INTERVIEW: fotograf Phillip Rollo - "Rád bych se stal fotografem sportu na plný úvazek..."

© Phillip Rollo

© Phillip Rollo

Zatím jsem se nesetkal s mnoha mladými fotografy, jejichž specializací je fotografie sportu. Možná je to proto, že si všichni myslí, že musí mít bílo-černé objektivy, které mladým lidem nejsou snadno dostupné, možná je to omezeným přístupem k zápasům v místě jejich působení. Každý se však může profotit od nižších soutěží až po ty nejvyšší, chce to jen píli, trochu talentu a čas...

Courtesy of Phillip Rollo

Courtesy of Phillip Rollo

PHILLIP ROLLO je dvaadvacetiletý reportér a fotograf komunitních novin novozélandského města Nelson. Jeho láskou je sportovní fotografie. Minulý rok vyhrál ocenění Fotografie roku v soutěži Novozealandské Football Media Association a nejvyšší hru fotbalové soutěže, kterou měl doposud možnost navštívit byla kvalifikace na FIFA World Cup - New Zealand VŠ Mexico.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začal tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Fotografem jsem se stal přibližně před pěti lety, když jsem začal pracovat jako reportér pro místní komunitní noviny v ve městě Nelson na Novém Zealandu. Očekávalo se ode mne, že jako doplněk každého rozhovoru a každého článku budu tvořit i své fotografie. A protože jsem měl vždycky velký zájem o sport, netrvalo mi dlouho, než jsem si uvědomil, že fotografování sportovních událostí je na mé práci to nejlepší. Teď už to pro mě není jenom práce, ale i mé oblíbené hobby.

© Phillip Rollo

© Phillip Rollo

Proč fotografuješ nyní?

I nadále fotografuji v rámci svého zaměstnání, ale také protože mě to baví. Když se mi nějaká fotografie skutečně povede, mám z toho mnohem větší radost, než ze samotného fotografování.

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Nikdy jsem nebyl zvláště kreativním člověkem. Myslím, že vytvořit určitý moment je to nejtěžší na práci novinového fotografa. Snadno jej můžu zachytit, ale vytvořit jej, to je těžké. Umění není mou silnou stránkou, vlastně mi to vůbec nejde, a tak fotografování je v tomto ohledu mou jedinou potravou.

© Phillip Rollo

© Phillip Rollo

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Potřebu určitě ne, ale když tě něco skutečně baví, je snadné se na to zaměřit. Sportovní fotografie je mým oblíbeným fotografickým žánrem, ale Vladimír Rys je skvělým příkladem propojování tohoto žánru s jinými. Našel jsem jeho tvorbu potě, co jsem do Googlu zadal "creative sports photographers" a jeho fotky Formule 1 v zásadě vypadají spíše jako umění, než sportovní fotografie. Rád bych se vydal na podobnou cestu, kdy fotka přestává být pouze o zachycení akce a začíná být více o emocích ve sportu.

© Phillip Rollo

© Phillip Rollo

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Má tvorba se hlavně objevuje v novinách Nelson Weekly, ale fotografy nejraději odkazuji na svůj instagram.

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musel překonat, nebo stále překonáváš?

Kromě fotografování sportovních her za silného deště, jsem zatím žádným náročným překážkám nečelil. Navíc výsledky takového focení jsou vždycky lepší, než při tvorbě za slunného dne, a tak to má i své výhody.

© Phillip Rollo

© Phillip Rollo

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Protože jsem placen jako reportér, od kterého se očekávají i fotografie, jsem vlastně placený i jako fotograf na plný úvazek. Prodej fotografií, které jsem vytvořil ve svém volném čase zdaleka nepředstavují něco, čemu bych mohl říkat příjem.

© Phillip Rollo

© Phillip Rollo

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažil jsi někdy tento pocit?

Rozhodně ano. Za posledních 12 měsíců jsem si koupil Canon 6D fotoaparát a objektivy 24-70mm f/2.8 a 300mm f/4, jen abych se posunul dál jako fotograf. Je to vcelku dostupný set vybavení. Abych si mohl dovolit 400mm f/2.8 nebo 500mm f/4, to bych musel být sportovním fotografem na plný úvazek... Pak bych si koupil i Canon 1DX.

© Phillip Rollo

© Phillip Rollo

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Jakmile dostanu nápad, nebo něco chci dělat, mám ve zvyku to okamźitě udělat. Konstantně hledám nové nápady a inspiraci, které pak, jakmile se to hodí, využiji. Myslím, že aby člověk byl dobrým fotografem, musí si projít řadou pokusů a omylů. Nakonec vidí, co funguje a co ne.

© Phillip Rollo

© Phillip Rollo

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Rád bych fotografoval pouze sport a stal se fotografem na plný úvazek pro agenturu jako je třeba Getty Images. A kdyby se mi jednou podařilo fotografovat na FIFA Světovém poháru, mohl bych říct, že jsem měl úspěšnou kariéru.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešního fotografa? Více najdete na: flickr.com/photos/philliprollo

© Copyright Phillip Rollo 2014 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

PHILLIP ROLLO is a 22 year old reporter and photographer for a community Newspaper in Nelson, New Zealand. His passion is sports photography, last year he won the New Zealand Football Media Association Photo of the Year and the highest profile event he’s photographed was the Mexico versus New Zealand FIFA World Cup qualifier.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

I became a photographer about four years ago when I got a job working as a reporter for a community newspaper here in Nelson, New Zealand. To go with all of my interviews and articles, I was required to take my own photos too. Because I've always had a strong passion for sport, it wasn't long before I realized that taking photographs at sporting events was the best part of the job. Now it's my favorite hobby outside of work too.

Why do you make photographs now?

I continue to take photographs for my work, but also because it's something I enjoy. I think the enjoyment comes from having taken a photo you're happy with, rather than the process of taking it.

Is photography your sole creative outlet?

I was never a very creative person, and I think creating a moment is one of the toughest parts of being a news photographer. I can capture a moment easy enough, but creating one is tough. I'm terrible at art, so I'd have to say yes it certainly is my sole creative outlet.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

There's certainly not a need to specialize, but it's easy to focus on what you're passionate about just because it's what you enjoy doing. Sports photography is my favorite genre, but my favorite photographer Vladimir Rys is a great example of merging that genre with others. I found his work when Google searching "creative sports photographers" and basically his Formula 1 photos look more like art than they do sports photography. I'd like to follow a similar path to him where it's not just about the action, but more about the emotion in sport.

How and where do you share your photographs with the world?

Well the focus for my work can be seen in the Nelson Weekly newspaper, but it's easier to direct photographers to my instagram.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

I haven't had any difficult obstacles other than standing in the pouring rain at many sports games trying to take photos. The results are often much better than if it's a sunny day, so there's always a silver lining if you can find it.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

Because I'm paid to be a reporter (who takes photos too), technically I'm paid full-time to be a photographer. The sale of any photos I've taken in my own time isn't really enough to sustain a job in itself.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

Definitely. Over the past 12 months I've bought myself a Canon EOS 6D, 24-70mm f/2.8 lens and a 300mm f/4 lens just to take my photography to the next step. This is a pretty affordable kit, but there's no way I could ever afford a 400mm f/2.8 or 500mm f/4 which is what I'd really need to be a full-time sports photographer, as well as a Canon 1DX.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

I have this habit if see an idea or what to do something then I really have to go do it in that moment. I'm constantly looking for new ideas or inspiration, and then I just put them into practice at the next possible opportunity to see if it works. I think the secret to being a good photographer is a lot of trial and error and eventually you see what works and what doesn't.

What are your long term goals regarding photography?

I'd like to become a full-time sports photographer, working for an agency like Getty Images. If I could take photographs at the FIFA World Cup one day then I'd say I had a successful photography career.

 

For more information about Phillip and his amazing photographs please visit: flickr.com/photos/philliprollo

© Copyright Phillip Rollo 2014. All Rights Reserved for all photographs featured in this post.