Gail Albert Halaban - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

"Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělala a která z vás udělala lepší fotografku?" je jen jedna věta, otázka, bych byl přesný, která pokaždé vede k jedinečné odpovědi, radám a moudrosti, které jedni z nejlepších fotografů a fotografek současného světa zažili a o něž se rozhodli s námi v rámci THE BEST FOTO "THING" projektu podělit. Osobně jsem s každou novou věcí pokořen... jako například minulý týden, kdy se s námi o svou radu, jak se stát lepším fotografem/kou podělila úžasná žena jménem ADRIEN BROOM. Dnes mám pro vás další skvělou fotografku a její jméno je Gail Albert Halaban:

GAIL ALBERT HALABAN je profesionální fotografka a vítězka Lucie Award z New Yorku. Specializuje se na fine art a komerční fotografii. Její tvorbu reprezentuje Edwynn Houk Gallery a TrueMGMT. A Gail je známá především svými velkoformátovými fotografiemi zobrazující ženy v projektech "This Stage of Motherhood" a "About Thirty" a také hoppereskní sérií fotografií "Out My Window", v níž se podívala do oken svým sousedům přes ulici.

Je mistryní kombinace soukromého a veřejného v jednu fotografii.

Do světa fotografie se vypravila, už když jí bylo 6 let, kdy vyrobila fotoaparát a vystavovala jej na školní výstavě na téma věda. Pak studovala Fotografování na Rhone Island School of Design, Historii umění na Brown University (BA) a Fotografování na Yale University (MFA). Na Yale fotografování i učila a poté v tomto oboru vzdělávála i studenty na Art Center v Pasadena, ICP v New York City a dnes učí na School of Visual Arts také v New Yorku. Své fotografie Gail vystavovala napříč Spojenými Státy, ale také například v Japonsku, Německu a Francii a také v periodikách jako jsou The New York Times, The New Yorker, Time a mnoho dalších. 

© Gail Albert Halaban | Out My Window

© Gail Albert Halaban | Out My Window

Lucie Award IPA v kategorii Architecture City Scapes získala roku 2009, dnes fotografuje přes internet v Paříži i jinde po světě, aniž by opouštěla New York a její odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělala a která z vás udělala lepší fotografku?" zní:

Nejlepší věc, kterou jsem kdy udělala, aby se ze mě stala lepší fotografka, a kterou dodnes dělám, je rozhodnutí vést zábavný a vzrušující život, jenž pak inspiruje mé fotografie. Snažím se svůj život žít naplno, ne jej pouze fotografovat.

Pro více informací o dnešní fotografce a více jejích fotografií navštivte: gailalberthalaban.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

"What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is just one sentence, a question to be precise, which always leads to unique answers, amazing pieces of advice and wisdom some of the world's best photographers have experienced and kindly been sharing on a weekly basis with us. And every week I am humbled by the new BEST FOTO "THING". For example last week a wonderful photographer ADRIEN BROOM shared her words of wisdom with us an today I'm honored to welcome another great photographer, Gail Albert Halaban:

GAIL ALBERT HALABAN is an award-winning professional photographer based in New York, represented by Edwynn Houk Gallery and TrueMGMT, specializing in fine art and commercial photography. She's known for her large-scale work displaying women in the series "This Stage of Motherhood" and "About Thirty", and also for her hopperesque "Out My Window" series showing the lives of her neighbors seen through a window across the street.

She's a master in combining the private and the public into a single photograph.

When she was only 6 years old, Gail made a camera for her first grade science fair and began her journey into the world of photography. Then she studied Photography at Rhone Island School of Design, History of Art at Brown University (BA), and Photography at Yale University (MFA). Taught photography at Yale, Pasadena Art Center, The International Center for Photography, nowadays at the School of Visual Arts in New York. Has exhibited her work in across the USA and also in Japan, Germany and France. She's been featured in The New York Times, The New Yorker, Time, and many more. And also won the Lucie Award IPA in the Architecture City Scapes category.

Nowadays she's making photographs in Paris and in other places all over the world without leaving New York via Skype over the internet. And her answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best thing I have done to be a better photographer is to make sure to have a fun, exciting life to inspire my pictures. I make sure to live my life in its fullest not just take pictures of it.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of her photographs please visit gailalberthalaban.com.