Al Diaz - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Jakmile jsem slyšel, že Miami Herald fotograf obdržel Humanitarian Award - ocenění udělované Národní asociací novinových fotografů v USA - za upřednostnění lidského života před tvorbou fotografií pro svého zaměstnavatele, jednoduše jsem jej musel pozvat do THE BEST FOTO "THING" projektu a dnes jsem moc rád, že jej vám můžu představit. A jeho odpověď je ještě lepší, než jsem si myslel, že bude. Než se však k ní dostaneme rád bych vás upozornil na fotografku MACKENZIE STROH a její radu, jak se stát lepší fotografkou, z minulého týdne, která by vám také něměla uniknout. A nyní již fotograf Al Diaz:

AL DIAZ je nejednou oceněný profesionální fotograf, Miami Herald fotožurnalista a člen novinového týmu, jenž vyhrál Pulitzer Prize Gold Medal za zpravodajství v souvislosti s hurikánem Andrew a také McClatchy President's Award for Journalism Excellence za zprávy ze zemětřesením zdevastovaného Haiti.

O fotografování se zajímal už jako malý kluk. Zza peníze vydělané sekáním trávy svých sousedů si pořídil první řádný fotoaparát. Během svých středoškolských let, když nefotografoval, tak o prázdninách pracoval jako tesař se svým otcem a nakonec se přihlásil ke studiu fotožurnalistiky na University of Florida. Titul získal roku 1983 a nedlouho po své promoci nastoupil jako fotograf do novin Miami Herald, pro které fotografuje už více než 31 let.

Roku 2003 Al získal Robert F. Kennedy Journalism Award za své portréty lidí hladových a bez domova na Floridě, v roce 2010 obdržel Green Eye Shade Award za své sportovní fotografie a letos v březnu již zmíněnou Humanitarian Award, jíž americká NPPA uděluje jedincům, kteří hrají klíčovou roli při zachraňování lidských životů nebo při jiných záchranných situacích.

"Měl jsem pocit, že jsem potřeboval být prvně filantrop a až pak fotožurnalista. Když se situace uklidnila, až tehdy jsem vzal do ruky své fotoaparáty. Myslím, že je to jasné, člověk by měl být především filantrop." -Al Diaz, News Photographer magazine

V současnosti žije se svou ženou a dětmi v Coral Gables na Floridě, stále výtečné fotografuje aktuální dění a sport pro Miami Herald a jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?" zní:

V roce 1980 v Miami vypukly rasové nepokoje podnícené osvobozujícím rozsudkem čtyř bílých Miami-Dade policistů obviněných z násilného zabití africko-amerického občana jménem Arthur McDuffie.

Uplunuly jen týdny od těchto nepokojů a prezident Jimmy Carter přijel do Miami na setkání s místním vedením. Jednání se však rychle zvrtlo. Tajná služba prezidenta ve spěchu vyvedla z místnosti a za nespokojeného hučení davu a házení odpadků, limuzína s prezidentem odjížděla pryč. Než však místo opustila, láhev piva stačila padnout na střechu Carterovy limuzíny a odrazit se od ní.

Pracoval jsem tehdy jako fotograf na volné noze pro Associated Press, stál jsem před budovou a fotografoval celé drama i odjezd prezidentovy limuzíny, jak se postupně odehrávaly.

Po návratu do kanceláře jsme všichni běželi si vyvolat 35mm Kodak Tri-X černobílý kinofilm. A jak se postupně fotografie vyvolávaly a byly posílány do celého světa, pár AP zaměstnanců si prohlédl mé fotky s lupou a žádná z nich je nezaujala.

Pak se na ně kouknul i hlavní foto editor Phil Sandlin, který si každý snímek pečlivě prohlédl. Nikdy žádný nevynechal. Pak se otočil a usmál se; našel snímek zobrazující letící láhev piva, jak se odrazila od Carterovy limuzíny.

"Vždycky si prohlídni každý snímek," tehdy mi pověděl. A já se dodnes této vysoké laťky držím. Nezáleží mi na tom, jak moc blízko máme deadline, já si stále prohlížím a kontroluji každý vyfocený snímek. Prostě a jednoduše musím, co kdyby tam byla další letící láhev.

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: aldiazphoto.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

When I saw the news a Miami Herald photographer had been given the Humanitarian Award by the NPPA for prioritizing human life instead of his photojournalism job, I just had to invite him to be part of THE BEST FOTO "THING" project and I am truly greateful I have the opportunity to introduce him to you today. And his answer to my one question "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is as wonderful as I thought it would be... Before we start, let me please remind you of last week's great photographer MACKENZIE STROH who shared her advice on how to become a better photographer with us, if you haven't read her answer yet, make sure you do. And now, let me please welcome; Al Diaz:

AL DIAZ is an award-winning professional photographer, a Miami Herald staff photo journalist, and a member of the news team that won the Pulitzer Prize Gold Medal for the Herald's coverage of Hurricane Andrew and also the McClatchy President's Award for Journalism Excellence for coverage of the devastating earthquake in Haiti.

He's been interested in photography since his childhood. To purchase his first camera Al was cutting lawns for his neighbors. Then in high school when he wasn't taking pictures he worked at carpentry shops with his father during the summer break. Eventually he applied to study photojournalism at the University of Florida, where earned his journalism degree in 1983. And short after his graduation Al joined the staff at The Miami Herald and he's been shooting news and sports for the paper for over 31 years.

In 2003 Al was presented with a Robert F. Kennedy Journalism Award for portraits of the homeless and the hungry in Florida, in 2010 with a Green Eye Shade Award for sports photography, and in March 2014 with a Humanitarian Award always given to an individual for "playing a key role in the saving of lives or in rescue situations." by the NPPA.

"I felt like I needed to be a humanitarian first, and then a photo journalist. When things calmed down, that's when I got my cameras. To me there's no question, you've got to be a humanitarian first." -Al Diaz, News Photographer magazine

Currently he lives with his wife and kids in Coral Gables, Florida and still makes eye-catching news and sports photographs for the Miami Herald and his answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

In 1980, the city of Miami burned as race riots broke out following the acquittal of four white Miami-Dade police officers charged in the beating death of African-American, Arthur McDuffie.

Just weeks after the riots, President Jimmy Carter came to Miami to meet with local leaders at a gathering that quickly turned ugly. The Secret Service rushed the president out of the room. As Carter's limousine pulled away, the crowd outside booed, threw trash at the motorcade and a beer bottle bounced off the roof of Carter's limousine.

As a stringer freelancing for the Associated Press, I was positioned in front of the building photographing the drama that unfolded and the president's limousine pulling away.

Returning to the office everyone rushed to process their 35mm black & white Kodak tri-x film. As prints were being made and transmitted worldwide, a couple of AP staffers scanned through my negatives with a loupe, magnifying the images. Nothing caught their interest.

Then, photo chief Phil Sandlin had a look. He reviewed every negative one by one. He never skipped a frame. Then Sandlin turned and smiled: He found a frame showing the bottle in mid-flight bouncing off the roof of Carter's limo.

Always look at every frame, he told me. To this day, a high bar I hold for myself. It doesn't matter how pushed for deadline I am, I still check every frame. I just have to — just in case there’s another bottle in midair.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit aldiazphoto.com.