INTERVIEW: fotografka Greta Tuckute - "Raději nevím, co mi uniká a držím se toho, co mám."

greta-tuckute-fotografka-rozhovor-fotografovani-odcloneno-fotografie-01.jpg

Dnes bych vám rád představil fotografku, která již několik let se svým fotoaparátem cestuje po světě a fotografuje místa i lidi, které navštívila. Když je doma v Dánsku, tvoří dechberoucí fotografie s modelkami, umísťuje se na předních místech fotografických soutěží a své fotografie publikuje v magazínech i knihách. Fotografování nebere jako něco zvláštního, ale jako součást své osobnosti...

greta-tuckute-fotografka-rozhovor-fotografovani-odcloneno-fotografie-p.jpg

GRETA TUCKUTE je 19letá cestovatelka a talentovaná fotografka. Běžně ji najdeme v dánském městě Copenhagen. V současnosti však cestuje po Asii, a tak každý týden spí někde jinde. V Dánsku již uspořádala dvě výstavy, její fotografie se objevily v publikacích jako Professional Photographer UK, PhotoVogue Italia, Appetize, GetInspiredMagazine, Empty Kingdom etc. a také na stránkách knih nakladatelů jako je HarperCollins, Penguin a další.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začala tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Nedávno jsem našla svůj starý deník, jenž jsem si psala v 11 letech a kde jsem s nadšením popisovala, jak jsem zrovna dostala svůj první digitální fotoaparát. Byla jsem tehdy extrémně fascinovaná fotografováním lastur u okna. Myslím, že mě k focení inspiroval pocit z tvorby něčeho z ničeho, na kterém jsem se později stala a dodnes jsem závislá. Postavit vše od základu - od nápadu a příprav po výběr modelky, lokace i stylingu a práce na dosažení kýženého výsledku, to mě uspokojuje.

Dále jsem inspirována světy, jež tvoří spisovatelé. Poslední dobou mě fascinuje Haruki Murakami a dále i umělci jako Nirrimi Firebrace, Hedi Slimane, Michael Kvium a Tim Burton, kteří mi jsou nekonečným zdrojem inspirace a kreativních nápadů.

greta-tuckute-fotografka-rozhovor-fotografovani-odcloneno-fotografie-02.jpg

Proč fotografuješ nyní?

Protože chci. Protože mi to dělá radost. Protože tak zažívám mnoho neuvěřitelných věcí a potkávám zajímavé lidi. Kromě toho mi dělá nemalou radost, když dostávám emaily od ostatních mladých umělců - jedná se o úžasný pocit, zjistit, že mé fotografie inspirují druhé a že je vedou o krok dál v jejich tvorbě. To má pro mě velký význam.

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Ano, rozhodně bych to tak řekla. Začala jsem s fotografováním na přelomu mého dvanáctého a třináctého roku a fotografování nebylo jedním z těch koníčků, které mě po roce omrzeli... Já se vlastně ani za kreativního člověka nepovažuji. Neumím zpívat, hrát na hudební nástroj, malovat, kreslit, šít nebo cokoliv podobného. Fotografování se tomu ale vymyká a já jsem šťastná, že jsem si to relativně včas uvědomila.

greta-tuckute-fotografka-rozhovor-fotografovani-odcloneno-fotografie-06.jpg

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Neřekla bych, že je to potřeba, je to jednoduše přirozený vývoj mého stylu. Dnes se hlavně zajímám o portrét a cestovatelskou fotografii; lidé mě skutečně inspirují, je na nich něco speciálního, něco, co mě vede k jejich portrétu. A cestovatelská fotografie je jednoduše součástí mě a toho, co dělám. Sama jsem si to nevybrala, je to součástí mé osobnosti.

greta-tuckute-fotografka-rozhovor-fotografovani-odcloneno-fotografie-03.jpg

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Převážně na různých společenských sítích jako je Facebook, Blogspot, Tumblr, Flickr etc. Ráda bych ale pracovala na něčem jiném. Někdy zažívám pocity prázdnoty poté, co jsem dala svou tvorbu na web. Přijde mi to nějak neukončené.

greta-tuckute-fotografka-rozhovor-fotografovani-odcloneno-fotografie-04.jpg

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musela překonat, nebo stále překonáváš?

Nemám ani ponětí. Obvykle to nevidím jako překážky, ale spíše jako výzvy a zážitky. Mám mnoho vzpomínek na vstávání uprostřed mrznoucí noci a jak jsem ležela na zemi, zatímco jsem fotografovala hvězdy. Nebo když jsem běžela na vrchol kopce, abych chytla východ slunce. A nebo když jsem úplně cizí lidi žádala, aby pro mě něco udělali. Takže spíš tak.

greta-tuckute-fotografka-rozhovor-fotografovani-odcloneno-fotografie-05.jpg

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Ano, vydělávám. Nicméně nic z mých osobních projektů. Fotím pro druhé, ale to je něco jiného. Když mi za to druzí platí, nemám ve focení tak volnou ruku, jak bych si představovala.

greta-tuckute-fotografka-rozhovor-fotografovani-odcloneno-fotografie-08.jpg

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažila jsi někdy tento pocit?

Ne, ani ne. Již 4 roky fotím se zrcadlovkou Canon 5D Mark II a Canonu 1D nebo středoformátového fotoaparátu jsem se ještě ani nedotkla. Je mi jasné, že budu mít nutkání si to pořídit, jakmile si to vyzkouším. Raději nevím, co mi uniká a držím se toho, co mám.

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Pokaždé hodně plánuji. Miluji přípravy, tvorbu seznamů, sbírání inspirujících obrazů a tak. Obvykle mám i ručně psané poznámky nápadů na začátku mého focení. Někdy mi to pomáhá, nicméně jsou situace, kdy mě to limituje; když mám jasnou představu toho, co chci, nemám místo na spontaneitu.

greta-tuckute-fotografka-rozhovor-fotografovani-odcloneno-fotografie-07.jpg

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Musím se přiznat, že nemám nejmenší tušení. Z hlediska fotografování jsem vždycky udělala to, co mi v danou dobu přišlo správné. Jednoduše jsem vždy udělala, co dávalo přirozený smysl a nikdy jsem to nezpochybňovala. Poslední dobou se na své focení ale stále více dívám a pravděpodobně zase trochu změním směr. Focení mě stále bere, ale ne stejně jako dříve. Můj hlavní cíl je vytvořit něco, díky čemu na sebe budu moct být hrdá.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešní fotografky? Více najdete na: gretatu.com

© Copyright Greta Tuckute 2014 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

For years she's been traveling the world, making photographs of places as well as people on her way. Her home is in Denmark where her models usually await. The work she makes takes my breath away. Making photographs? That's how she communicates.

GRETA TUCKUTE is a nineteen year old traveler and award-winning photographer usually based in Copenhagen. However now, she’s currently traveling across Asia and spends her time at a different place every week. She's already had two exhibitions and her photographs have been featured in Professional Photographer UK, PhotoVogue Italia, Appetize, GetInspiredMagazine, Empty Kingdom, etc., and also in books by HarperCollins, Penguin and more.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

I recently found an old diary from when I was at the age of eleven, where I enthusiastically describe how I’ve just received my first digital camera. I was extremely fascinated by shooting seashells by the window. I think I became inspired and later on addicted to the feeling of creating something from nothing. Building everything from scratch in order to achieve a final product that I am satisfied with. From idea and research to choice of model, styling and location.

Moreover, I am very inspired by universes created by authors. Lately I have been extremely fascinated by Haruki Murakami. Besides that artists like Nirrimi Firebrace, Hedi Slimane, Michael Kvium, and Tim Burton are a never-ending source of inspiration and creative ideas!

Why do you make photographs now?

Because I want to. Because it makes me happy. Because I get to experience a lot of unbelievable things and meet interesting people. Besides that it really makes me proud and happy to receive mails from other young artists - it is a wonderful feeling to know that they have found my work inspiring and have led them to take a step further. That is so significant.

Is photography your sole creative outlet?

Yes, I would definitely say so. I started out with photography at the age of twelve or thirteen. Photography was simply not one of these fleeting hobbies that bored me after a year. I actually do not consider myself creative at all. I cannot sing, play an instrument, paint, draw, sew or anything similar. Photography was basically my thing, which I was really lucky to realize quite early.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

_I would not say that it is a need – it is simply a natural development of my style. Today my main interest is portraiture and travel photography, since I tend to get really inspired by people and there is something special about them that I want to portray. Travel photography is simply a part of who I am and what I do. I did not deliberately choose it – it is a part of my personality. _

How and where do you share your photographs with the world?

I mainly share my photographs on different social media sites. Facebook, Blogspot, Tumblr, Flickr, and so on. I would love to work towards something different, though. Sometimes I feel a little empty after having posted some work on the Internet. It feels unfinished in some ways.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

I have absolutely no idea. I usually do not see it as obstacles, maybe more challenges or experiences. I have many memories of for instance getting up in the middle of an ice cold night and lying on the ground shooting stars. Running to the top of hills to shoot a sunrise. Asking completely strangers to do something for me. Things like that.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

Yes, I do. However I usually do not earn anything on my personal projects. I take photography jobs, but it is something different. When I am hired to do something and there is not much freedom in my work.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

No, not really. I shoot with a Canon 5d mark II – which I have worked with for four years. I have not put my hands on a Canon 1d or a medium-format yet. I know I will get the urge to upgrade if I try it out in the first place. Better not know what I am missing out on in the first place. Currently sticking to what I have got!

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

I always plan a lot. I love researching, making lists, gathering inspiring pictures and so on. I usually have a handwritten list of ideas when starting a shoot. Sometimes it helps me, but at other times it limits my process because I have a clear idea of what I want to obtain and therefore become blind to spontaneous ideas.

What are your long term goals regarding photography?

I have to admit that I have absolutely no idea. Concerning photography, I have always done what felt right during that point in time. I have simply done what felt completely natural and never had any second thoughts about my work. I have been a little more reflective about it lately, and I am probably going to change course a bit. I am still really eager about photography, but not in the same ways as before. My main goal in the future will be to create work that I can honestly be proud of myself.

 

For more information about Greta and her amazing photographs please visit: gretatu.com

© Copyright Greta Tuckute 2014. All Rights Reserved for all photographs featured in this post.