Adrien Broom - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Když se nad tím člověk zamyslí, otázka "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělala a která z vás udělala lepší fotografku?" je vlastně jen spouští, která odstartovala tento THE BEST FOTO "THING" projekt, jehož hlavním elementem jsou výteční fotografové a fotografky z celého světa, kteří se s námi rozhodli podělit o své rady, úhly pohledu a "tajemnství", a za což jim jsem skutečně vděčný. Například minulý týden výborný fotograf TYLER SHIELDS se s námi podělil o svou radu, jak se stát lepším fotografem a dnes bych vám rád představil další skvělou fotografku a umělkyni, která stojí za The Color Project a mnoha jinými fotografiemi, její jméno je Adrien Broom:

ADRIEN BROOM je umělkyně a profesionální fotografka s řadou ocenění z města New Haven v americkém státě Connecticut, která se specializuje na komerční i uměleckou fotografii. Je zvyklá pracovat s klienty jako je RollingStone, Nylon, Boston Globe, Billboard, Marie Claire, W Magazine a také být například oficiální fotografkou pro hubební skupinu Grace Potter and the Nocturnals. V současnosti ji reprezentují galerie v USA (New York, Connecticut, Massachusetts) i Evropě (Velká Británíe, Itálie).

Původně Adrien studovala 3D animaci na Northeastern University v Bostonu, kreslení a malování na SACI v italské Florencii a Historii umění v Christie's v Londýně. Poté si našla práci v reklamní agentuře a po nedlouhé době a morální podpoře od svého otce se rozhodla zkusit své stěstí jako profesionální fotografka.

Neb je ovlivněná fotografkami a fotografy jako jsou Lynn Goldsmith, Annie Leibovitz, Gregory Crewdson, Loretta Lux a malířem jménem John Singer Sargent, není pro Adrien Broom abnormální, aby si doprostřed lesa pozvala krásnou modelku, stoletou želvu a křížence zebry a oslice (zonkey), postavit si tam studio a tvořit oko-poutavé a mysl udivující fotografie.

Při pohledu na fotografie Adrien Broom, jeden vidí krásnou, hravou, talentovanou a milující duši...

Poslední rok však Adrien strávila většinou ve svém studiu, obklopena dalšími kreativními a talentovanými lidmi, pracujíc na svém uměleckém dílu, The Color Project, prostřednictvím něhož, očima holčičky jménem Annie, barvu po barvě objevuje celý svět.

Její odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělala a která z vás udělala lepší fotografku?" zní:

Hmmm, wow... ta jedna věc... myslím, že ta věc, která ze mě udělala lepší fotografku, je... asi to, že nemyslím jako fotografka. Snažím se, aby mé umění bylo méně o fotografii, jako médiu, a více o příběhu, jenž zobrazuje. Ráda bych sama sebe považovala za kombinaci umělkyně specializující se na instalační umění, tvůrkyně příběhů, jejich vypravěčky a filmové architektky. Nikdy jsem fotografování nestudovala a myslím, že právě proto se uchylují k jiným, ne lepším, ale jiným věcem, než k jakým by tíhli vystudovaní fotografové a fotografky. I díky tomu se mohu odchylovat od tématu, jak sama uznám za vhodné. Na druhou stranu se díky tomu, čas od času, ve svém vybavení ztrácím, i když možná i to díky tomu více uvažuji nad tím, co tvořím, a méně nad tím, jak to mám fotit. Snažím se nechávat svou tvorbu, aby hovořila sama za sebe a také aby konečná fotografie byla odrazem světa, jenž jsem vytvořila. Myslím, že ta nejlepší věc, kterou jsem jako fotografka udělala, je to, že jsem sama sobě dovolila ztratit se ve směšnosti a specifiku. Fotka může být čímkoliv chceš, aby byla. Můžeš ji nasvítit, jak chceš, a vyjádřit s ní, co chceš. Pokud je určitá čast pod, nebo přeexponovaná, protože jsi to tak chtěl, tak by to tak mělo být. Konkrétní detaily nejsou pro moji tvorbu významné. Příběh a svět, jež jsem vytvořila, to je to, co chci vyjadřovat, ne nějaké formality.

Pro více informací o dnešní fotografce a její fotografií navštivte: adrienbroom.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

"What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is just a trigger for THE BEST FOTO "THING", the real element this project is based on are all the wonderful photographers willing to share their pieces of advice, points of view, and "secrets" with us and to whom I deeply greatful. For example last week an amazing photographer TYLER SHIELDS shared his answer with us and today I am honored to welcome the artist behind The Color Project and many other great photographs, Adrien Broom:

ADRIEN BROOM is a award-winning artist and professional photographer based in New Haven, Connecticut, specializing in fine art and commercial photography. She's used to working with clients such as the RollingStone, Nylon, Boston Globe, Billboard, Marie Claire, W Magazine, to name a few and also be the official photographer Grace Potter and the Nocturnals. Currently she's represented by galleries in the USA (New York, Connecticut, Massachusetts) and in Europe (Italy, United Kingdom).

Originally Adrien was studying 3D Animation at Northeastern University in Boston, painting and drawing at SACI in Florence, Italy, and Art History at Christie's in London. Then she got a job in an ad agency and after a little bit of time and moral support from her father, she finally decided to take the chance and became a professional photographer.

Influenced by photographers such as Lynn Goldsmith, Annie Leibovitz, Gregory Crewdson, Loretta Lux and a painter John Singer Sargent it is not uncommon for Adrien Broom to invite a beautiful model, a 100 year old turtle, and a zonkey (half zebra, half donkey) to hang out in the middle of the woods and make eye-catching and mind-amazing photographs.

Looking at Adrien Broom's photographs, one can see playful, talented, beautiful and loving soul...

The last year Adrien has spent most of her time in her studio, surrounded by other creative and talented people, working on her latest artistic endeavour, The Color Project, exploring the world around us through the eyes of a little girl named Annie, one color at a time.

Her answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

Hmmm, wow... the one thing... I think the one thing that has made me a better photographer is.... maybe to not think like a photographer. I try to have my art be less about the still image and more about the story. I’d love to view myself as a combination of installation artist, story teller, narrative builder and set designer. I never went to photography school, I think because of this my immediate go tos may be a little different, not better, but different from the classically trained, which allows me to go off on my own tangents. Even though this definitely also allows me to get lost in all the gear sometimes, maybe my separation from that helps me take a step back and look at what I'm creating more than how I will shoot it. I try and let my work speak for itself and have the final image be a reflection of the world I’ve created. I think the best thing I've done as a photographer is allowed myself to get lost in ridiculousness rather than specifics. A picture can be anything you want it to be, and can be lit and expressed any way you want. If something is over or underexposed in a specific area because that’s how you want it, then that’s how it should be. The specifics aren't important to my work, the narrative and world I’ve created is what I want to express, not the technicalities.

For more information about today's wonderful photographer and to see her breathtaking photographs please visit adrienbroom.com.