Sara Remington - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Dnes poprvé mám příležitost mezi námi přivítat a představit vám americkou fotografku s českým vzděláním, podělit se o její životní příběh i výtečnou odpověď na moji jednu otázku o fotografování: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělala a která z vás udělala lepší fotografku?" Lidmi, které jsem měl doposud možnost v THE BEST FOTO "THING" projektu přivítat, jsem vždy ohromen a vždy pokořen. Bylo tomu tak minulý týden v případě GAIL ALBERT HALABAN a je tomu tak i dnes, když tu máme další skvělou fotografku, jejíž jméno je Sara Remington:

SARA REMINGTON je profesionální fotografka a nominantka James Beard Award, která sídlí v San Francisco Bay Area a jejíž specializací je vyprávění příběhů prostřednictvím fotografií jídla.

Vyrostla na severu New Yorku. Když jí bylo 13 let, objevila ve škole fotografování a rázem se do zvuku závěrky i vůně foto-chemie zamilovala. S maminkou v novinách našly a koupily její první fotoaparát. A její otec jí řekl: "Sara, nechoď na doktorku, jdi raději studovat umění."

Moc ráda kouká kolem, všímá si věcí, jež mnozí většinou přehlíží. Z jídla tvoří krásné obrazy a jejím divákům věčně kručí v břiše.

Vybrala si tedy studium Fotografování a kinematografie na School of Visual and Performing Arts při Syracuse University a semestr strávila i studiem filmu na pražské FAMU. Jakmile svá studia v Syracuse dokončila (BFA), přestěhovala se do Los Angeles, California, pokorně brala každou práci, která přišla jejím směrem; byla 3. asistentkou, stavěla studia, ... z každé nové zkušenosti se mnohé učila a zároveň pracovala na svém vlastním fotografování. Vše se změnilo, jakmile se přestěhovala do San Francisca a vzala práci studio manažerky National Geographic fotografku jménem Catherine Karnow.

© Sara Remington

© Sara Remington

Kromě práce pro Catherine Karnow, Sara také fotografovala high-end svatby, což bylo něco, co si myslela, že nikdy dělat nebude. Díky profesionálnímu kuchaři však byla uvedena do světa krásného jídla a časem od nevěst a ženichu přešla k fotografování jídla na plný úvazek. 

V 27 letech se rozhodla poslat své portfolio do Photo District News. Díky své tvrdé práci, svému talentu a odvaze nakonec skončila na seznamu 'New and Emerging Photographers to Watch: PDN's 30' a její profesionální život se zcela změnil. Dveře do světa záviděníhodných klientů jí byly otevřeny.

Každá z jejích krásně surových a elegantních fotografií vypráví svůj příběh, v našich myslích vyvolává vzpomínky a také nás inspiruje, abychom lépe jedli a vedli naše životy více přirozenou a romantickou cestou.

© Sara Remington

© Sara Remington

Dnes fotografka Sara Remington spolupracuje s úžasnými šéfkuchaři a klienty jako je Ogilvy, Haagen Dazs, Campbell's Soup, Dominos Pizza, Kikkoman, Sur La Table, Amazon Advertising, Roost, etc. její tvorba se objevuje v magazínech jako je LIFE, Oprah Magazine, Wine Spectator, Communication Arts, National Geographic Traveler, Los Angeles Magazine, Travel & Leisure, New York Times a mnoha dalších a její tvorba je publikována i v knihách věhlasných nakladatelů jako je Harper Collins, Random House, Simon & Schuster, Clarkson Potter, ... a v minulém roce dokonce i v její vlastní knize Paris to Provence: Childhood Memories of Food and France, jíž publikoval nakladatel Andrews McMeel.

Její odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělala a která z vás udělala lepší fotografku?" zní:

Ta "věc", která mi pomohla stát se lepší fotografkou, je vystavování se situacím, v nichž se necítím úplně pohodlně. Například často musím dělat nabídky na potenciální focení, která jsou v rámci mého rozsahu fotografie jídla, ale která v sobě pokaždé obsahují něco, co jsem nikdy předtím nedělala. A tak nejen, že musím přesvědčit sama sebe, že jsem toho schopna, ale také o tom musím přesvědčit svého klienta. Je to vše o sebevědomí a pozitivním myšlení, znalosti svých limitů a najmutí si stabilní skupiny lidí, kteří tě budou v průběhu podporovat.

Bylo mi nabídnuto focení, které jsem nakonec i fotila a jehož součástí bylo specifické a velmi detailní svícení, které jsem nikdy předtím nedělala - 99% mých fotek je tvořeno za denního a přirozeného světla. Ani jednou jsem si, ani svému klientu, však neřekla: "Nemyslím si, že toho nejsem schopna." Raději jsem se svému nepohodlí postavila čelem a s vědomím, že to je s pomocí dobrých asistentů a po pronájmu několika světel realizovatelné, jsem do toho šla. Výsledné fotografie byly lepší, než jsem si mohla představit, a z focení jsem odešla s obnoveným pocitem plné sebedůvěry i nových dovedností a technikou svícení.

Strach a selhání jsou zásadními částmi našeho businessu a ty musíš být připraven čelit oběma stejně. Jinak nebudeš růst - ani jako fotograf a ani jako člověk.

Pro více informací o dnešní fotografce a více jejích fotografií navštivte: sararemington.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

For the first time in two years I have the honor to welcome a US photographer with Czech education, share her wonderful story and insightful answer to my one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" I'm always amazed and humbled by the people in THE BEST FOTO "THING". I was last week when GAIL ALBERT HALABAN shared her piece of advice with us and I am today as well when I have the opportunity to introduce another great photographer, her name is Sara Remington:

SARA REMINGTON is a professional photographer and a James Beard Award nominee based in the San Francisco Bay area specializing in telling stories within the genre of food photography.

She was raised in upstate New York. In high school, when she was 13 years old, Sara fell in love with photography, the click of the shutter, the smell of the chemicals... With her mother they bought her first camera. And her father told Sara not to become a doctor and encouraged her to go to art school instead.

She loves to look around, notice the details many others tend to miss, she makes food look beautiful and her viewers' stomachs growl.

© Sara Remington

© Sara Remington

She chose to study Photography and Cinematography at the Syracuse University's School of Visual and Performing Arts and she also studied film at FAMU (FILM AND TV SCHOOL OF ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE) in the Czech Republic.

After graduating from college and getting her BFA, Sara moved to Los Angeles, California. She was humbly taking any job she could find, working whenever possible; 3rd assisted, was setting up studios, ... learning from each and every experience and also working on her own photography. Until she moved to San Francisco to work as a studio manager for NatGeo photographer Catherine Karnow while shooting high-end weddings on a side - something she never though she would do.

Thanks to a professional chef she was dating at the time, Sara was introduced to the beauty of food and over time slowly but surely transitioned to shooting food full time. At the age of 27 Photo District News named her one of their 'New and Emerging Photographers to Watch: PDN's 30'. Her hard work, talent, constant strive to tell stories and never giving up gave her the courage and speed to run through the door the acknowledgement from PDN opened for her and Sara's professional life changed for the better.

Each of her beautifully raw and elegant photographs tells a story while evoking memories in our minds as well as inspiring us to eat better and to live more natural and romantic life.

Nowadays photographer Sara Remington works with amazing chefs and clients such as Ogilvy, Haagen Dazs, Campbell's Soup, Dominos Pizza, Kikkoman, Sur La Table, Amazon Advertising, Roost, etc. having her work published in publications such as LIFE, Oprah Magazine, Wine Spectator, Communication Arts, National Geographic Traveler, Los Angeles Magazine, Travel & Leisure, New York Times and many more and her work is being published in breathtaking cookbooks by Harper Collins, Random House, Simon & Schuster, Clarkson Potter to name a few and last year she had her own book Paris to Provence: Childhood Memories of Food and France published by Andrews McMeel.

And her answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The one 'thing' that has helped me become a better photographer is to push myself to do shoots that are not in my comfort zone. For example, I often times have to bid on potential jobs that are within my range of food photography, but there's something about these potential jobs that I've never done before. Not only do I have to convince myself that it can be done, but I have to convince the client as well. It's all about confidence and positive thinking, knowing your limits and hiring a really strong, supportive crew.

I was asked to do a shoot (and eventually booked) that involved specific, detailed lighting that I've never tried before - 99% of my shoots are all natural light. I never said to myself or the client 'I don't think I can achieve this for you'; rather, I embraced the uncomfortable feeling, knew that it was achievable with a little help from good assistants and lighting rental, and went with it. The result was bigger and better than I could have ever imagined, and I left the shoot with a renewed sense of full confidence and new lighting skills.

Fear and failure are essential parts of this business, and you have to be willing to embrace both equally, or you will never grow as a photographer, or as a person.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of her photographs please visit sararemington.com.