Mackenzie Stroh - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Doposud jsem byl schopen podělit se s vámi o více než 130 odpovědí, které jsem obdržel od fotografů a fotografek, jež máme většinou nemalou tendenci obdivovat. Jedna a pokaždé stejná otázka stojí v jádru THE BEST FOTO "THING" projektu;"Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělala a která z vás udělala lepší fotografku?" Odpověď je však pokaždé unikátní. Minulý týden se s námi o svou radu, jak se stát lepší fotografkou, podělila SARA REMINGTON a dnes bych mezi námi rád přivítal další skvělou fotografku, jejíž jméno je Mackenzie Stroh:

MACKENZIE STROH je profesionální, fotografickými oceněními oceněná portrétní fotografka z New York City, která pravidelně spolupracuje s klienty jako American Express, The NY Times Magazine, Fortune, New York Magazine, The WSJ Magazine a mnoha dalšími. Její tvorba se skládá z editoriálních i reklamních focení a byla prezentována na sólových i skupinových výstavách napříč Spojenými Státy a Kanadou.

Když byla malá, myslela si, že, až vyroste, stane se spisovatelkou nebo doktorkou, nicméně jakmile v průběhu svého dospívání objevila krásu a kouzlo fotografie a rozhodla se tomuto krásnému umění zasvětit svůj život.

© Mackenzie Stroh | Al Madrigal, Men's Health

© Mackenzie Stroh | Al Madrigal, Men's Health

Prvně studovala obor Multimédia na Emily Carr University ve Vancouveru, kde roku 1998 obdržela BFA, a následně pokračovala na Concordia University v Montreálu, kde své studium zakončila roku 2003 titulem MFA (Master of Studio Arts). A protože již běhen svého života na škole uvažovala, že by se jednou ráda přestěhovala za jižní hranici do Spojených Států, kde by našla více přiležitostí pro budování své kariéry, jakmile se příležitost objevila, ještě v tomtéž roce (2003) odjela do New York City.

Původně měla v úmyslu učit na univerzitě a fotografovat editoriál jenom ve svém volném čase, nicméně život v NYC s sebou přináší saturovaný trh ve všech odvětvích, a tak se Mackenzie časem muselal rozhodnout pro jedno, nebo druhé. Nakonec zvítězilo, jak dnes již víme, fotografování.

Barva má v jejích fotografiích vždy své místo a význam. Její fotografie jsou vždy dobře nasvíceny a pokaždé plné emocí a to jak subjektu, tak autorky a v neposlední řadě i diváka.

© Mackenzie Stroh | Fresh Faces of Fortune 500

© Mackenzie Stroh | Fresh Faces of Fortune 500

Roku 2006 Mackenzie Stroh vyhrála 1. místo v kategorii Creative v PDN 30 under 30, New & Emerging Photographers a dnes cestuje napříč Severní Amerikou i za oceán a fotografuje lidi pro reklamní kampaně i magazíny. A její odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělala a která z vás udělala lepší fotografku?" zní:

Jako portrétní fotografka fotím lidi z různých poměrů. Někteří jsou před objektivem velmi pohodlní a jiní absolutně ne. Přibližně před 13lety mě kolega fotograf požádal o vyfocení mého portrétu do jeho projektu a já si pamatuji pocity nebývalé zranitelnosti a trochu jsem se během focení cítila i trapně (obecně jsem před objektivem docela stydlín). Byla to pro mě však oči-otevírající zkušenost. Uvědomila jsem si jak se mnoho lidí cítí, když se ocitnou sami na druhé straně mého objektivu. Od té doby jsem mnohem více empatická se svými subjekty, kteří jsou nervózní a dělám, co je v mých silách, aby se cítili pohodlně; někteří jsou rádi, když od focení odvedu jejich pozornost mluvením, jiní rádi slyší, co mají dělat, a jsou i lidé co preferují klid. Každý je jiný, ale já chci, aby se mé subjekty pokaždé cítily, že se aktivně podílejí na tvorbě a aby z focení odešly s dobrými pocity.

Pokud jsi portrétní fotograf, silně ti doporučuji, aby ses podrobil sezení na druhé straně fotoaparátu - jedná se o úplně jinou perspektivu.

Pro více informací o dnešní fotografce a více jejích fotografií navštivte: mackenziestroh.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

So far I've been able to share over 130 answers some of the world's best photographers decided to give me right after I asked them: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" And their answers have always been unique. I am humbled by the opportunity to work on THE BEST FOTO "THING" project and to share insightful pieces of advice on becoming a better photographer on a weekly basis. Last week we had a wonderful photographer SARA REMINGTON over here and today I'm pleased to introduce another great photographer to you, her name is Mackenzie Stroh:

MACKENZIE STROH is a professional award-winning portrait photographer based in New York City, regularly working with amazing clients such as American Express, The NY Times Magazine, Fortune, New York Magazine, The WSJ Magazine, and many more. Her work consists of editorial + advertising assignments, and has been exhibited in solo + group exhibitions across the United States and Canada.

When she was little, Mackenzie imagined she would become a doctor or a writer, however during her teenage years she was taken up by the beauty and magic of photography and decided to devote her life to the beautiful art.

© Mackenzie Stroh | Questlove, Bon Appétit

© Mackenzie Stroh | Questlove, Bon Appétit

At first she studied at the Emily Carr University of Art & Design in Vancouver, where she got her BFA in 1998 and then continued her studies in Montreal at the Concordia University, where she received her MFA in 2003. During her studies, she's already been thinking of pursuing her career South across the border in the US and when the opportunity presented itself Mackenzie decided to move to New York City in the same year. The plan was to teach full time and do editorial photography on the side. Living in a highly competitive place she realized she had to pick one or the other... So eventually she devoted her life to being a full time photographer.

There's always a good reason for her photographs to be in color. They are always well lit. And always filled with the photographer's, the subject's, and the viewer's emotions.

© Mackenzie Stroh | American Express

© Mackenzie Stroh | American Express

In 2006 Mackenzie Stroh was featured in the PDN's 30 under 30, New & Emerging Photographers, and awarded 1st place in the Creative category. Now, 8 years later, she's traveling within the North America as well as across the pond shooting people for ad campaigns and magazines. And her answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

Being a portrait photographer, I photograph people from all walks of life, some of whom are very comfortable in front of a camera, and others whom are definitely not! About 13 years ago, a fellow photographer asked to do my portrait for a project, and I remember feeling incredibly vulnerable and a bit awkward during the shoot (granted, I am quite camera-shy). It was an eye-opening experience, to realize how a lot of people feel when they are alone on the other side of the lens! Since then, I can definitely empathize more with subjects who are not quite at ease, and I do whatever I can to make them feel comfortable: some subjects love talking during the shoot to distract them, some people love direction, other folks like some stillness. Every person is different, but I always want the subject to feel like an active collaborator and leave the shoot feeling good about the experience.

If you are a portrait photographer, I highly recommend you subject yourself to sitting on the other side of the camera - it is a whole other perspective.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of her photographs please visit mackenziestroh.com.