Nedělej vylomeniny, buď stejný, drž hubu a krok!

vylomeniny-nezlob-stejny-umelci-fotografovani-odcloneno.png

Každý z nás byl vychováván trochu jinak. Některým dali rodiče více svobody, jiným plánují život dodnes. Zatímco jedni byli zvyklý na rady, jiní dostávali zákazy a příkazy. Nicméné od každého se očekávalo to nejlepší a snad všichni jsme v průběhu našeho dospívání doma, ve školce nebo ve škole slyšeli ono pověstné "Nezlob!".

Nezlob. Nevyrušuj. Neloudej se. Nesahej na to. Nekoukej tam. Neutíkej. Poslouchej. Nedělej vylomeniny. Neboli buď stejný, jako ostatní. Uvažuj stejně. Hýbej se stejně. Chovej se stejně.

Kolik malířů a malířek, fotografů a fotografek, ředitelů a ředitelek, spisovatelů a spisovatelek, básníků a básnířek, sochařů a sochařek, architektů a architektek, právníků a právniček, učitelů a učitelek, ... obdivujeme právě proto, že jsou stejní, jako ostatní?

Kdo jen poslouchá, těžko se mu tvoří.

Umělec ani umělkyně nemusí kouřit, žít na hraně alkoholismu, mentálního zhroucení, chovat se nadřazeně, ubližovat etc. Stačí, aby se nebáli vylomit ze stereotypu a využili svůj talent k tvorbě něčeho, co pozitivně ovlivní život druhých. Právě ti, kteří viděli, jak by svět mohl být lepší a dělali vylomeniny resp. se zasadili se o změnu světa k lepšímu, mají dodnes své místo v našich srdcích.