Roger Ballen - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

THE BEST FOTO "THING" projekt k dnešnímu dni obsahuje 140 unikátních rad, o které se jedni z nejlepších fotografů a fotografek současného světa s námi rozhodli podělit a které budou i nadále přibývat. Otázka je vždy stejná: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?", ale odpověď to už si musíte přečíst sami. Minulý týden výborná fotografka CLAUDIA GOETZELMANN se s námi podělila o svou výtečnou radu a dnes mám tu čest představit vám dalšího skvělého fotografa, jehož jméno je Roger Ballen:

ROGER BALLEN je americký profesionální fotograf, který posledních třicet let strávil v jihoafrickém Jonnesburgu. Je specialitou je tvorba fotografií s psychologickým a metaforickým podtextem. Jeho knihy často působí kontroverzi a vedou lidi k zamyšlení nad životem i světem, v němž žijeme.

Protože se narodil ve Spojených Státech a měl matku, která pracovala v Magnum photos, spolupracovala s lidmi jako byl Henri Cartier-Bresson nebo André Kertész a dokonce založila jednu z prvních fotografických galerií ve Státech, Roger měl k fotografování velmi blízko. Málokdo by si mohl říct o lepší úvod do světa fotografie.

Způsob, jakým tvoří fotografie resp. jejich obsah, byl však převážně ovlivněn jeho vzděláním, které nabyl studiem psychologie na UC Berkeley, časnou smrtí své matky i extenzivním cestováním po světě. Roger strávil čtyři a půl roku pozemním cestováním z egyptského města Cairo až do jihoafrického Cape Town a další dva a půl roku cestou z Istanbulu do Nové Guineje. A jeho cesta vyústila v první knihu Boyhood.

Po návratu do Spojených Států se Roger rozhodl pro doktorandské studium ekonomie minerálních pramenů na Colorado School of Mines, kde obdržel svůj PhD. a odjel do Jižní Afriky, země bohaté na přírodní zdroje. Tam si časem našel i manželku a od počátku 80.let tuto zemi považuje za svůj domov.

Je pravděpodobně jedním z posledních fotografů, kteří vyrostli s filmem a kteří na něj exkluzivně dodnes fotografují.

Třebaže publikoval knihy, fotografování považoval za své hobby až do přelomu tisíciletí, kdy se jeho pohled na tvorbu fotografií změnil. Roku 1994 publikoval kontroverzní knihu Platteland, která obletěla svět a roku 2001 prestižní nakladatelství Phaidon publikovali jeho další, v pořadí pátou, monografii s názvem Outland. I tato kniha se dostala do knihoven mnohých z nás, Roger začal pozorovat zvýšenou poptávku po jeho fotografiích a časem i nahlížet na tvorbu fotografií jako na zaměstnání a už ne jen hobby.

Cíl jeho profesionální kariéry nicméné vždy byl a dodnes je zaměřen na tvorbu knih. Tento rok publikoval svou 12. knihu Asylum of the Birds a s největší pravděpodobností již pracuje na další.

Jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?" zní:

Již od mého mládí bylo mé fotografování vždycky o snaze definovat, kdo je Roger Ballen. Směr této cesty jsem nikdy nezměnil a jak čas plyne, dívám se zpátky se silným pocitem uspokojení, že jsem udělal, co jsem mohl, abych své kořeny co nejlépe definoval. Byla a stále to je úžasná cesta plná odměn a situací, kdy člověk přichází do kontaktu s částmi své osobnosti, které si nikdy nemyslel, že existovaly.

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: rogerballen.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

THE BEST FOTO "THING" project; 140 unique pieces of advice some of the world's best photographers have shared with me right after I asked: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" I still can't believe the wisdom we've been able to put together... Last week a wonderful photographer CLAUDIA GOETZELMANN shared her answer with us and today I'd love to introduce another great photographer to you, his name is Roger Ballen:

ROGER BALLEN is a professional photographer based in Johannesburg, South Africa, who specializes in using psychology and metaphoric thinking while spurring controversy and making people think of their lives and the world we live in.

Born in the United States and having a mother who worked in Magnum photos, worked with people such as Henri Cartier-Bresson and André Kertész, and even started one of the first photography oriented galleries in the US, Roger has been close to photography. And he probably couldn’t have asked for a better intro to the of painting with light.

The way he makes his photographs and their content however was greatly influenced by Roger’s degree in psychology from UC Berkeley, the early death of his mother and also his extensive travels around the world. Four and a half years he spent on an overland trip from Cairo, Egypt, to Cape Town, South Africa, and two and a half years from Istanbul to New Guinea - resulting in his first photography book Boyhood.

When he got back to the United States, Roger decided to further his education and did a PhD in Mineral Economics at the Colorado School of Mines, an education which lead him to his new home well-endowed with minerals. South Africa was the ideal place for Roger and he’s been living there permanently since the early ’80s.

He’s probably one of the last photographers who have grown up and worked exclusively with black and white film their whole career.

Even though he’s already published a few books, he considered photography as a hobby. After the last turn of a century however Roger’s point of view on his work has changed. In 1994 he published a controversial book Platteland which became famous around the world and in 2001 his 5th book Outland was published by Phaidon and also became renowned. This led into an increased demand for his photographic prints and also seeing photography as a profession rather than just a hobby.

The real goal in his career, however, has always been geared towards making books. He’s published his 12th book Asylum of the Birds in 2014 and most certainly is already working on the next one.

His answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

Since I have been a young man my photography has always been about trying to define who Roger Ballen is. I have never veered off this course and as time has passed I look back with a deep sense of satisfaction that I have done my best to define my essence. It has been a rewarding and incredible journey to come into contact with parts of my being that I never knew existed.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit rogerballen.com.