Jonathan Alcorn - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing-odcloneno-projekt-fotografovani.jpg

THE BEST FOTO "THING” projekt obsahuje pouze jednu otázku ”Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?”, na níž se ptám stále dokola. Avšak protože se pokaždé ptám jiných lidí, odpovědi, které se skoro každé úterý dozvídáme, jsou pokaždé unikátní. Je to jak, když člověk požádá deset skvělých fotografů, aby vyfotili tu samou věc, často skončí s deseti různými a skvělými fotografiemi. Minulý týden se s námi o svůj pohled, svou odpověď a svou radu podělil výtečný portrétní fotograf SANDRO a dnes je mi ctí mezi námi přivítat dalšího skvélého fotografa. Jeho jméno je Jonathan Alcorn:

JONATHAN ALCORN je americký fotožurnalista, editoriální a business fotograf z Los Angeles, California, kde fotografuje aktuální události, charakteristiky, kulturně zábavné události a kde dokumentuje rychle rostoucí stárnoucí populaci Spojených Států.

Už od svého dětství Jonathan miloval fotografování. Fotografie doslova pokrývaly všechny zdi jeho dětského pokoje a když mu bylo přibližně dvanáct let, maminka mu koupila malý filmový fotoaparát. Se svým malým Kodakem pak fotografoval zápasy Los Angeles Lakers, když se na ně díval doma v televizi. A třebaže při dokumentování basketbalu neměl ve svém aparátu film, nenechal se tímto detailem zastavit.

Do tajů fotografování na kinofilm pronikl až v průběhu svého studia na vysoké škole Pasadena City College, kde se přihlásil na kurz fotografie. A právě tam se opět zamiloval do fotografování, fotografii zasvětil život a udělal si z ní i kariéru.

Uvědomil jsem si moc trpělivosti - čekání na okamžik, kdy se vše propojí a vznikne skvělá fotografie. -Jonathan Alcorn
© Jonathan Alcorn

© Jonathan Alcorn

Jonathan se dal na fotografování, protože chtěl působit změnu. Fotožurnalistika byla tedy jasnou volbou. Své první vyslání fotografovat získal od místního fotografa, s nímž se jednou potkal a který mu na sebe dal telefonní číslo. Jonathan mu měsíce volal a volal a jednoho dne jej konečně udolal. Byl vyslán, aby fotograficky dokumentoval výroční čajovou párty Temple City Women’s Club, z čehož byl prý tak nervózní, jak mu nervy dovolovaly.

Usiluji o tvorbu fotografií, které kladou co nejvíce univerzální apel a které v divákovi vzbuzují emoce. -Jonathan Alcorn

Dnes je Jonathan zvyklý vyrážet na scénu, kde se dějí historické události, nad nimiž nemá žádnou kontrolu a které není schopen předvídat. Spolupracuje s úžasnými klienty, jako je Reuters, Bloomberg, Getty Images, The New York Times, Samsung Camera US a Sony. A jeho odpověď na naši otázku: ”Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?” zní:

Řekl bych, že vystoupení ze své pohodlnosti a používání iPhonu pro Instagram a používání aplikace hipstamatic mě přivedlo k dívání se na věci úplně jiným způsobem. Významně to změnilo můj pohled na světlo a dokonce i vzory a scény. Aby měla fotka na Instagramu vliv a dopad, zjistil jsem, že potřebuješ velmi jednoduchý ale zároveň dynamický obrázek - pro dobrou čitelnost v tomto formátu. Objektiv iPhonu je blízký 28mm objektivu s nímž fotíš v podstatě exkluzivně, což je něco úplně jiného, než můj obvyklý arzenál pevných a zoom objektivů, jež užívám pro svou fotožurnalistiku. Vyzvalo mě to tedy k tomu, abych byl více kreativní, díval se na věci hlouběji, než dřív a našel způsob, jak tvořit zajímavé fotografie s jednoduchým aparátem, jakým iPhone je. A nyní užívám tuto filozofii s jakoukoliv kombinací fotoaparátu a objektivu, které mám zrovna po ruce.

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: jonathanalcorn.com.

 

english-photography-project-the-best-foto-thing.jpg

There is only one question in THE BEST FOTO "THING” project (”What is the best “thing” you have ever done that made you a better photographer?”) and it's asked over and over, but because the photographers answering are always different, the answers are always unique. It's like when you ask ten great people to photograph the same thing, you'll end up with ten great and very different photographs. And I'm so truly grateful I get to do this project, to share great wisdom with you and to hopefully help everyone to become a better photographer. Last week a wonderful photographer SANDRO shared his piece of advice with us and today I'm honored to welcome another great photographer among us. His name is Jonathan Alcorn:

JONATHAN ALCORN is an American photojournalist, and editorial and business photographer based in Los Angeles, California where he covers breaking news, features and entertainment, and also documenting rapidly growing ageing population of the United States.

Since he was a little boy, Jonathan was in love with photography. Photographs were covering his bedroom walls and when he was about eleven his mother bought him a small Kodak film camera, which he used, among other things, to photograph the LA Lakers games while he was watching them on TV. He had no film in his camera while shooting the Lakers, but it didn't stop him.

© Jonathan Alcorn

© Jonathan Alcorn

It wasn't until his studies at Pasadena City College where he signed up for a photography class, where he learnt how to use a 35mm film camera, where he once again fell in love with photography and how he became hooked for life.

I have learnt the power of patience, of waiting for a photo to come together. -Jonathan Alcorn

Jonathan wanted to make a difference with his images and therefore chose to become a photojournalist. He got his first assignment from a local photographer he met one day, got a phone number from, and whom he was calling over and over and over until he finally sent him to his first gig. Jonathan was covering the Temple City Women's Club annual membership tea party, but was as nervous as he could probably be.

© Jonathan Alcorn

© Jonathan Alcorn

I strive to take photos that have as universal an appeal as possible, and that evoke emotions in the viewer. -Jonathan Alcorn

Nowadays he's used to racing out to cover breaking news stories and other events and working with amazing clients such as Reuters, Bloomberg, Financial Times, Getty Images, The New York Times, Samsung Camera US, and Sony.

And his answer to our one question: ”What is the best “thing” you have ever done that made you a better photographer?” is:

I would say that stepping outside my comfort zone and using an iPhone for Instagram and also using the hipstamatic app led me to seeing things in a whole new way. It greatly changed the way I saw light and even patterns and scenes. Also, for an Instagram photo to be impactful, I've found you need a very simple yet dynamic image for it to read well in that format. The lens on the camera was much like shooting with a 28mm exclusively, totally different from my usual arsenal of prime and zoom lenses I use while working as a photojournalist. It just challenged me to be more creative and look at things more deeply that I did before, figure out how to make an interesting image with a very limited camera (iPhone). Now I find myself using that philosophy with whatever camera/lens combo I happen to be using.

To learn more about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit jonathanalcorn.com.