Jan Van Der Greef - THE BEST FOTO "THING"

jan-van-der-greef-fotograf-thing.jpg

Přátelé dobré fotografie, i dnes mám úžasnou příležitost vám v rámci THE BEST FOTO "THING” projektu představit jednoho z nejlepších fotografů současného světa a podělit se s vámi o jeho odpověď na otázku ”Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?” A obrovsky si jí vážím. Minulý týden se s námi o radu jak se stát lepším fotografem podělil Pulitzerem oceněný fotograf OZIER MUHAMMAD a dnes u nás vítám dalšího skvělého fotografa, jehož jméno je Jan Van Der Greef:

JAN VAN DER GREEF jje oceněný fotograf přírody a mezinárodně uznávaný vědec a inovátor z Nizozemí, který často cestuje po světě, ať už tvoří fotografie v odlehlých částech naší planety, nebo na významných konferencích prezentuje výsledky svého analytického bádání.

© Jan Van Der Greef - Touché

© Jan Van Der Greef - Touché

Jako dítě, Jan prodělal dětskou obrnu, která jej znevýhodnila v oblasti chůze. Avšak díky své vášni a lásce k přírodě o berlích cestuje kolem světa i do míst, kam by se pohodlně chodící člověk ani nevydal, fotografuje a zachycuje krásy naší modré planety.

Kromě již více než dvacetileté praxe v oblasti fotografie profesor Jan Van Der Greef, PhD je specialistou v oblasti biovědy, průkopník, iniciátor, spoluzakladatel několika společností, spolu-vynálezce řady patentů a člen správních rad, který publikoval více než 300 odborných paperů v různých mezinárodních žurnálech, dohlížel na desítky PhD dizertací a přednášel na více než 250 analytických, zdravotních a farmaceutických konferencích po celém světě.

book-photography-jan-van-der-greef.jpg

Jinými slovy Jan Van Der Greef je hvězdou v oblasti analytické biovědy i mezinárodně oceněný fotograf. Tento rok byl finalistou soutěže Wildlife Photographer of the Year, publikoval knihu (Reflection of the Inner Self) a jeho odpověď na naši otázku: ”Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?” zní:

Vášeň pro přírodu mě hnala kupředu už od dob mého dospívání. Pak ale nastala chvíle, kdy jsem si uvědomil, že moje fotky byly jen “odrazy mého vnitřního já” v určitém časovém období. Hledáním svobody a štěstí jsem časem odhalil, že tvořím na základě předurčených ideálů o tom, jak by fotografie měly vypadat. A proces k jejich odstranění byl tak započat. Začal jsem si uvědomovat, jak osobní zkušenosti souvisí s propojeností, nevinností, důvěrou, tichem, souhlasem a láskou k mému já. A můj vnitřní svět se začal propojovat se světem vnějším, což nakonec mimo jiné vyústilo v impresionistické a abstraktní fotografie, které mě a následně i druhé dělají šťastnými.

Pro více informací o dnešním fotografovi, jeho knize a pro více jeho fotografií navštivte: janvandergreef.com.


the-best-foto-thing-odcloneno.jpg

Dear friends of good photography, a week passed by and I have yet another wonderful opportunity to introduce another great photographer to you and also to share his answer to my one photo-question ”What is the best “thing” you have ever done that made you a better photographer?”. I am truly grateful to be able to work on THE BEST FOTO "THING” project. Last week a Pulitzer prize winning photographer OZIER MUHAMMAD share his advice on how to become a better photographer with us and today let me please welcome another great photographer among us, his name is Jan Van Der Greef:

JAN VAN DER GREEF is an award winning nature photographer and internationally recognized as innovative scientist. He is based in the Netherlands but often travels the world to present his research at conferences and of course to make photographs.

As a child Jan had polio which made walking difficult for him, but as he is truly in love with nature, his passion helps him to overcome most of his obstacles. And so with the help of his crutches he travels around the world visits remote locations and captures the beauty of our beautiful planet.

Besides being a photographer Prof. Dr. Jan Van Der Greef, PhD is a bioscience specialist, a pioneer, an initiator, board member and a cofounder of several companies who has published over 300 papers in various international journals, supervised several PhD thesis projects, and given over 250 opening, plenary and keynote lectures at major analytical, life sciences, and pharmaceutical based conferences. He is also a co-inventor of several patents in Life Sciences and TCM related-technologies.

refections-of-the-inner-self.jpg

In other words he’s an award winning photographer, Wildlife photographer of the Year finalist, book author (Reflection of the Inner Self) and a rockstar of the bioscience community.

And his answer to our one question: ”What is the best “thing” you have ever done that made you a better photographer?” is:

Driven by my passion for nature since I was a teenager, there was a point in time that I realized that the images I was making were “reflections of my inner self” at a particular point in time. Searching for freedom & happiness, made me discover my pre-conceived ideas about how images should look like. The process of removing pre-conceived ideas was initiated. I became aware of personal experiences related to connectivity, innocence, trust, stillness, acceptance and love for myself. My inner world and the outer world started to merge and resulted among others in impressionistic and abstract images, which make me happy and as a result others as well.

To learn more about today's wonderful photographer and to see more of his photographs and learn about his book please visit janvandergreef.com.