FOTO MISE: Tipy a inspirace k fotografování - NAVZDORY PRAVIDLŮM

Za tisíce let lidské existence na planetě Zemi budeme těžko hledat místo nebo aktivitu, jež by se někdo alespoň nesnažil regulovat. Od chůze a jízdy po silnici, psaní měkkého i tvrdého y, po vlastnictví, umění, vědu a samozřejmě také víru, pravidla zřejmě najdeme, kam se podíváme. A některá z nich budou dávat smysl větší a jiná bychom pravděpodobně mohli pro dobro jednotlivců a kolikrát i celé společnosti opustit. Je ale například nutné, abychom všechna pravidla nejprve znali jenom proto, abychom byli schopni je dobře a produktivně porušovat?

Dovolím si říct, že ne. Nechci nás však nabádat, abyste se zdráhali znalosti a respektování pravidel a už vůbec k nesprávnému chování. Raději bych v rámci současné foto mise vás zavedl ke kritickému pohledu na pravidla resp. zamyšlení se nad jejich významem/nevýznamem a těm, kteří to již zapomněli, bych rád připomněl, že přirozený cit, kladné emoce a rozum lidem slouží nejen pro tvorbu dobra a posouvání hranic umění již od nepaměti.

Co kdybychom se místo neustálého studia pravidel a hledání vět jako to můžeš, to nemůžeš, to bys měl, to bys neměl, to musíš, to nesmíš, raději věnovali tříbení našich citů, odstraňovali v cestě stojící nedostatky naší osobnosti a naučili se spoléhat na naše nitro? Nebo raději nacházíte klid ve vědomí, že všechno na světě možné za nás již někdo chytřejší vymyslel?

Dobří můžeme být všichni a kdo se rozhodne dělat dobro, ten si může v rámci dobra dělat, co chce - to v sobě zahrnuje i občasnou tvorbu chyb, naše poučení a jejich nápravu. Neváhejte fotografovat i bez pravidel, spoléhejte se na svůj cit a nitro. Sami sebe lépe poznáte a pravděpodobně časem také objevíte, kam až je vaše vize, neomezená pravidly druhých, schopna dosáhnout.

Plody svého kreativního vzdoru jako vždy přidávejte na flickr do naší foto-skupiny s TAGem odclonenoFMnapra, nebo do naší foto-komunity na G+ do kategorie FOTO MISE s #odclonenoFMnapra nejpozději do úterý 8. dubna 2014 do 22:00.