O počátku skvělé fotografické tvorby

Když člověk fotografuje jenom občas, většinou si skutečně váží každé příležitosti k focení. Je pečlivý a nesmírně si považuje všech snímků, které v průběhu svých vzácných period vytvořil. Focení je pro něj svátkem. Tyto krátké a zřídka se vyskytující časové úseky však můžou vést ke zkreslenému pohledu autora na jeho tvorbu a resp. jejímu subjektivnímu nadhodnocování. Aneb co se vyskytuje jen vzácně, je snadné považovat za výjimečné, aniž by vůbec padla řeč o kvalitě.

Samozřejmě se mezi námi vyskytují i fotografové a fotografky, kterým vůbec nejde o finální produkt, vlastně se na své fotky ani nedívají a fotografování je pro ně pouze o procesu a ne o výsledku, nicméně mnohým z nás jde o obojí. Podobně nechme dnes stranou i neporozumění veřejnosti uměleckému géniu nechme a pojďme se pozastavit u mnohem častějšího fenoménu nastíněného o odstavec výš. Pojďme se bavit o životě v iluzi (argumenty, že celý lidský život je iluze, nechme na jindy) a o tom, jak se z ní postupem času dostat. 

Počátkem tvorby skvělých fotografií je láska, na tom se shodnem asi všichni, nicméně dalším počátkem skvělé tvorby je tvorba. Třebaže na to mnozí zapomínáme, díky častému a pravidelnému fotografování fotograf nejen více experimentuje a posouvá hranice své vizuální komunikace, ale také na své výcvaky nenahlíží jako na ohromující umění. 

Fotografujte často a nejlépe každý den!

Pravidelnou tvorbou a jejím pravidelným studiem (prohlížení si vytvořených fotek a uvažování nad jejich kvalitou/nekvalitou) člověk postupem času začíná vidět detaily, které sváteční fotograf většinou nevidí, i v neobvyklých situacích se snadněji spoléhá na svůj cit a fotografie, které “viděl” před sebou, během několika vteřin vidí i na displeji svého aparátu.

Fotografujte, fotografujte, fotografujte. O fotografování čtěte, až poté, co přijdete domů s pocitem, že jste dneska dostatečně fotografovali. I tvorba jedné fotografie za den nás často dovede dál, než jsme si kdy byli schopeni sami představit. Skutečně je to tak jednoduché.