INTERVIEW: fotograf Aurélien Buttin - "Fotoaparát rozšířil mé oko o schopnost ukázat světu, co jsem viděl..."

aurelien-buttin-fotografovani-interview-travel-lifestyle-odcloneno-fotografie-01.jpg

Žít, nebo fotografovat? Nad touto otázkou se nemálo z nás v různých chvílích našeho života muselo zamyslet a minimálně jednou si odpovědět. Dnešní fotograf z Francie to však nerozděluje, žije, cestuje, fotografuje...

aurelien-buttin-fotografovani-interview-travel-lifestyle-odcloneno-fotografie-p.jpg

AURÉLIEN BUTTIN je 27letý francouzský fotograf, zeměpisec a cestovatel z Amiens, města na severu Francie. Převážně díky své lásce pro dobrodružství a svobodu roku 2010 na cestě kolem Evropy začal fotografovat a v posledních několika letech se mu podařilo umělecky vyjádřit své pocity, zážitky, ... skrz toto krásné médium. Jeho proces je založený na totálním splynutí s místem, městem, lidmi, krajinou etc., kde zrovna je a fotografuje. Doposud navštívil přes 40 zemí na třech kontinentech a v blízké době nehodlá přestat. Láska, život na cestě, poznávání nových lidí, to vše je vidět v jeho přirozených, vizuálně zajímavých a intimních fotografiích.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začal tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

S fotografováním jsem začal zhruba před třemi lety, hlavně protože jsem tu a tam cestoval a kdykoliv se mě někdo zeptal, jak bylo na výletě a jaká byla cesta, bylo vcelku náročné jim vysvětlovat, co jsem viděl a zažil. Ukázat jim fotku je mnohem jednodušší.

aurelien-buttin-fotografovani-interview-travel-lifestyle-odcloneno-fotografie-02.jpg

Proč fotografuješ nyní?

Fotografování je v mých očích kouzlo. Dělá to z nás lapače času. Jedinou fotografií jsme schopni navždy zastavit čas jakéhokoliv momentu, který si vybereme. Fotoaparát rozšířil mé oko o schopnost ukázat světu, co jsem viděl přesně tak, jak jsem to viděl. Je to úžasný pocit být schopen zaznamenat obraz a mít možnost si jej nechat. Je to vizuální záznam maličkého momentu, který však hodně znamená. Abych to ale zkrátil; fotografuji, abych druhým ukázal, co jsem viděl.

aurelien-buttin-fotografovani-interview-travel-lifestyle-odcloneno-fotografie-03.jpg

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Ne ne, také dělám muziku. Vlastně jsem s hudbou začal před fotografováním. Měl jsem i kapelu "Violent Scaredy Cats" kde jsem hrál na baskytaru. Kapele se docela i dǎrilo, ale pak z různých důvodů se nakonec rozpadla. Nevidím to však jako něco zdrcujícího, neboť díky tomu mám alespoň více času na fotografování. A na basu a španělku už hraji jen pro radost a zábavu.

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Ano i ne. Zatím jsem si nevybral konkrétní fotografický žánr. Jednoduše fotím, co se mi líbí a co mi padne do oka. Pak své fotografie edituji resp. vybírám ty nejlepší, a až poté jdou online. Jinak by to bylo zbytečně nepřehledné. Má současná snaha je spojit dva žánry; lifestyle a cestovatelskou reportáž, v jedno. A to co nejpřirozeněji.

aurelien-buttin-fotografovani-interview-travel-lifestyle-odcloneno-fotografie-04.jpg

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Nyní sdílím svou tvorbu pouze na Flickru a Facebooku. Má oficiální webová stránka je na cestě a již brzy by měla být online. Sám se už moc těším, až se o ni budu moct s ostatními podělit, a letos bych také rád dostal své fotografie na výstavy do galerií a foto-festivalů.

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musel překonat, nebo stále překonáváš?

Překážek pro vytvoření dobré fotografie se dá najít mnoho; peníze, počasí, čas, ostatní fotografové etc. Je mi jasné, že tyto věci zmiňuje každý, ale já zatím nezažil něco konkrétního, o co bych se mohl podělit. Každou fotku může být těžké vyfotografovat.

aurelien-buttin-fotografovani-interview-travel-lifestyle-odcloneno-fotografie-06.jpg

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Nevydělávám, ale rád bych, protože bych tak mohl investovat více do svého cestování a přivézt lidem více fotografií.

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažil jsi někdy tento pocit?

Vím, že mnoho fotografů říká, že "nepotřebuješ mít dobré vybavení, abys tvořil dobré fotografie, když jej potřebuješ, nejsi skutečný fotograf". Osobně s tím nesouhlasím. I kdybys používal svůj aparát dokonale a dělal s ním krásné fotografie, jeden den se technicky zastavíš. Například když si excelentní fotbalista, co hraje bos, obuje boty, bude 10krát lepší. A já jsem již začal cítit, že mi vybavení nedostačuje.

aurelien-buttin-fotografovani-interview-travel-lifestyle-odcloneno-fotografie-07.jpg

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Ani nevím, já v podstatě nápady nemám. Jednoduše jdu ven, dívám se kolem sebe a snažím si prědstavit, z čeho by byla dobrá fotografie. Například když někoho potkám, představím si jeho fotku a pak hledám to pravé místo a adekvátní prostředí pro zachycení dané osoby. Když ale před osobou nejdříve najdu místo, buď mě někdo okamžitě napadne, nebo hledám a hledám, než někoho najdu. Každy člověk a každé místo pro mě představuje příležitost pro fotografii - někdy více a jindy méně zajímavou. Když se ale na svět díváš skrz oči dítěte, život je jednou velkou fotografií. A já jsem si jist, že každý je schopen vytvořit dobrou fotografii čehokoliv.

aurelien-buttin-fotografovani-interview-travel-lifestyle-odcloneno-fotografie-05.jpg

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Být schopen sdílet mé fotografie s každým i nadále cestovat a kolem světa zastavovat čas.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešního fotografa? Více najdete na: flickr.com/photos/aurelien-buttin

© Copyright Aurélien Buttin 2014 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

AURÉLIEN BUTTIN is a 27 year old French photographer, geographer, and traveler based in Amiens, a city North of France. Mostly because of his love for adventure and freedom he started taking photographs in 2010 while on a trip around Europe and in the last few years he managed to express himself as an artist through this beautiful medium. His process is based upon total immersion in the native population and natural landscape of each place around the world he finds himself at. Till this day he's visited over 40 countries on 3 continents.

Love, life on the road, meeting new people all that we can find in his natural, visually compelling and intimate photographs.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

I started with photography 3 years ago mostly because I was traveling here and there and anytime people asked me about my trip it was quite difficult to explain them exactly what I saw and experienced. It's much easier to show them a photograph, then they can see for themselves.

Why do you make photographs now?

For me photography is magic. It makes us catchers of the time. With a photograph we can forever stop the time of any moment we choose. The camera is an extension of my eye and I can show the world what I’ve seen the same way as I saw it. It's really exciting to make an image and being able to keep it. It's a visual memory of a tiny moment that means a lot. To make it short, I make photographs to show others what I see through my eyes.

Is photography your sole creative outlet?

No, I also play music. Actually I started playing music before I started with photography. I had a band called "Violent Scaredy Cats" where I played the bass. The band worked well but for various kind of reasons, it's over now. But I don't see that as a bad thing because it gave me more time for photography. Now I just play my bass and the guitar for fun.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

Yes and no. I haven't chosen a specific genre of photography, I just shoot what I like and what catches my eye. After that happens I edit my work - make a selection - before posting it online, otherwise it would be too messy. Currently I am trying to merge two styles; lifestyle and travel reportage, and doing my best to make my lifestyle travel photographs look natural.

How and where do you share your photographs with the world?

For now I share my work only on Flickr and Facebook. My official website is coming out soon and I can't wait to share it with everybody. Also I’m gonna try to make a few exhibitions in galleries and photo-festivals this year.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

There is a lot of obstacles to make a good photograph; time, money, weather, other photographers etc. I know it’s what everybody says but I haven’t experienced something particular and worth sharing yet. All photographs can be difficult to take.

Are you making any money through your art? If so, what do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

No, I don't make any money with my art. But I'd like to so I could invest in more travel and make more photos.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

Yes. I know that a lot of photographers say "you don't need to have good gear to make a good photo, if you need it, you are not a real photographer", but I disagree. Even if you use a bad camera perfectly and make beautiful photos with it, one day you will be technically stuck. For exemple if you are an excellent football player playing barefoot, having shoes will make you ten times better. Yes, I’ve already felt the lack of equipment.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

I don’t know, I don't really get any ideas. I just go out, look around, and try to imagine what would make a good photograph. For example when I meet someone I pre-visualize a photo of this person and then I have to find the place, the adequate environment, for freezing them. Other times I find the place first and then I immediately think of a person in particular, but when I don’t, I just search for the right person. Everyone and every place is a potential photo opportunity for me. Some might be more and some less interesting of course. If you look at the world through a child’s eyes, the life is a one big photo. I’m sure that everybody can take a good photo of everything.

What are your long term goals regarding photography?

To share my photos with everyone and continue to travel to freeze time around the world.

 

For more information about Aurélien and his amazing photographs please visit: flickr.com/photos/aurelien-buttin

© Copyright Aurélien Buttin 2014. All Rights Reserved for all photographs featured in this post.