Nástroje, nástroje, fotografické nástroje… a co fotografie?

Když přijde řeč na focení, často se s ostatními fotografy bavíme o fotoaparátech, objektivech a aplikacích na úpravu fotek, méně pak o tvorbě a pouze jen zřídka hovoříme o fotografii jako uměleckém médiu a prostředku našeho vyjadřování. Kolik z nás všech, kteří se považujeme za fotografy, je ale vlastně schopno na toto téma vůbec hovořit? A kolik z nás umí naše porozumění demonstrovat fotografiemi?

Říct alespoň několik slov o formátu, jímž jsme se rozhodli vyjadřovat bychom pravděpodobně měli být schopni do jisté míry všichni. Neučme se pouze ovládat naše nástroje, snažme se porozumět, pochopit, jak funguje médium fotografie. Jaký má potenciál, jaké má meze a ukažme, jak toho jsme schopni dobře využít. Slova jsou pro teoretiky, fotografie jsou pro fotografy. 

Experimentujme, hledejme hranice, bourejme ty, které nám zbytečně stojí v cestě a tvořme jedinečné a osobní fotografie!

A i když je možné, že fotografii do absolutna nikdy nepochopíme, naše cesta a snaha jí porozumět je pravděpodobně tím nejlepším, co je pro osobní růst může udělat každý fotograf a fotografka.