Sandro - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing-sandro-fotograf.jpg

THE BEST FOTO "THING” projekt se točí kolem jedné, pokaždé stejné a jednoduché otázky ”Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?” Avšak s každou novou odpovědí nabývá na komplexnosti a stává se úžasným zdrojem fotografické moudrosti a vzdělání pro mě i ostatní. Když se podívám jaké fotografy a fotografky jsem již měl možnost mezi námi přivítat a přečtu si, o jaké rady se s námi podělili, nemohu věřit svým očím. Obrovsky si toho vážím a moc rád v tomto projektu pokračuji. Minule jsme tu přivítali fotografa, který o berlích cestuje do odlehlých částí naší planety jménem JAN VAN DER GREEF a dnes mám další mimořádnou příležitost přivítat mezi námi dalšího skvělého fotografa, jehož jméno je Sandro:

SANDRO je mezinárodně oceněný profesionální fotograf, filmař a umělec z amerického města Chicago, který více než 40 let žije fotografií a jehož tvorba skutečně pramení z jeho srdce.

Jako 16letý Sandro otevřel časopis o fotografování s názvem American Photo, ve kterém poprvé v životě uviděl tvorbu fotografa jménem Irving Penn. A jeho fotografie mu změnily život. Najednou věděl, že chce být fotografem, tvořit jako mistři a zasvětit svůj život zachycování života skrz fotografický objektiv.

© SANDRO

Na střední škole si tedy zapsal několik kurzů fotografie a také se rozhodl jít studovat focení na nedalekou obecní vysokou, kterou však zanedlouho opustil. Našel si práci asistenta pro fotografa jménem Michael Camacho, jenž mu dal šanci naučit se základům fotografování, a později pracoval jako produkční a asistent pro fotografa jménem David Deal. Sandro začal na dně, nicméně pomalu, ale jistě, se propracovával nahoru. A přibližně po deseti letech práce pro ostatní si konečně otevřel své vlastní studio.

V průběhu své kariéry fotograf Sandro shromáždil sbírku více než 800 fotografických knih, které hrály významnou roli v jeho fotografickém vzdělání.

Zpočátku jeho portfolio obsahovala produktové fotografie. Neboť pracoval pro produktové fotografy. Po několika návštěvách blues klubů v Chicagu s jeho prezence začala značně měnit. Začal zvát jedny z nejlepších blues muzikantů do svého studia, s nimiž často po koncertu fotil až do rána, a objevil své pravé poslání - portrétní fotografii.

Zatímco Sandro budoval svou fotografickou kariéru, staral také o svou dceru, kterou jako svobodný otec vychovával.

Nyní spolupracuje s úžasnými klienty, jako je Adidas, American Express, Anheuser-Busch, BMW, Coca-Cola, Dove, Gatorade, Honda, Milk, Miller/Coors, Nike, Nikon, Pepsi, UPS, the US Army a mnoho dalších. Jeho tvorbu mezinárodně vystavují a objevuje se i v periodikách jako je The New Yorker, GQ, Esquire, Time, Forbes, Wired, Newsweek, Vibe, Communication Arts, New York Magazine, ESPN Magazine, etc. Sandro spolupracuje i s charitativními organizacemi jako jsou AIDS Chicago, AIDS New Jersey, American Heart Association, Arts for Life, Big Brothers and Big Sisters of Milwaukee, Dance for Life, Evans Life Foundation, Food Depository of Chicago a The Good City. Publikoval 7 knih. Vytvořil ultimátní kolekci nejlepších atletů Kuby. Saatchi & Saatchi jej ocenili s Best New Director Award za jeho krátký film “Butterflies” v hlavní roli s hercem jménem John Malkovich na Cannes Lions International Festival of Creativity v červenci 2011. A posledních 5 let byl Sandro zařazen do Top 200 reklamních fotografů současného světa.

A jeho odpověď na naši otázku: ”Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?” zní:

Nejlepší věc, kterou jsem kdy udělal a která ze me udělala lepšího fotografa, je jednoduchá; Přestal jsem naslouchat lidem, kteří mi říkali, co bych měl fotografovat a jak bych to měl fotit. Začal jsem naslouchat svému srdci a následovat svou vlastní intuici. Fotil jsem pro sebe a nesledoval trendy. Fotil jsem surově, energicky a emocionálně. Nechtěl jsem být součástí mainstreamu a chtěl jsem vlastní look. Ani, když má země zažívala těžké časy, ekonomicky a během války, jsem neobměkčil svůj styl. Zůstal jsem věrný sám sobě, fotil ze srdce a nebral návrhy druhých. Zůstaň věrný sám sobě a fotografuj, co s tebou emocionálně hýbe nejvíce. Když budeš fotit, co tě nejvíce vzrušuje, tvá tvorba bude nejsilnější. Je jedno, jestli s tebou někdo, nebo vůbec nikdo, nebude souhlasit. VEM TO ZA SVÉ!

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: sandrofilm.com.

 

photographer-sandro-the-best-foto-thing-odcloneno.jpg

The THE BEST FOTO "THING” project is centered around one basic question ”What is the best “thing” you have ever done that made you a better photographer?” But with every new answer becomes more and more complex and a wonderful source of photography wisdom and education for me and others. I’m stunned when I look back and read all the answers. I still can’t believe how generous some of the best photographers of today’s world have been with us. And I am truly grateful. Last time I’ve had an amazing opportunity to introduce JAN VAN DER GREEF to you and today I am truly honored to welcome another great photographer among us. His name is Sandro:

SANDRO is an award-winning professional photographer, filmmaker, and artist based in Chicago, Illinois, whose life, for the last 40 years, has been filled with photography, and whose work truly comes from his heart.

When he was 16 years old, Sandro picked up American Photo magazine and was captured by photographs by Irving Penn. And right then and there he knew he wanted to be a photographer, create images like the masters, and to devote himself to capturing human life through a lens.

He took high school photography classes also studied photography at a community college, which he ended up leaving to go work as a photographer. To support himself he got an assisting job with Michael Camacho with whom he learnt the ropes, and then with he worked for a photographer by the name of David Deal. Sandro started at the bottom and slowly but surely worked his way up. And after about ten years of working for other people, he finally decided to open his own studio.

Throughout his career Sandro has acquired over 800 photography books, which played a major role in his photography education.

At the beginning his portfolio consisted of product photography. As he worked with product photographers. It took him only a few visits to blues clubs and asking some of the best blues musicians to make their portrait photographs to finally finding his calling in photography - photographing people.

Sandro has built his photography career while raising his daughter as a single parent.

Nowadays he works with clients such as Adidas, American Express, Anheuser-Busch, BMW, Coca-Cola, Dove, Gatorade, Honda, Milk, Miller/Coors, Nike, Nikon, Pepsi, UPS, the US Army, and many more. His work has been exhibited worldwide and published in The New Yorker, GQ, Esquire, Time, Forbes, Wired, Newsweek, Vibe, Communication Arts, New York Magazine, ESPN Magazine, etc. He works with community based and national charitable organizations including AIDS Chicago, AIDS New Jersey, American Heart Association, Arts for Life, Big Brothers and Big Sisters of Milwaukee, Dance for Life, Evans Life Foundation, Food Depository of Chicago, and The Good City. He’s published 7 books. He’s been invited to Cuba to make the ultimate portrait collection of their best athletes. He was acknowledged with a Saatchi & Saatchi Best New Director Award for his short video “Butterflies” featuring John Malkovich at the Cannes Lions International Festival of Creativity in July 2011. And for the half of the last decade Sandro has been voted one of the top 200 advertising photographers in the world.

 
© SANDRO

© SANDRO

 

And his answer to our one question: ”What is the best “thing” you have ever done that made you a better photographer?” is:

The best thing I have EVER done that made me a better Photographer is simple, I quit listening to people telling me what I should take pictures of and how I should take them. I began to listen to my heart and followed my own intuition. I shot for myself and didn't follow trends. I shot raw, gritty and emotionally. I didn't want to be mainstream and I wanted my own look. Even during our country’s hard times, economically and during war, I didn't soften up my look. I stayed true to myself and shot from my heart and not other people's suggestions. Stay true to yourself and shoot what emotionally moves you the most. When you shoot what turns you on the most your work will be the most powerful. It's okay that everyone doesn't or even if anyone agrees with you. MAKE IT YOURS!

To learn more about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit sandrofilm.com.