. All Rights Reserved for all photographs featured in this post.