Thayer Allyson Gowdy - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Upřímně vám řeknu, že jsem ani zdaleka nečekal, jak úžasných odpovědí se mi po položení otázky; "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělala a která z vás udělala lepší fotografku?" dostane a jak moc se nám THE BEST FOTO "THING" projekt rozroste. A to vše jen díky laskavosti druhých. Minulý týden se s námi o svou dechberoucí odpověď podělil výtečný fotograf AL DIAZ a dnes bych vám rád představil další skvělou fotografku jménem Thayer Allyson Gowdy a o jejíž odpověď, se už nemohu dočkat, než se s vámi podělím:

THAYER ALLYSON GOWDY je profesionání fotografka, jejíž specializací je tvorba lifestyle fotografií pro editoriální i komerční účely a svatební fotografie ve stylu editorial fashion. Žije střídavě ve New York City a San Franciscu a její praxe v oboru profesionální fotografie již brzy dosáhne patnácti let.

Narodila se ve státě Connecticut. Během svých středoškolských studií se zahleděla do práva a její cesta směřovala k práci prokurátorky. Tedy až do doby, kdy se ve škole přihlásila na povinně volitelný předmět s názvem Fotografování. Bylo jí tehdy osmnáct, zamilovala se, místo studia práv se Thayer přihlásila na Brooks Institute of Photography v Santa Barbara a rozhodla se věnovat svůj život malování světlem.

Jeden pohled na její barevné, energií a optimismem nabyté fotografie a budete chtít a dělat vše, aby váš život mělo cenu žít. Budete se chtít usmívat, smát i milovat.

© Thayer Allyson Gowdy

© Thayer Allyson Gowdy

Jakmile dokončila svá studia, odletěla do Francie, kde pracovala jako soukromá barmanka pro amerického velvyslance v Paříži a ve svém volném čase tvořila fotografie a snažila se dosáhnout svého snu, vidět své fotografie ve Vogue Paris. Bohužel se tak nestalo a Thayer se rozhodla vrátit zpět do Spojených Států. Usadila se v Los Angeles a začala asistovat tamějším fotografům. Peníze, které si touto prací ale vydělala nebyly, jak si mnozí dokážou představit, tak dobré a časem se musela poohlídnout po něčem jiném. Naštěstí se naskytla práce producentky reklam a časem i nová fotografická příležitost. Thayer dostala nabídku fotografovat svatbu, což tehdy mezi fotografy nebyl tak oblíbený žánr, jako dnes.

Ona se toho však chytla, zanedlouho objevila krásu a radost z fotografování surových emocí na těchto významných událostech a dokonce si tím otevřela i dveře do světa editoriální fotografie. Její tvorba se brzy začala objevovat na stránkách časopisu Martha Stewart Weddings a poté i na obálce a stránkách Real Simple magazínu a její kariéra začala nabírat obrátky směrem k fotografování lifestyle, nejprve pro editoriál a později i pro komerční účely.

Editoriálu se nikdy nevzdám, protože je v něm tolik svobody! -Thayer Allyson Gowdy

© Thayer Allyson Gowdy

© Thayer Allyson Gowdy

V současnosti, reprezentována agenturou DSREPS, kromě tvorby Polaroidů svého okolí a zamilovávání se do každé svatby, kterou fotí, Thayer Allyson Gowdy spolupracuje s editoriálními klienty jako je Travel & Leisure, Vanity Fair, Real Simple, Runner’s World, Martha Stewart Living/Weddings/Kids, The Knot etc., komerčními klienty jako je Apple, Sony, Hugo Boss, Johnson & Johnson, Verizon, Wells Fargo etc. a navíc si zvládát užívat života a společnosti skvělých lidí napříč naším světem.

Její odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělala a která z vás udělala lepší fotografku?" zní:

Rozhodla jsem se naslouchat své intuici, následovat své srdce a netvořit fotografie podle názorů druhých nebo podle ideí o tom, co tvoří dobrou fotografii. Přijímám a vážím si světla, které mě inspiruje natolik, že chci stisknout spoušť a fotografovat. Vážím si pouta mezi mnou a mým subjektem; jakmile cítím, že je dobře, abych fotografovala, pak tisknu spoušť. Věřím si a vím, že má rozhodnutí jsou ta pravá pro mě a nikoho jiného. A protože na světě není člověk úplně stejný, jako jsem já, když se budu řídit svou intuicí, má tvorba bude unikátní tak, jak je na světě každý.

Tato slova sdílím se studenty, kdykoliv se mě zeptají, podle čeho jsem se rozhodla stát lifestyle fotografkou. Nerozhodla jsem se stát lifestyle fotografkou. Nebyla to má volba. jsem jí přirozeně. Lifestyle focení odráží můj styl života a fotografie, které ke mně přijdou, s láskou fotografuji.

Navíc, strávil jsi někdy víkend kempováním s přáteli vysoko v The Sierras of Nothern California? Je náročné nechtít fotografovat úsměvy na jejich tvářích, když skáčou do vysokohorských jezer nebo když se ohřívají na vysokohorským sluncem zalitých boulderech. To je život a já jej chci žít a zároveň zaznamenávat, co jsem v daných chvílích cítila.

Zůstaňte opravdoví, žijte v přítomnosti a usmívejte se. Život je dobrý.

Pro více informací o dnešní fotografce a více jejích fotografií navštivte: thayergowdy.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Honestly I am stunned by the amazing and eye-opening answers some of the best photographers of today's world have been sharing with us. THE BEST FOTO "THING" project has grown larger than I ever anticipated and it's all because of kindness of others and their willingness to share their piece of advice and answer my one question; "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" Last week a wonderful photographer AL DIAZ shared his breathtaking answer and today I am very excited to share the one another great photographer Thayer Allyson Gowdy gave me to share with you:

THAYER ALLYSON GOWDY is a professional editorial lifestyle, advertising and wedding photographer based in San Francisco and New York City with close to 15 years of experience in the professional photography industry.

She was born in Connecticut and during her high school years developed an interest in law and was on her way to become a prosecuting attorney, until one day she took an extra credit high school class in photography. She was 18 and fell in love. And instead of going to law school Thayer chose to study at the Brooks Institute of Photography in Santa Barbara and to devote herself to capturing life and painting with light.

Looking at her colorful, energetic and optimistic photographs makes people want to make their lives worth living. To smile. To  laugh. To love.

© Thayer Allyson Gowdy

© Thayer Allyson Gowdy

As soon as she graduated Thayer moved to France to work as a private bartender for the US Ambassador in Paris and also to work on her photography in her free time while trying to make her dream of having her work published in Vogue Paris to come true. Unfortunately it didn’t happen and Thayer decided to move back to the United States and try her luck in Los Angeles. She began assisting LA photographers, however, as you can imagine, the money wasn’t great so after a while she had to look for something else. She found a job of an ad producer, and after a while a new opportunity arose. Thayer was asked to shoot a wedding, a genre which was not as popular as it is today, through she jumped at the chance anyway.

It didn’t take her long to discover the beauty of capturing love at these beautiful emotionally filled events and also to open her door into the magazine editorial industry. She was submitting her work to Martha Stewart Weddings which in time led to a regular arrangement, then assignment work by the magazine and also to her new career of a lifestyle photographer in Real Simple magazine and many to come.

"I’ll never give up editorial because there’s so much freedom!" -Thayer Allyson Gowdy

© Thayer Allyson Gowdy

© Thayer Allyson Gowdy

Nowadays, represented by DSREPS, besides directing films for Hugo Boss, Levis, Land's End, Russell Athletic etc. working with editorial clients such as Travel & Leisure, Vanity Fair, Real Simple, Runner’s World, Martha Stewart Living/Weddings/Kids, The Knot, etc. and also worldrenowned advertising clients like Apple, Sony, Hugo Boss, Johnson & Johnson, Verizon, Wells Fargo, ... Thayer Allyson Gowdy is constantly taking Polaroids of her surroundings, falling in love with each wedding she shoots and enjoying the company of amazing people all around the world.

Her answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

I decided to listen to my intuition, follow my heart and not form my images based on other people's opinions or ideas of what makes a good photograph. I embrace the light that makes me so inspired as to want to push the button and capture the image, I embrace the connection between myself and the subject when it feels right I push the button and capture the image. I trust myself and know that my choices are right for me, not for anyone else. Because there is no one else like me in the world and if I follow my intuition, my work will be unique as each person out there is in the world.

This is something I share with students whenever I am asked, how did I decide to become a lifestyle photographer. I did not decide to become a lifestyle photographer, I am a lifestyle photographer naturally. It was not a choice, it is how I live my life and the images that come to me that I love capturing.

Besides, have you ever spent a weekend camping high in the Sierras of Northern California with friends? It's hard to not want to capture the smiles on peoples faces as they dive in to mountain lakes or warming themselves on hot boulders in the high altitude sun. This is life, I just want to live it and capture what I felt in those moments.

Stay real everyone, be present and smile. Life is good.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of her photographs please visit thayergowdy.com.