Stephanie Rausser - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Uvědomuji si, že to říkám každý týden, ale to na pravdivosti mého výroku nic nemění: Moudrost, o níž jsou jedni z nejlepších fotografů a fotografek současného světa ochotni se s námi podělit mě nepřestává překvapovat a velmi si jejich laskavosti vážím. Ani zdaleka jsem si nepředstavoval, jak práce na THE BEST FOTO "THING" projektu bude úžasná a za vše může jedna jediná otázka, která mě napadla jednou v autobuse. Minulý týden se s námi podělila o její skvělou odpověď fotografka CLAUDIA FRIED a dnes mi prosím dovolte, abych vám představil další skvělou fotografku jménem Stephanie Rausser:

STEPHANIE RAUSSER je americká profesionální editoriální a reklamní fotografka na volné noze, žije i se svou rodinou v okolí Bay zálivu v San Franciscu, zastupuje ji Sarah Laird & Good Company a její specialitou je fotografování lásky, čemuž odborně říká lifestyle.

Jako dcera profesora ekonomie se téměř každý rok stěhovala do jiného města i státu, vystřídala 5 základních a 4 středních školy a život na cestě ji naučil, že domov není tam, kde je dům, ale tam, kde je láska. Díky tomu je i do dnešní doby schopná být a žít téměř kdekoliv, navazovat vztahy a trávit čas s lidmi, které nikdy předtím neviděla, a tvořit intimní fotografie. A díky tomu je nejen skvělou fotografkou, ale také člověkem.

Je vskutku náročné necítit se skvěle při pohledu na její láskyplné, humorné a optimisticky laděné fotografie.

© Stephanie Rausser

© Stephanie Rausser

A zatímco tatínek stěhoval svou rodinu a učil ekonomii na univerzitách napříč Spojenými Státy, maminka se starala o řádnou a vášnivou fotografickou dokumentaci své rodiny. Když Stephanie bylo deset, maminka z jejich prádelny udělala temnou komoru a když Stephanie dosáhla dvanáctého roku života, otec jí věnoval její první filmovou zrcadlovku. A každou volnou chvíli na střední škole pak strávila fotografováním svých kamarádek i své sestry. Fotograficky se však našla až na UC Berkeley, kde studovala angličtinu. Asi nikoho nepřekvapí, že ve svém studijním plánu měla více hodin fotografování, než kurzů angličtiny. Jakmile svá studia dokončila, namísto asistovaní zkušenějším fotografům se Stephanie rozhodla fotografovat pro noviny a časopisy, projet svět s fotoaparátem v ruce a časem přejít od enviromentálního portrétu k tvorbě lifestyle fotografií.

© Stephanie Rausser

© Stephanie Rausser

Dnes spolupracuje s úžasnými klienty, jako je Apple, Sony, Coca-Cola, Levi Strauss, Kodak, Nikon, Verizon, Nestlé, Ikea a její fotografie se objevují v periodikách jako Condé Nast Traveler, Vanity Fair, Parents, People, Self a další. Dále tvoří knihy Kiki and Coco in Paris a Lulu & Pip, miluje svou rodinu a její odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělala a která z vás udělala lepší fotografku?" zní:

Nejlepší věcí, kterou jsem udělala, abych se zlepšila jako fotografka, byla svatba s mým mužem, který se stal i mým obchodním partnerem a nejlepším přítelem. Pracujeme spolu už 14 let. A díky němu jsem schopna koncentrovat se na fotografování, editování a, co je nejdůležitější, snění za bílého dne, zatímco on se stará o všechno, bez čeho by můj business nefungoval; daně, výplaty, pojištění, účetnictví, správu digitálních aktiv a stará se i o aktualizaci a upgrade mých fotoaparátů, softwaru a aplikací. Všechny tyto věci vyžadují hodně času a energie, ale hlavně také potlačují kreativitu. A když nemáš kreativitu, nemáš nic jakofotograf.

Pro více informací o dnešní fotografce a více jejích fotografií navštivte: stephanierausser.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

I know, I say this every week, though it's still very true, the wisdom some of the world's best photographers are willing to share with us astonishes me. And I am so grateful I have the opportunity to work on THE BEST FOTO "THING" project. "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is the magical question and I can't wait to share the piece of advice on how to become a better photographer the wonderful and amazing photographer Stephanie Rausser shared with me. But before I do, let me please point you to CLAUDIA FRIED's answer in case you missed it last week. And now it's all about Stephanie:

STEPHANIE RAUSSER is an American freelance editorial and advertising photographer, she’s based in the San Francisco Bay Area, currently is represented by Sarah Laird & Good Company, and her speciality is making photographs of love.

As a daughter of an economics professor, moving almost every year, Stephanie attended 5 elementary and 4 high schools, and also learnt that home is not where the house is, home is where the love is. Being able to get comfortable almost anywhere, communicate with complete strangers, and also to spend quality time with them is what makes her a great photographer and human being.

It’s very hard not to feel great after looking at Stephanie's love filled, whimsical and optimistic photographs.

© Stephanie Rausser

© Stephanie Rausser

And while dad was teaching economics at universities all over the United States, Stephanie’s mom was making sure her family was thoroughly photographed. She even turned the laundry room into a darkroom. And when Stephanie was twelve, she received her first SLR camera from her father, and spend most of her time in high school taking photographs of her sister and friends. Nonetheless it wasn’t until her time at UC Berkeley, where she majored in English, and took more Photography than English classes, when she truly found herself in the medium.

After her college graduation instead of assisting, she decided to take photographs for newspapers and magazines, traveled the world with a camera, and in time gradually moved from environmental portraiture to lifestyle and kids photography.

© Stephanie Rausser

© Stephanie Rausser

Nowadays she’s working with amazing clients such as Apple, Sony, Coca-Cola, Levi Strauss, Kodak, Nikon, Verizon, Nestlé, Ikea to name only a few, and her photographs have been featured in periodicals like Condé Nast Traveler, Vanity Fair, Parents, People, Self and more. Makes books Kiki and Coco in Paris and Lulu & Pip, loves her family, and her answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best thing that I have done to make myself a better photographer is to have married a man who has become my business partner and best friend. We have worked together now for 14 years. He has allowed me to concentrate on shooting, editing, and most importantly -day dreaming- while he does all those things to make my photography business run: taxes, payroll, insurance, bookkeeping, digital asset management, and keeping the cameras/software/apps current. All these things take a lot of time and energy but most importantly they squelch creativity, and if you don’t have creativity, you have nothing as a photographer.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of her photographs please visit stephanierausser.com.