Marco Di Lauro - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

"Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?" minulý týden se s na'mi o svou radu, jak se stát lepším fotografem, podělil jeden z nejlepších svatebních fotografů současnosti jménem ROBERT EVANS a dnes mám tu čest přivítat v našem THE BEST FOTO "THING" projektu dalšího skvělého fotografa, jehož jméno je Marco Di Lauro:

MARCO DI LAURO je profesionální fotograf, jehož specializací je dokumentování konfliktu, sociální a náboženské problematiky, mezinárodních událostí... jinými slovy fotožurnalistika, editoriální, ale i reklamní a firemní fotografování. Narodil se v italském Miláně a dnes je jeho domovem Řím.

Když mu bylo 14 let, maminka mu na dovolené v Egyptě dala do rukou filmovou zrcadlovku a vysvětlila základy fotografování. Marco se následně do fotografií zamiloval a s představou, že z něj bude kritik umění se za několik let přihlásil ke studiu oboru Italská literatura a historie umění na Univerzitě v Miláně. Časem však zjistil, že jej více zájímá tvorba samotná, a tak pokračoval studiem foto-žurnalistiky na Boston University v Massachusetts a nakonec i fotografováním obecně na Evropském institutu designu v Miláně roku 1995.

Od počátku devadesátých let se při studiu živil jako fotograf na volné noze. Jeho tvorba se již tehdy objevovala v New York Times, USA Today, Der Spiegel a World Food Programme Společnosti národů se sídlem v Římě. A Marco Di Lauro byl stále více přitahován do míst jako Indie nebo Peru, kde dokumentoval zneužívané a opuštěné děti (Indie) a chudobu obyvatel pohoří Andy v Peru. Ve stejném období jako foto-asistent fotil módní přehlídky v Miláně a Paříží a také pracoval jako asistent foto-editora v pařížské pobočce Magnum Photos.

Fotografování modelek jej však nenaplňovalo, a tak se roku 1998 na vlastní náklady dopravil do Kosova, kde se za několik měsíců později ocitl svědkem etnických čistek, které samozřejmě nafotil a poslal do AP, kteří jeho fotografie přijali a nabídli mu spolupráci. Zanedlouho se přestěhoval do Říma, kde čtyři roky pro Associated Press pracoval jako foto-editor v jejich tamnější pobočce.

Vystavuje se potenciálně velmi nebezpečným situacím, aby řekl příběh těch, jenž v nichž jsou nuceni žít den co den.

Rok 2000 pro Marca představoval dokumentování oslav Jubilea Římskokatolické církve v Římě, rok 2001 G8 Summit ve městě Genoa a v říjnu téhož roku, jen pár týdnů po útoku na WTC v NYC, se vydal do Afghánistánu, kam pěšky vstoupil přes 5000 m.n.m. vysoké pohoří Pamír a stal se tak jedním z prvních západních fotografů, kteří měli možnost dokumentovat pád Kábulu v listopadu 2001. V září 2002 se ocitl v bezprostřední blízkosti konfliktu na Blízkém východě v pásmu Gazy a od roku 2003-04 téměř výhradně fotografoval pro Getty invazi americké armády v Iráku.

I když stojí daleko, vždycky je blízko svým subjektům.

Nehledě na velikost resp. význam událostí, jež má před sebou, fotograf Marco Di Lauro fotí vždy naplno. Kromě fotografování války a jiného konfliktu, fotografuje i životy lidí v Afghánistánu, Bosně, Čadu, Egyptě, Gaze, Indii, Iráku, Israeli, Itálii, Jordánu, Keni, Kosovu, Libanonu, Palestíně, Peru, Španělsku, Sudánu, Ugandě a Západního pobřeží Jordánu včetně závodů koní Palio di Siena, Bitvě pomerančů v italském městě Ivrea, průvodu zaříkávačů hadů v Cocullo, Velikonočních průvodů na Sicílii a v Seville, dokumentování života papeže Jana Pavla II. a náboženského života v Itálii a Vatikánu obecně.

Mezi mnoha jinými úspěchy, Marco byl oceněn cenami jako Gran Premio Nazionale di Fotografia, World Press Photo roku 2002, třemi PDN award cenami, šesti PX3 oceněními, doposud sólově vystavoval v Římě a Milánu a skupinově v Evropě, Spojených Státech, Iránu a jeho fotografie se objevily v mnoha periodikách včetně Time Magazine, Vanity Fair, Newsweek, New York Times Magazine, Los Angeles Times, Washington Post, New Yorker, Business Week, The Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, Liberation, Elmundo, Internazionale etc. A také na stránkách organizancí jako je UNICEF, Save the Children a AMREF.

A jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?" zní:

Nejlepší věc, kterou jsem kdy udělal a která ze mě udělala lepšího fotografa bylo rozhodnutí tvořit s uvědomněním, pokorou, odevzdaností druhým, objektivitou a vědomím.

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: marcodilauro.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

THE BEST FOTO "THING" project has one and only one question in it's core: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" and over 200 amazing answers helping us being better photographers and creating more impactful images. Last week one of the best wedding photographers of today's world, ROBERT EVANS, shared his piece of advice with us and today I am honored to welcome another great photographer among us, his name is Marco Di Lauro:

MARCO DI LAURO is a professional photographer born in Milan, Italy, nowadays living in Rome who specializes in documenting conflicts, religion and social issues, international news i.e. photojournalism and also editorial, advertisement and corporate assignments.

He was about 14, when his mother explained him the basics of photography and put a SLR camera into his hands during their vacation in Egypt which led to him falling in love with photography, thinking of becoming an art critic and studying Italian literature and art history at the State University of Milan, then photojournalism at Boston University in Massachusetts, and in the end photography at the European Institute of Design in Milan in 1995.

Since the early 1990s as a freelance photographer for the New York Times, USA Today, Der Spiegel and the UN World Food Programme Marco Di Lauro was drawn to documenting the lives of abused and abandoned children in India and the poverty of people living in Andes mountains in Peru while he worked as an photo-assistant covering fashion shows in Milan and Paris and also as a photo-assistant-editor at Magnum Photos in Paris.

Photographing fashion models wasn't enough for him however, so in 1998 he financed his own way to Kosovo where he was present during the ethnic cleansing process which he of course photographed and submitted to AP. Eventually he became a part of the Associated Press staff (1998-2002) and moved to Rome to work as one of their photo editors.

He puts himself into potentially harmful situations to tell the stories of those who have to live through them.

In 2000 he covered the Jubilee of the Catholic Church in Rome, in 2001 the G8 summit in Genoa and in October, only a couple of weeks after the 9/11 attack on the WTC in New York, Di Lauro entered Afghanistan on foot from the North, crossing the 5000 meters in altitude high mountains and became one of the first Western photographers to cover the fall of Kabul in November 2001. In September 2002 the Middle Eastern conflict in the Gaza Strip appeared in front of his lens and most of 2003 and 2004 Marco Di Lauro spent documenting the US invasion to Iraq for Getty.

Even if he stands far away he's always close to his subjects.

No matter how big or small the story gets, Marco Di Lauro always takes his work seriously. Besides his war-conflict coverage he also documents people's lives in Afghanistan, Bosnia, Chad, Egypt, Gaza, India, Iraq, Israel, Italy, Jordan, Kenya, Kosovo, Lebanon, Palestine, Peru, Spain, Sudan, Uganda, and West Bank including the Palio of Siena Horserace, the Battle of the Oranges in Ivrea, the procession of the snake-handlers in the Town of Cocullo, Easter processions in Sicily and Seville, covering Pope John Paul II and the religious life in Italy and Vatican City in general.

Among his other achievements he's been awarded the Gran Premio Nazionale di Fotografia award, World Press Photo prize award in 2002, 3 PDN prize awards, 6 PX3 prize awards, he's had solo exhibitions in Rome and Milan as well as group exhibits in Europe, the United States and Iran and his work has already appeared in numerous periodicals such as Time Magazine, Vanity Fair, Newsweek, New York Times Magazine, Los Angeles Times, Washington Post, New Yorker, Business Week, The Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, Liberation, Elmundo, Internazionale and many more. And also in publications of UNICEF, Save the Children and AMREF.

His answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best thing I've done that has made me a better photographer is to decide to do this work with awareness, humility, dedication to others, objectivity, and consciousness.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit marcodilauro.com.